0
Hopp til hovedinnhold

Hvor god er en UiA-utdanning?

UiA inviterer nå 15 000 tidligere studenter til å fortelle hvor fort de fikk jobb etter endt utdanning, og hvor relevante utdanningene er for det de gjør. Svarene skal brukes for å gjøre gode UiA-utdanninger enda bedre.

Studenter i forelesningssal, foto
Gøril Hannås, foto

Gøril Hannås

– Hovedformålet er å få økt kunnskap om UiA-studentenes overgang fra studier til arbeidslivet, sier Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping.

– Vi ønsker mer kunnskap om hvor raskt de får jobb, hvor våre tidligere studenter arbeider i dag, og hvor relevant studiekompetansen oppleves i arbeidslivet. Vi har gode utdanninger i dag, men vi vil bli enda bedre, sier hun.

Utdanning og karriere

Kandidatundersøkelsen omfatter alle UiA-studenter som har tatt en bachelor- eller mastergrad siden forrige undersøkelse ble gjennomført i 2016 – omlag 7000 kandidater. I tillegg sender universitetet ut en mindre undersøkelse til ca. 8000 kandidater som ble uteksaminert i perioden 2007-2016. Denne undersøkelsen fokuserer særlig på karriereutvikling – hvordan har det faktisk gått med dem i arbeidslivet?

Mest mulig relevante utdanninger

Kandidatundersøkelsen som UiA nå gjennomfører, er den største noen gang og den fjerde i rekken av store kandidatundersøkelser i regi av UiA. Den første ble gjennomført i 2010.

– NIFU gjennomfører jevnlig nasjonale kandidatundersøkelser for masterkandidater. Og NOKUT gjennomfører årlig Studiebarometeret - en stor nasjonal studentundersøkelse. Til sammen har og får vi mye data om våre utdanninger både fra de som fremdeles studerer, og fra de som har gått videre til arbeidslivet. Det er veldig bra, og gir oss et godt grunnlag for videre utvikling, sier Gøril Hannås.

– Det er viktig at vi får data om alle våre utdanninger, og denne undersøkelsen vil i tillegg gi oss informasjon om suksessfaktorer for en god karrierestart. Det vil gi studentene mulighet til å ta informerte valg underveis i studietiden, og gi oss mulighet for bedre tilrettelegging av karrieretiltak, sier hun. I tillegg gir kandidatundersøkelsen grunnlag for å kunne si noe om hvorvidt våre studenter velger å bli i regionens arbeidsmarked eller jobbe andre steder etter endt utdannelse ved UiA.

 

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Det er fjerde fjerde gangen UiA gjennomfører sin egen kandidatundersøkelse, som sendes ut til 15 000 tidligere studenter nå i høst. Undersøkelsen omfatter gradsstudenter i perioden høst 2016 – vår 2019, samt et utvalg kandidater fra årene 2007 – 2016. Resultatene av undersøkelsen publiseres i januar 2020.

Når dataene er behandlet vil undersøkelsen bl.a. gi svar på:

  • Hvordan kandidatene vurderer utdanningen de har tatt  
  • Hvor mange som får jobb og hvor raskt de får jobb
  • Hvor kandidatene arbeider
  • Om kandidatene har kompetanse som matcher morgendagens arbeidsliv
  • Lønnsnivå
  • Suksessfaktorer for en god karrierestart