0
Hopp til hovedinnhold

Hvor er det blitt av munnbindene?

I Fædrelandsvennen 30. mars, vedgår smittevernlege Dagfinn Haarr at de to pasientene ved Ternevig omsorgssenter trolig er smittet av pleiepersonale som ikke har hatt symptomer på koronaviruset. Da spør jeg meg selv: Har de brukt munnbind?

Illustrasjonsfoto av sykepleier med munnbind
– I tillegg til alle andre smitteråd, burde også munnbind brukes ved smittede i karantene eller isolasjon, utsatte gamle med risikofaktorer og de som steller dem, skriver kronikkforfatter Svein Gunnar Gundersen.

Denne kronikken ble først publisert i Fædrelandsvennen 31. mars.

Og hvis ikke, når skal de begynne med det?

Vi har levd noen uker i pandemien i Norge med erkjennelsen av at vi ikke har vært godt nok forberedt og ikke har lager av essensielle ting som respiratorer, virus-tester, smittevernutstyr og viktige medisiner. Vi har derfor en smittekampanje som i noen grad jobber i blinde fordi vi har begrenset testelapasitet og som dessuten må spare på noe av det essensielle forbruksutstyret.

Mangel på smittefrakker lærer «nøgen kvinne å spinne». Eller å sy nye smitte-frakker for mulig flergangs-bruk.

Men jeg har ennå ikke hørt om initiativ for lokal produksjon av flergangs-munnbind, slike som vi brukte i gamle dager og steriliserte innimellom. Men det er klart at her må vi være oppfinnsomme. Men jeg lurer på om de nye forsyningene som nå er kommet kan bedre tilgangen på både det ene og det andre.

Jeg er ikke hysterisk og har heller ingen sans for et helt folk med munnbind, slik vi ser det fra fjerne Østen. Det er tydeligvis vanlig der og kinesere på tur til Nordkapp og andre steder før i tiden, før coronaens tidsalder, brukte ofte munnbind. Om det var for å beskytte seg selv mot farlige nordiske smittestoffer eller for å beskytte oss nordmenn mot farlige ting de hadde med seg, vet jeg ikke. Uansett, herskende råd fra WHO og helsemyndigheter verden over er at ansiktsmasker bare er nødvendig i kontakt med Covid-19 syke, og dette etterleves også hos oss. Dessuten har vi ikke lager av munnbind mer enn til de som behandler de syke.

Og så kommer tvilen sigende: Det er ingen dokumentasjon på at Covid-19 smitter via luftsmitte i uttørkede aerosoler rundt omkring oss, som noen kolleger antyder. Men nye opplysninger tyder på at Covid-19 kan smitte fra folk som ennå ikke har fått symptomer på sykdommen og at dette kan være en av årsakene til at epidemien sprer seg så raskt. Dette er dokumenter for noen dager siden i Science, verdens høyest rangerte vitenskapelige tidsskrift. Det er vel og merke data fra den helt akutte fasen av smittespredning i Kina 10-23 januar. Det var dagene rundt kinesisk nyttår, da det var en helt ukontrollert reisevirksomhet og ansamling av folkemengder, før det ble satt inn tiltak i Kina. De matematiske modellene, som jeg ellers ikke har mye til overs for, viser at en stor del av smitten i Kina de to ukene bare kunne forklares ved smitte fra mennesker som ennå ikke hadde utviklet symptomer.

Det er dette som er unntaket som bekrefter den regelen resten av verden bygger smittetiltakene på, nemlig at det er de syke som smitter. Vi har regnet med at smitte fra friske er så sjeldent at det ikke er å regne med. Det er kun noe få, men meget godt dokumenterte tilfeller på smitte fra friske i verdenslitteraturen forøvrig. Men nå endrer anbefalingene seg.

En kommentarartikkel i the Lancet, verdens høyest rangerte medisinske tidsskrift, antyder følgende anbefaling om munnbind ved Covid-19 epidemien: I tillegg til alle andre smitteråd, burde også munnbind brukes ved smittede i karantene eller isolasjon, utsatte gamle med risikofaktorer og de som steller dem.

Jeg har i lengre tid lurt på om hjemmesykepleien og ansatte på pleie- og omsorgshjem har tilgang på munnbind. De kommer i nærkontakt med de gamle og syke. Sykepleie kan ikke gjennomføres på 1-2 meters avstand.

Til nå har sikkert de pleierne som er blitt syke blitt tatt ut av tjenesten. Men hva om de smitter også uten symptomer. Er Covid-19 viruset tilstede også i dråper fra ansatte som hele tiden er friske? Dette skal nå undersøkes i forskningsprosjekter og vi vil få mer kunnskap om noen måneder.

Men i mellomtiden; har vi nok munnbind til at alle sykepleiere som steller gamle med risikofaktorer kan bruke munnbind? Dette har jeg fått ganske mange spørsmål om da jeg ga råd på Fædrelandsvennens nettside for 2-3 uker siden. Jeg har også fått direkte spørsmål fra engstelige pårørende i min omgangskrets.

Mine egne gamle er for lengst døde, men hadde de vært i live ville jeg også ha vært engstelig for dem. Spesielt med den kunnskapen jeg nå sitter på. Noen har fortalt meg at de har sagt opp hjemmesykepleien og prøver å stelle sine gamle selv.

Jeg har diverse ganger vist til hvordan Kina, når de endelig erkjente alvoret, klarte å kontrollere epidemien med betydelig tvang. Det var logiske tiltak for isolasjon og karantene som vi senere har adaptert til et demokratisk Norge. Men der stopper likheten.

Kineserne var tidlig klar over at smitten med Covid-19 var vanskeligere å stoppe enn alle kjente tidligere epidemier. Så de anbefalte munnbind for alle med en viss risk for smitte, som i Kina betyr alle. Kinesere tyr lett til munnbind fordi de er så mange at 1-2 meters avstand ikke er gjennomførbart. Uansett mener jeg at vi har noe å lære av kineserne når det gjelder beskyttelse ved nærkontakt, spesielt med tanke på eldre- og omsorgssektoren.