0
Hopp til hovedinnhold

Hvem fortjener Utdanningsprisen for 2020?

Universitetet i Agder deler hvert år ut en utdanningspris på 100.000 kroner. Nå utfordres fakultetene, lærerutdanningen og Studentorganisasjonen i Agder (STA) til å nominere kandidater.

Viserektor for utdanning Morten Brekke

Viserektor for utdanning Morten Brekke

- UiAs utdanningspris deles ut til en person, et miljø eller en enhet ved universitetet som har markert seg positivt for læringsmiljøet og/eller studiekvaliteten. Vi trenger gode kandidater og utfordrer derfor de ulike enhetene til å komme med forslag, sier viserektor for utdanning, Morten Brekke.

I begrunnelsen skal det tydelig gå fram hvordan kandidaten har utmerket seg når det gjelder utvikling av og nyskaping innenfor læringsmiljø og/eller studiekvalitet. Læringsmiljø omhandler fysiske, psykososiale, organisatoriske, digitale og pedagogiske forhold. Studiekvalitet omhandler faglig og pedagogisk aktivitet.

Forenklet prosess

Universitetsstyret vedtok 22. januar i år en revisjon av statuttene for prisen.
- Revisjonen innebærer en forenkling av prosess og dokumentasjonskrav. Den nye ordningen innebærer at fakultetene, Avdeling for lærerutdanning og Studentorganisasjonen i Agder (STA) kan nominere én kandidat hver til universitetets pris, sier Brekke og henviser til Utdanningsprisens egen side på uia.no.

Verdige vinnere

Det ble ikke delt ut pris i 2019, men på nettsiden kan du lese om førsteamanuensis Arngrim Hunnes og førstelektor Torunn S. Olsen ved Handelshøyskolen som fikk UiAs Utdanningspris i 2018 for å ha jobbet hardt for å styrke etikkfaget i økonomiutdanninga.

I 2017 gikk prisen til Jørn Hustad og avdøde Arne Leland. De ble hedret for å ha innført flere undervisningstiltak for at sykepleierstudentene skal motiveres til egeninnsats og prestere bedre.

Førsteamanuensis Reidun Rennstrøm fikk prisen i 2016 for sitt engasjement, formidlingsevne og metodisk utviklingsarbeid i fysikkutdanningen.

Bestemmer egen prosess

Fristen for nominasjonen er satt til 1. september og den enkelte enhet legger selv opp sine interne prosesser og framgangsmåter for å komme fram til sin kandidat.  Prisen deles ut på UiAs årsfest høsten 2020.