Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hvem er – Ungdommen nå til dags?

Ungdom og ekstremisme / Ungdom og sex / Jævla homo! / Ungdommens råskap / Ungdom og folkehelse / Ung religion / Mobbing. Temaene er mange – og langt fra ABC og Mikkel Rev – men høyst relevante for kommende skolelærere – og andre.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

"Ungdom og ekstremisme" er første tema i Avdeling for lærerutdannings temahøst "Hvem er – Ungdommen nå til dags?" (Illustrasjon: Colourbox)

"Ungdom og ekstremisme" er første tema i Avdeling for lærerutdannings temahøst "Hvem er – Ungdommen nå til dags?" (Illustrasjon: Colourbox)

- Ungdomskultur, det vil si tematikken rundt skole og undervisning, er også en del av å være lærer, sier studieleder Ingvild Ruhaven.

UiAs Avdeling for lærerutdanning inviterer til temahøst om ungdom, ut fra vissheten om at det ikke bare er fag som spiller inn når ungdom er skoleelever. Kunnskap om samfunnsforhold som påvirker ungdom direkte og saker unge er opptatt av, er viktige elementer i lærerutdanningen.

Første lunsjforedrag er alt mandag 18. september klokka 11:15:

Les mer om temaene og se programmet for hele høsten:

Studieleder Ingvild Ruhaven - portrett.

Studieleder Ingvild Ruhaven

I vår arrangerte barnehagelærerutdanningen temauke om «Barndom». Oppfølgeren om ungdom tar hele høsten.

- UiA har mange tverrprofesjonelle arenaer hvor folk fra forskjellige profesjonsfag arbeider sammen. Mange av studentene vil også jobbe i slike sammenhenger, og her vil vi vise mulighetene alt når de er studenter, sier Ruhaven.

Jubiléumshøst

Temahøsten i regi av Lærerutdanningene er en del av UiAs 10-årsjubiléumsfeiring, der Lærerutdanningene – som startet på Holt i Tvedestrand i 1839 – viser at lærerutdanning er langt mer enn grammatikk og algebra. Det handler om læringsmiljø i svært vid forstand, med stor betydning for utviklingen - ikke minst regionalt.

- UiA er en stor lærerutdanningsinstitusjon, med 1700 lærerstudenter i alt fra barnehagelærer- til lektorstudier. Lærerutdanningen er viktig for regionen, og for oss er det viktig at lærerne som vi utdanner er gode. Da mener vi det er viktig at de har kompetanse ut over det rent faglige, sier Ruhaven.

Utnytter UiA tverrfaglig

Lærerutdanningen ved UiA er spesiell i den forstand at det ikke er en adskilt utdanning som holder til i eget territorium, som tradisjonelle lærerskoler. I stedet utnytter Lærerutdanningene ved UiA spesialist-kompetansen ved de øvrige fakultetene i undervisningen. Humanistene underviser lærerstudentene i historie, realistene i fysikk – for å ta et par eksempler.

Nå spiller fagmiljøene i enda større grad på lag gjennom en serie åpne foredrag og andre arrangementer, der foredragsholderne formidler sin forskning om temaer som er direkte koblet til rammene rundt ungdoms liv.

- Lærerutdanningen er virkelig tverrfakultært – et fellesprosjekt. Sånn kan vi si at lærerutdanningen er UiA, alle fakultetene har en viktig rolle i utdanningene våre, sier Ruhaven.

Innfallsvinkel og målgrupper

Rådgiver Karen Helene Halvorsen

Rådgiver Karen Helene Halvorsen

- Vi ville vise aktiviteten i de faglige miljøene og skape engasjement blant studentene ut over det som er knyttet til lærerstudiene. Og det har virkelig vært lystbetont å holde på med dette – det er så mange ja-mennesker, sier rådgiver Karen Helene Halvorsen i Avdeling for lærerutdanning.

Studenter ved lærerutdanningene har vært referansegruppe når temaene er vurdert og valgt.

Studentene – spesielt grunnskolelærerstudenter for ungdomsskolen og lektorstudentene - er selvsagt målgruppe, men også lærerutdannere ved alle samarbeidsskolene våre, særlig på ungdomstrinnet.

- Vi synliggjør institusjonens relevans og kompetanse for lærere, sier studieleder Ruhaven – og håper at riktig mange fra andre miljøer også vil delta i arrangementene.