0
Hopp til hovedinnhold

Hva vet vi egentlig om ungdommens psykiske helse?

Forekomsten av psykiske helseplager blant ungdom har vært blant de viktigste og mest bekymringsfulle funnene i Ungdata-relaterte publikasjoner, og tall fra 2017 viser at trenden bare er økende.

Sosiolog Asle Bentsen la frem noen av de statistiske funnene fra Ungdata-undersøkelsen.

Sosiolog Asle Bentsen la frem noen av de statistiske funnene fra Ungdata-undersøkelsen.

Av Marthe Michelsen (tekst og foto)

Sosiolog Asle Bentsen jobber spesielt med Ungdata, BrukerPlan og andre former for kartleggings- og analysearbeid. Bentsen var foredragsholder på Universitetsbiblioteket denne onsdagen, hvor han la frem noen av funnene fra arbeidet.

Både fakultetsmedlemmer og studenter la en time av høstferien til lunsjforedraget denne dagen. Bentsen la frem materiale fra Ungdata-undersøkelsen 2016 i Agder, hvor cirka 14.000 elever svarte på 250 spørsmål om blant annet skole og trivsel.

Flere jenter får psykiske helseproblemer

Undersøkelsen viser at tegn på psykiske helseproblemer er en økende trend blant unge, og da spesielt jenter. Det kom samtidig frem at flere og flere unge begynner å drikke alkohol tidlig, og sammenhengen mellom dette og psykisk helse ble diskutert under foredraget.

Behovet for mer forskning på sammenhengen mellom alkohol og psykisk helse blant unge er absolutt til stede. Alkohol kan være en klart medvirkende faktor til psykiske helseproblemer også hos voksne.  

For lærere og lærerstudenter gir Ungdata-materialet grunn til å følge ekstra godt med på hvordan elevene faktisk har det, og hvilke forventninger og press de møter på ulike arenaer, både på skolen og i fritiden.

Rapporten «Ung i Agder 2016» gir et innblikk i levekårene til ungdom i Agder.

Universitetet i Agder fyller 10 år i 2017, og avdeling for lærerutdanning markerer dette med å stille spørsmålet «Hvem er – ungdommen nå til dags?». I løpet av høsten blir det debatt, filmvisninger, fagdag og flere lunsjforedrag som tar for seg ulike temaer knyttet til ungdom i 2017. Se hele programmet på temahøstens nettside: Ungdommen nå til dags?

Send studiet på mail