0
Hopp til hovedinnhold

– Hva er det vi holder på med i akademia?

I boka «Universitetskamp» skriver flere av Norges akademikere om sine bekymringer rundt endringer i akademia. Førsteamanuensis John Arngrim Hunnes og førstelektor Torunn Skåltveit Olsen har bidratt i boka med et kapittel om innholdet i økonomiutdanningene.

Bilde av førstelektor Torunn Skåltveit Olsen og førsteamanuensis John Arngrim Hunnes.
Førstelektor Torunn Skåltveit Olsen og førsteamanuensis John Arngrim Hunnes har bidratt til boka "Universitetskamp", som ble lansert 9. desember.

– Mye av kritikken i boka retter seg mot nye styringssystemer som er innført i akademia. Det er litt ironisk at mange av disse systemene er utviklet av økonomer, sier John Arngrim Hunnes. Han er selv økonom ved en handelshøyskole, men er kritisk til det ensidige fokuset på lønnsomhet.

Hvor er etikken i økonomifag?

Han og Skåltveit Olsen underviser i økonomi ved Handelshøyskolen ved UiA, og de har tidligere vunnet pris for sitt arbeid med å styrke etikken i økonomifag. Det er dette behovet de skriver om i boka.

– Vi må spørre oss selv om hva vi holder på med. Vi kan ikke bare utdanne studentene våre i økonomisk teori hvor alt som gjelder er profitt. Hvilke verdier skal våre studenter sitte igjen med? Det er fint å lære studentene å bruke verktøy, men de må også kunne reflektere over bruken av dem, sier Skåltveit Olsen.

Det er professor Aksel Tjora ved NTNU som står bak boka, og han inviterte Hunnes til å være med etter å ha lest hans kronikk «Økonomer trenger filosofi og historie» i Fædrelandsvennen i 2018.

Ikke bare profitt

– I vårt kapittel i boka argumenterer vi for at vi må se på hvordan vi utdanner økonomer. Våre studenter går til viktige stillinger i hele landet, og de må kunne mer enn å bare øke profitten der de jobber. Vi jobber for å få mer humaniora inn i økonomifaget, for at våre studenter skal få større evne til å tenke kritisk og reflektere over økonomiske spørsmål, sier Hunnes.

Boka presenterer forskjellige perspektiver på endringene i akademia, sett fra ståstedene fra alt fra studenter til professorer. Et gjennomgående tema er hvordan akademia stadig nærmer seg næringslivets vilkår, med tellekanter, kortsiktig forskning og økonomisk verdi som hovedfokus.

 – Rigget for kortsiktig gevinst

– Slik vi holder på i dag blir studentene redusert til økonomiske ressurser, noe å tjene penger på. Vi må få dem igjennom systemet på normert tid, for å få maksimalt ut av dem. Det har ikke noe å si for systemet om studenten har blitt et reflektert menneske. På forskningssiden har det blitt viktigere å publisere enn å publisere noe bra. Systemet er rigget for kortsiktig gevinst, sier Hunnes.

Økonomene håper boka «Universitetskamp» kan bidra til en større debatt om hva Norge vil med akademia.

– Kritikken i boka går på flere nivå, og vi er glade for å bidra med vårt syn på utdanningen. Dette er en bok som ledelsen på UiA bør lese, men også politikere som tar avgjørelsene som påvirker oss i så stor grad, sier Skåltveit Olsen.