0
Hopp til hovedinnhold

Humanister preppes for arbeidslivet

– Mange studenter kommer til våre studier uten en klar forestilling om hva de kan brukes til i arbeidslivet. Det viktigste vi gjør er å bevisstgjøre studentene om hvilken kompetanse de har som humanister. Derfor gir vi dem en grundig forberedelse før de skal ut i praksis, sier Andreas Aase, fagansvarlig for emnet Humanister i praksis.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ståle Olsen har satt seg godt til rette på kontorstolen til fakultetsdirektør Terje Tellefsen. – Vi har mange ugjorte oppgaver, så her blir det mye å holde på med, sier Tellefsen.

Ståle Olsen har satt seg godt til rette på kontorstolen til fakultetsdirektør Terje Tellefsen. – Vi har mange ugjorte oppgaver, så her blir det mye å holde på med, sier Tellefsen.

Thea Johanne P. Husvik er klar til praksis og skal blant annet tyde gotiske tekster til mer forståelig skrift.

Thea Johanne P. Husvik er klar til praksis og skal blant annet tyde gotiske tekster til mer forståelig skrift.

Humanister i praksis er et valgfritt ti studiepoengs-emne der studenter som tar bachelor i Anvendt filosofi, Religion, etikk og samfunn eller Historie får arbeidspraksis i en virksomhet. Emnet skal gi studentene forståelse for og erfaring med hvordan humanistisk kompetanse kan anvendes i yrkessammenheng.

– Jeg skal ha praksis på Naturmuseet og skal blant annet oversette gotiske skrifter til mer forståelig norsk. Jeg skal også arbeide med utstillingene og utvalget i museumsbutikken, sier Thea Johanne P. Husvik (28).

Hun er andreårsstudent på bachelor i historie, og sammen med medstudent Ståle Olsen (22) tar hun emnet Humanister i praksis. Olsen skal ha arbeidspraksis på UiA og være i ledergruppen på Fakultet for humaniora og pedagogikk.

– Jeg skal arbeide med oppgaver for fakultetsdirektør, dekan og instituttledere, sier Olsen.

Innføring i de menneskelige sidene

Før studentene skal tilbringe tre uker på en arbeidsplass, har de en full ukes undervisning som forberedelse. De får innblikk i teorier om verdiskapning, kulturbygging, motivasjon og organisasjonsforståelse. De begynner på en loggbok som følger dem gjennom emnet.

– Gjennom teoriuka får vi undervisning om hva som møter oss ute i arbeidslivet og blir mentalt forberedt, sier Husvik.

– Dette er den eneste praksisperioden disse studentene får i vårt studieløp, og da trenger de en innføring i de menneskelige sidene med å arbeide i en organisasjon med mange ulike mennesker, mange ulike arbeidsoppgaver og ikke minst mange ulike kulturer og lederstiler. Skal de være i stand til å reflektere meningsfullt om dette, må vi gå litt i dybden, sier førstelektor Andreas Aase.

Kulturbygging, motivasjon og organisasjonsforståelse er blant temaene i innføringsuka til Humanister i praksis. Foran sitter emneansvarlig Andreas Aase.

Kulturbygging, motivasjon og organisasjonsforståelse er blant temaene i innføringsuka til Humanister i praksis. Foran sitter emneansvarlig Andreas Aase.

Forståelse og vekst

– Gjennom undervisningen får studentene større forståelse for hvilken kompetanse de har, i tillegg til fagkunnskapene. De ser også hvordan de kan utvikle seg videre dersom de velger å gripe mulighetene som byr seg, sier karriereveileder på UiAs Karrieresenter, Silje Holteberg.

 Holteberg har fulgt tett på Humanister i praksis og skrev selv en masteroppgave ved Handelshøyskolen BI om studieemnet.

– Fjorårets praksis viser at studentene utvikler mestringstro og får et utvidet perspektiv på sine egne karrieremuligheter etter et vellykket praksisopphold, sier Holteberg.

Sammen med medforfatter Linda Stiberg-Jamt fikk hun bruke studentens skrevne refleksjoner som kildegrunnlag.

– Funnene våre viser at flere studenter opplever økt mestringstro i praksisen. De mest betydningsfulle kildene handlet om å oppleve egne mestringserfaringer og få oppmuntrende tilbakemeldinger. Flere av studentene som erfarer dette reflekterer også over sine fremtidige karrieremuligheter, ved at de gjennom praksis er blitt mer bevisst sin kompetanse og har fått utvidet mulighetshorisonten sin, sier Holteberg og Stiberg-Jamt i avslutningsdelen av oppgaven.

De er spente og gleder seg til å møte arbeidslivet, historiestudentene Thea Johanne P. Husvik og Ståle Olsen på hver sin side av emneansvarlig Andreas Aase.

De er spente og gleder seg til å møte arbeidslivet, historiestudentene Thea Johanne P. Husvik og Ståle Olsen på hver sin side av emneansvarlig Andreas Aase.

Øke selvinnsikten

I teoriuka før praksis får studentene også gå gjennom et psykologisk utviklingsverktøy, Jungs Type Index (JTI).  

­

– JTI handler om våre personlige preferanser om hvor vi henter vår energi fra, hvor oppmerksomhetsfokus ligger, hvordan vi tar våre beslutninger og hvordan vi håndterer verden rundt oss, sier prosjektleder Dag Nordbø, som underviser om JTI.

– Det var litt skremmende å se hvor mye som stemte med det jeg trodde på forhånd, sier Husvik.

– Det var veldig lærerikt. Nå skjønner jeg mer om hvordan jeg selv og andre reagerer. Så blir jeg bevisst mine utfordrende sider, sier Olsen (22).

– Formålet med å bruke JTI er å få studentene til å se seg selv litt utenfra og lære om seg selv. JTI er ikke-vurderende, og ingen kommer dårlig ut, sier Nordbø som har lang erfaring med bruk av slike verktøy i personalarbeid og lederutvikling.

I siste del av studiet skriver studentene en oppgave med fokus på sammenhenger mellom det de har opplevd i praksis og det teorigrunnlaget de har fått.

– Mange kommer til våre studier uten en klar forestilling om hva de kan brukes til i arbeidslivet, og det er en god opplevelse for meg som lærer når jeg ser i øynene deres at de skjønner at det er rom for dem i samfunnet, sier Aase.

Se video om Humanister i praksis: