0
Hopp til hovedinnhold

Hordaland er bedre rustet for økonomisk krise enn Rogaland og Agder

– Når det kommer oljekrise etter oljekrise må det stimuleres til andre næringer. Større kapasitet for innovasjon gir Hordaland flere ben å stå på, sier Nina Kyllingstad. Hun har tatt doktorgrad i regional omstrukturering.

Bilde av en oljeplattform.
– Agder og Rogaland er ekstremt avhengige av oljesektoren, så når det går dårlig i olja går det også dårlig i regionene. Det trenger derimot ikke å være slik, sier Nina Kyllingstad. Illustrajsonsfoto: Colourbox

Verden i dag er preget av økt globalisering, digitalisering og fokus på bærekraft. Kyllingstads doktorgradsavhandling tar utgangspunkt i at regional omstrukturering er viktig for å håndtere disse utfordringene.

Begrepet «omstrukturering» omfatter fornyelse av allerede eksisterende industrier og utvikling av helt nye industrier. Samlet sett ser avhandlingen nærmere på regional utvikling fra ulike vinkler. En av artiklene sammenligner regionene Agder, Rogaland og Hordaland.

Les hele avhandlingen her.

– Ekstremt avhengige

– Agder og Rogaland er ekstremt avhengige av oljesektoren, så når det går dårlig i olja går det også dårlig i regionene. Det trenger derimot ikke å være slik. Dersom man klarer å fremme innovasjon på tvers av bransjer kan dette være med å stimulere til fremvekst av nye næringer over tid, sier Kyllingstad. 

Bilde av Nina Kyllingstad.

Nina Kyllingstad disputerte for sin doktorgrad i april.

Til sin doktorgradsoppgave så hun blant annet nærmere på hvordan industrien i Agder, Rogaland og Hordaland jobber for å utvikle sin innovasjonskapasitet. I en av artiklene ble representanter fra fem firmaer fra hver av de tre regionene intervjuet om deres holdninger til innovasjon på tvers av industrier.

Ett av intervjuobjektene i Rogaland er sitert i oppgaven:
«Regionen har blitt et gigantisk maktsenter for alt som skjer i olje- og gassindustrien i Norge. Det gir oss et kontaktnettverk fordi alle store og globale oljeselskaper har kontorer i distriktet. Siden alt er rettet mot olje og gass, så tror jeg folk som ønsker å starte opp noe utenfor denne industrien vil få en stor ulempe, siden alt er så tilrettelagt for én type industri».

Dette får følger for prioriteringene i innovasjonsarbeidet. Regioner med én dominerende industri har en tendens til å prioritere innovasjoner som er unike for denne bestemte industrien. Dette blir til en selvforsterkende prosess hvor dominerende næringer prioriteres mens alternative næringer får mindre oppmerksomhet.

Flere tusen jobber forsvunnet

Konsekvensene av en favorisert og spesialisert næringsstruktur blir tydelige når det går dårlig; over 34.000 oljejobber har forsvunnet siden 2014, mange av dem blant underleverandører som har basert hele sin virksomhet på én kontrakt med et oljeselskap.

Der Rogaland og Agder er spesialiserte regioner, er Hordaland mer variert i sin industristruktur. Mange bedrifter i Hordaland er knyttet til olje og gass, men intervjuene med de ansatte i bedriftene i Hordaland viser at de har et mer tverrfaglig og differensiert fokus. Bedriftene ansetter folk med svært ulik kompetanse, for å kunne tilpasse seg nye markedssituasjoner på en bedre måte.

– Lett å glemme

– Hordaland har et næringsliv som er opptatt av å bygge opp innovasjon på tvers av næringer. Det gjør det lettere å satse på noe nytt, og bedriftene spiller hverandre gode, sier Kyllingstad.

I Agder og Rogaland er næringslivet mindre opptatt av å samarbeid på tvers av sektorer, viser Kyllingstads forskning. Det fører til at den dominerende kunnskapen blir mer spesialisert. Dette gjør det vanskeligere å fremme alternative løsninger og å lansere helt nye ideer i disse regionene.

så tett knyttet til oljesektoren at det oppleves vanskelig å forsøke å starte med noe som ikke er olje-relatert.

– Denne ensidigheten gjør regionene sårbare. Det er lett å glemme å utvikle noe nytt når det du har fra før går godt, sier Kyllingstad.