Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Her er UiAs nye viserektorer

Hilde Inntjore (55) og Gøril Hannås (54) blir UiAs viserektorer i perioden 2023-2027.

Gøril Hannås og Hilde Inntjore
Gøril Hannås (t.v.) og Hilde Inntjore.

Universitetsstyret ved UiA vedtok tilsettelsene onsdag 10. mai i henhold til innstillingen fra et intervjupanel ledet av rektor Sunniva Whittaker.

Fra lærerutdanningsdekan til utdanningsrektor

Hilde Inntjore har siden 2020 vært dekan for lærerutdanningene ved UiA, og blir nå viserektor for utdanning. Hun har også hatt administrative stillinger i UiAs forskningsadministrative avdeling og vært studieleder ved lærerutdanningene. Hun har doktorgrad i historie fra Universitetet i Bergen fra 2018. Avhandlingen handler om kirkeorganisasjonen i Stavanger bispedømme i perioden 1250 til 1500.

– Hilde har allsidig arbeidserfaring fra sektoren, og et smittende samfunnsengasjement. Hun er opptatt av forskningsbasert utdanning og tverrfaglighet, og med Hilde som viserektor skal vi få til god og strategisk utvikling av UiAs utdanninger, sier rektor Sunniva Whittaker.

Ny periode

Gøril Hannås har de siste fire årene hatt stillingen som viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, og fortsetter altså i fire nye år. Hun har tidligere vært førsteamanuensis og instituttleder ved Handelshøyskolen ved UiA, særlig tilknyttet fagmiljøet rundt masterstudiet i Industriell økonomi og teknologiledelse. Hun har også erfaring fra næringslivet, blant annet som direktør for risikostyring i National Oilwell Norway.

­– Vi er heldige som får Gøril med oss videre, og det er hun sterkt motivert for. Det gode arbeidet i første perioden med en egen viserektor for samfunnskontakt og nyskaping bereder grunnen for at vi kan få til enda mer på disse områdene i de kommende årene, sier Whittaker.

I gang fra høsten

Viserektorene starter sammen med rektor Sunniva Whittaker og prorektor Hans-Kjetil Lysgård sine nye perioder 1. august.

Det er ikke per nå kjent hvem som vil fungere som dekan ved Avdeling for lærerutdanning i høstsemesteret, før ny dekan er på plass fra 1. januar 2024.