Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Her er UiAs nye dekaner

Alle UiAs fakulteter og Avdeling for lærerutdanning har fått tilsatt dekaner for de neste fire årene.

UiA-bokstavene på Campus Grimstad

De nye dekanene blir UiAs første dekaner med enhetlig lederansvar for fakultetene og Avdeling for lærerutdanning. Tidligere hadde fakultetene en toledermodell, mens dekanene fra nyttår skal ha et helhetsansvar for fakultetene sine og rapportere til både rektor og universitetsdirektøren.

Alle stillingene har ble utlyst før sommeren og universitetet fikk 34 søkere til de syv stillingene.

Under presenteres de nye dekanene for hvert fakultet som tiltrer 1.1.2024.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Anders Johan Wickstrøm Andersen er dekan på Fakultet for helse og idrett.

Anders Johan W. Andersen (58, bosatt i Arendal) er professor i psykisk helsearbeid.

Han har doktorgrad i folkehelsearbeid.

Andersen har vært dekan ved samme fakultet siden 2016.

Før det var han instituttleder ved Institutt for psykososial helse i tre år.

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Ingunn Folkestad Breistein (portrettfoto)

Ingunn Breistein (60 år, bosatt i Kristiansand) er professor i kirkehistorie.

Hun har tidligere vært instituttleder ved Institutt for religion, historie og filosofi ved UiA.

Siden 2016 har hun jobbet som rektor ved Ansgar høyskole.

Fakultet for kunstfag

Marit Wergeland, foto

Marit Wergeland (48 år, bosatt i Kristiansand) har hovedfag i drama og teater fra NTNU.

Wergeland har også gjennomført UiAs førstelektorprogram.

Hun har vært dekan ved samme fakultet siden 2016.

Hun har også erfaring som dramaturg og regiassistent fra Danmark.

Fakultet for samfunnsvitenskap

Leif Skiftenes Flak

Leif Skiftenes Flak (49 år, bosatt i Grimstad) er professor i informasjonssystemer ved UiA.

Han har en doktorgrad i Computer Science fra Universitetet i Aalborg.

Han har tidligere vært instituttleder ved Institutt for informasjonssystemer i 5 år.

Han har bygget opp og vært leder for CeDiT, et tverrfaglig forskningssenter ved UiA.

Fakultet for teknologi og realfag

Vikas Thakur

Vikas Thakur (44 år, bosatt i Trondheim) har en doktorgrad innen geoteknikk.

Siden 2015 har han vært professor ved samme universitet.

Han har tidligere vært instituttleder ved NTNUs institutt for bygg- og miljøteknikk.

Han er i dag ansatt som prodekan for bærekraft ved Fakultet for ingeniørvitenskap vedd NTNU.

Handelshøyskolen ved UiA

Kristin Wallevik er dekan ved Handelshøgskulen på UiA

Kristin Wallevik (58 år, bosatt i Kristiansand) har doktorgrad i International Management fra Copenhagen Business School.

Hun har tidligere vært administrerende direktør i Agderforskning, dekan ved samme fakultet og konsernsjef ved forskningsinstituttet Norce.

Både universitetsledelsen og universitetsstyret har i prosessen vært kjent med at Wallevik i 2022 fratrådte stillingen som konsernsjef i forskningsinstituttet NORCE med bakgrunn i en sivilrettslig sak Wallevik er trukket inn i, gjennom sin ektefelle. Wallevik har vært åpen om dette i prosessen, og saken er også kjent gjennom mediene. UiAs vurdering er at saken ikke vil påvirke Walleviks evne til å lede Handelshøyskolen som dekan.

Avdeling for lærerutdanning

Portrettbilde Gunn Bjørnsen

Gunn Bjørnsen (60 år, bosatt i Grimstad) har tidligere vært instituttleder for Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.

Hun var siden førsteamanuensis i journalistikk ved samme universitet.

Siden 2021 har hun vært studieleder for forskning og utvikling i lærerutdanningene ved UiA.