Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Helseministeren positiv til universitetssykehjem

Helseminister Ingvild Kjerkol besøkte tirsdag Grimstad kommune og UiAs campus i Grimstad. Ministeren sier det er interessant å høre hvordan et universitet ser for seg et samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

Bilde av helseminister Ingvild Kjerkol
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) var invitert av partikollega Marit Grefstad for å bli orientert om planene for et universitetssykehjem i Agder med beliggenhet i Grimstad. Her fra møtet på i4Helse på UiAs campus i Grimstad tirsdag ettermiddag.

– Vi må jobbe kunnskapsbasert for å gjøre de riktige prioriteringene i en tid der vi får mange flere eldre. Et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og sykehjem kan ha mange fordeler, sier hun.

Universitetet i Agder (UiA) samarbeider med Grimstad kommune og Fagskolen i Agder om å opprette et universitetssykehjem i Agder. Universitetssykehjemmet skal være lokalisert i nær avstand til begge utdanningsinstitusjonene.

Prosjektet vil tredoble antall sykehjemsplasser i kommunen og gi mulighet for forskning, innovasjon og samarbeid innen helsetjenester.

Prosjektleder Silje Bjerkås og professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap på UiA, Mariann Fossum, presenterte universitetssykehjem-prosjektet for statsråden. De håper det er på plass i Grimstad innen fem år.

Prosjektleder Silje Bjerkås og professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap på UiA, Mariann Fossum, presenterte universitetssykehjem-prosjektet for statsråden. De håper det er på plass i Grimstad innen fem år.

Kjerkol forteller at departementet jobber med flere ting som er relevant for hvordan det tenkes i dette prosjektet. 

– Vi ser blant annet på hvordan vi kan klare å tilgjengeliggjøre forskningsmidler dedikert til primærhelseforskning. Så får vi se hva statsbudsjettet har å si for hvilke prioriteringer vi klarer å få til når det gjelder neste års budsjett, sier hun. 

Mange fordeler for UiA

Til stede på møtet, som ble holdt i lokalene til i4Helse, var blant annet representanter fra kommunen, UiA og fagskolen, i tillegg til tillitsvalgte fra Norges Sykepleierforbund.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping på UiA, Gøril Hannås, mener et universitetssykehjem i tilknytning til campus i Grimstad vil ha flere fordeler for UiA.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping på UiA, Gøril Hannås, mener et universitetssykehjem i tilknytning til campus i Grimstad vil ha flere fordeler for UiA.

Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping på UiA, Gøril Hannås, forteller at prosjektet har flere fordeler for UiA. 

– Det kan bidra til mer forskningsmidler og forskningskompetanse inn i primærhelsetjenesten. Her er det vesentlig mindre forskning og forskningsmidler enn i spesialisthelsetjenesten. I tillegg kan et universitetssykehjem gjøre sykepleierutdanningen ved UiA enda mer attraktivt i konkurransen om studentene. Vi vil kunne få mange flere og spennende praksisplasser, sier hun.  

Hannås mener også at prosjektet vil være med på å løfte UiA nasjonalt. 

– Det er et unikt konsept som gir oss mulighet for å synliggjøre nye og innovative virkemidler for å samarbeide med helsesektoren, og bidra til økt kunnskap om hvordan vi kan løse utfordringene i primærhelsetjenesten, sier hun.  

Prosjektet har bred politisk støtte i Grimstad kommune. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol med prosjektleder Silje Bjerkås, kommunedirektør Magnus Mathisen, professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap på UiA Mariann Fossum, Marit Grefstad (Ap) og Håvard Røiseland (Ap) etter møtet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol med prosjektleder Silje Bjerkås, kommunedirektør Magnus Mathisen, professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap på UiA Mariann Fossum, Marit Grefstad (Ap) og Håvard Røiseland (Ap) etter møtet.