0
Hopp til hovedinnhold

Helsedrømmen nærmer seg virkelighet

Prosjektet I4Helse nærmer seg realisering. Prosjekteringen av bygget er i sluttfasen, og i april skal første spadetak tas. Tirsdag besøkte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen Campus Grimstad.

I4Helse nybygg, skisse

Nybyggdelen er på drøye 3600 kvadratmeter, så det er et stort bygg som skal reises på campus. Grimstad kommune skal leie drøye halvparten av arealet, og hovedambisjonen er at alle fagmiljøene skal ha kort vei til hverandre. Det er sentralt at romplanen og arkitekturen legger til rette for fleksible løsninger.  

I4Helse nybygg, skisse

– Vi har brukt mye tid på å kartlegge samarbeidsmønstre mellom de ulike partnerne. Mange fagpersoner og miljøer skal være under samme tak, men det er avgjørende å bruke tid på å se hvordan de kan samarbeide best mulig. Samtidig går utviklingen enormt fort innen velferdsteknologi, så det er utfordrende å spå om fremtidens samarbeidsløsninger, sier viserektor Stephen Seiler.

Relevante fagmiljøer

Når det gjelder innholdet i senteret, vil digitalisering med kunstig intelligens og robotteknologi bli sentralt for utviklingen av fremtidens velferdstjenester. Det er en enorm satsing både nasjonalt og internasjonalt både i privat og offentlig regi. Det komparative fortrinnet Universitetet i Agder har på Campus Grimstad, med den fysiske nærheten mellom fagmiljøene innen helse, teknologi og økonomi, sammen med praktikerne i kommunesektoren, vil bli viktig for å lykkes med satsingen.

– Det finnes ikke et lignende bygg i hele Norge, så vi har ingen naturlig mal å sammenligne oss med – det er et banebrytende arbeid vi nå gjør i Grimstad. Dette er samskaping i praksis, hvor alle de ulike aktørene er sammen for å utvikle de nye og fremtidsrettede løsningene. Konseptet er at den gjennomgående gangen i 3. etasje skal sikre at man kan møte alle miljøene i løpet av 2 minutter, sier Seiler.   

Mye av den forskningen, utviklingen og testingen som skjer i MIL-bygget har kompetansemessig relevans for I4Helse-miljøet, og ikke minst vil sambruken av utstyrsparken være et komparativt fortrinn.

Et nasjonalt senter

Samtidig som det arbeides med å forankre I4Helse blant spesielt de 30 kommunene i Agder-fylkene, så arbeides det samtidig med å gjøre prosjektet kjent nasjonalt. Det har vært gjennomført mange politiske møter både nasjonalt og regionalt, deltakelse på relevante konferanser og egne samarbeidsmøter med eksempelvis Direktoratet for e-helse.

– Det blir i alle sammenhenger understreket gode arenaer for testing av nye løsninger vil bli stadig viktigere, og her treffer jo prosjektet veldig bra. Det er også en trygghet at vi opplever stor interesse for dette, spesielt i kommunesektoren. Når vi har Grimstad kommune tydelig tilstede og inne som en sentral samarbeidspartner, så ser det lovende ut. Vi ønsker å ligge i front, sier Seiler.

Besøk av statsråd og ordfører

Statsråd Åse Michaelsen og viserektor Stephen Seiler, foto

Statsråd Åse Michaelsen og viserektor Stephen Seiler. (Foto: Arne Martin Larsen).

Tirsdag besøkte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og ordfører i Grimstad Kjetil Glimsdal campus for å bli orientert om status for bygget. Ordføreren ser frem til samarbeidet.

– Vi er glade for at UiA skal forske med oss, og ikke bare på oss. Dette prosjektet representerer en stor satsing for Grimstad Kommune, så dette er veldig spennende, og vi er takknemlige for den tverrfaglige satsingen. Vi håper at god kvalitativ forskning sammen med våre tjenester og innbyggere skal fungere som et kreativt og skapende laboratorium for fremtidens løsninger, og ambisjonen er jo selvsagt at dette skal få store ringvirkninger, sier Glimsdal.

Statsråd Åse Michaelsen synes prosjektet er veldig spennende og mener det kan fungere som et foregangsarbeid.

– Jeg tror den tverrfaglige satsingen er noe av årsaken til at mange ser til Agder i denne sammenheng, hvor både kommunesektoren og næringslivet deltar i tillegg til akademia. Når dere i tillegg tar på alvor utfordringene som ligger i sårbarhet og sikring av infrastruktur, så vil enda flere se til Agder. Jeg ser frem til fortsettelsen, sa statsråd Åse Michaelsen. 

Send studiet på mail