0
Hopp til hovedinnhold

Hedret utmerkede studenter

Noen studenter er ikke bare flinke faglig, men de er miljøskapere sosialt også. Fagmiljøene peker ut noen ekstra gode eksemplarer som hedres som forbilder under studieårsåpningen. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Utmerkede studenter på Campus Kristiansand - fra venstre Glenn Greibesland, Levi André Tallaksen, Mari Vågslid og Marius Igland. Studiedirektør Bjørn J. Monstad delte ut hedersbevisningene. I tillegg til de fire ble også Anne Line Nepstad og  Maren Langenes Olsen hedret - men de var travelt opptatt i jobb og kunne ikke møte.

Utmerkede studenter på Campus Kristiansand - fra venstre Glenn Greibesland, Levi André Tallaksen, Mari Vågslid og Marius Igland. Studiedirektør Bjørn J. Monstad delte ut hedersbevisningene. I tillegg til de fire ble også Anne Line Nepstad og  Maren Langenes Olsen hedret - men de var travelt opptatt i jobb og kunne ikke møte.

Studiedirektør Bjørn J. Monstad foretok utdelingen av utmerkelsene både på Campus Grimstad og Campus Kristiansand. Anne Line Nepstad og  Maren Langenes Olsen hadde ikke anledning til å være tilstede i Kristiansand. 

Prisen deles ut ved oppstart av nytt studieår, til studenter som har utmerket seg faglig, sosialt eller begge deler. Prisen består av et diplom pluss et gavekort på Sør-Bok. Det er fagmiljøene ved fakultetene som foreslår kandidatene. 

Her er begrunnelsene for hederen:

Campus Kristiansand – 10. august kl 11:00

Mari Vågslid

- grunnskolelærerstudent 5-10, skal til på sitt tredje studieår høsten 2015.

Mari Vågslid engasjerer seg for å bedre kvaliteten i grunnskolelærerstudiene og øke den faglige og sosiale trivselen blant studentene. Økt kvalitet i studiene handler om både faglærere og deres undervisning – og studentenes engasjement og innsats. Dette er en sammenheng som Mari er god til å få fram.

Hun er engasjert både i Pedagogstudentene og STA og har vært med på å arrangere fagdager med spennende eksterne forelesere.

Marius Igland

- går ut fra UiA som en fremragende student med kun A-er på sitt vitnemål. Han har fullført både bachelor- og masterutdanning i rytmisk musikk ved Fakultet for kunstfag.

Marius har inkludert medstudenter i flere prosjekter, noe som har hevet kvaliteten på Marius’ egne prosjekter, samtidig som det har løftet hans medstudenter. Som masterstudent har han vært gjesteforeleser på bachelornivå i komposisjonsrelaterte fag. Han har, på eget initiativ, drevet god markedsføring for Institutt for rytmisk musikk på flere konserter og seminarer. Som student har han systematisk bygget opp Mirage-bandet og avsluttet sin studietid med en særdeles overbevisende masterkonsert. 

Glenn Greibesland

- var forrige studieår førsteårsstudent på bachelorstudiet i IT og informasjonssystemer, men har allerede utmerket seg på flere måter, først og fremst ved sin gode innsats, store arbeidskapasitet og svært gode eksamensresultater.

I tillegg til å være en hardtarbeidende og veldig flink student, er han også aktiv, initierer og deltar i gode diskusjoner i sitt kull, noe som gir et fruktbart og godt læringsmiljø. Han er en viktig bidragsyter i studentmiljøet og er en stimulans for både medstudenter og lærere.

Levi André Tallaksen

- har fullført bachelorstudiet i matematisk finans. Han er et usedvanlig stort talent i matematikk. Faglærerne beskriver ham som den den beste studenten i hele ADH, HiA og UiAs historie i matematikk. Levi har tatt gjennomsnittlig 90 studiepoeng hvert semester med topp resultat.

Levi har vært hjelpelærer i Kalkulus 1 og Kalkulus 2 og har vært en inspirerende veileder for medstudenter i alle matematikkemnene han har tatt. Levi har også vært opptatt av å veilede/være mentor for yngre talenter i matematikk, noe som har bidratt til at en 14-åring har tatt 30 studiepoeng matematikk på universitetsnivå som den yngste i UiAs historie.

Anne Line Nepstad og Maren Langenes Olsen

- var studenter i økonomi på Handelshøyskolen ved UiA, men kunne ikke møte ved studieårsåpningen. De har skrevet en spesielt aktuell masteroppgave om sparebankene, og har jobbet svært godt sammen om et tema som kan ha stor samfunnsmessig betydning

Maren og Anne Line har forsket på sammenhengen mellom hvor mye gaver en sparebank gir og hvor effektiv banken blir. Dette er forskning som er samfunnsmessig nyttig fordi den bidrar til økt forståelse i banksektoren for hvordan denne kan bli mer effektiv og dermed mer kundevennlig. Samtidig er det viktig fordi sparebankene er noen av de viktigste bidragsyterne til allmennyttige formål. Anne Line og Maren finner i sin forskning at sparebankene blir mer effektive av å gi mer i gaver.

Funnene dere har fått stor oppmerksomhet i media, og planen nå er å skrive masteroppgaven om til en artikkel som vil bli publisert i et topp tidsskrift.

Studiedirektør Bjørn J. Monstad (i midten) overrakte diplom og boksjekk til Haakon Sundbø (til venstre) og Espen Jespersen på Campus Grimstad.

Studiedirektør Bjørn J. Monstad (i midten) overrakte diplom og boksjekk til Haakon Sundbø (til venstre) og Espen Jespersen på Campus Grimstad.

 

Campus Grimstad, 10. august kl 13:00

Haakon Sundbø

går nå siste året på masterstudiet i multimedia. Haakon er med sin positive innstilling, gode humør og faglige dyktighet en god representant for det nye masterstudiet i multimedia.

Han har, helt fra han begynte på bachelorstudiet, vært en aktiv student som ikke har vært redd for å påta seg ekstraoppgaver. Han har vært tillitsvalgt for bachelorstudentene og var den drivende kraften i opprettelsen av linjeforeningen for dette studiet. Håkon har også hatt overskudd og evne til å opprette og drive sitt eget studentfirma, Makro Media, parallelt med studiene.

Med sine kunnskaper om web, foto, video og redigering er Håkon en uvurderlig ressurs for så vel faglærer som medstudenter.

Espen Jespersen

- går nå sitt tredje og siste år ved bachelorstudiet i elektronikk. I tillegg til å være en flink og flittig student har han vært tillitsvalgt for klassen sin siden starten, og har mestret rollen på en strålende måte. Han har vært et engasjert talerør for sine medstudenter og blant annet deltatt i programevalueringen av dette studiet, der han kom med mange gode innspill til forbedringer.

Espen sitter også i styret for linjeforeningen Tesla, der han har vært leder det siste året. Sammen med styret har han gjort en god innsats for å holde kontinuiteten og aktivitetsnivået i linjeforeningens arbeid oppe med både egne arrangementer som kurs, bedriftspresentasjonen og sosiale arrangementer, og tilstelninger sammen med andre linjeforeninger. Faglærerne framhever at Espen er en linjeforeningsleder som har vært opptatt av at alle skal inkluderes.

 

Vi gratulerer!