Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hedret studenter som går foran

Under åpningsseremoniene ble det gjort stas på 14 studenter som hadde bidratt ekstra positivt, både faglig og sosialt. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

CAMPUS KRISTIANSAND: I tilfeldig uorden med viserektor Marit Aamodt Nielsen i midten: Maja Skog, Vibeke Klungland, Tine Borg, Anders Gamst Mellerud, Knut Emil Johannes Lie, Dina Møll Schoder, Pål Rake, Magnus Talberg og Evert Dean.

CAMPUS KRISTIANSAND: I tilfeldig uorden med viserektor Marit Aamodt Nielsen i midten: Maja Skog, Vibeke Klungland, Tine Borg, Anders Gamst Mellerud, Knut Emil Johannes Lie, Dina Møll Schoder, Pål Rake, Magnus Talberg og Evert Dean.

- Kjære studenter. Ved åpningen av nytt studieår benytter vi anledningen til å trekke fram noen studenter som har utmerket seg spesielt i året som har gått - faglig, sosialt eller begge deler, sa viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Marit Aamodt Nielsen, under studieårsåpningen.

Det er fagmiljøene selv som peker ut kandidatene, som får et diplom og et gavekort på Sør-Bok. På denne måten ønsker universitetet å vise at UiA-studentene blir lagt merke til og sett som enkeltpersoner, og at innsatsen blir satt pris på.

- I år har vi ni kandidater i Kristiansand og fem i Grimstad, sa Aamodt Nielsen, og ønsket studentene lykke til videre!

Under følger begrunnelsene. Variasjonen er stor, men felles er at alle har gitt noe ekstra faglig og sosialt til fagmiljøet sitt -og til hele universitetet.

 

Campus Kristiansand

Avdeling for lærerutdanning

Maja Skog og Vibeke Klungland har fullført førskolelærerstudiet og spesielt utmerket seg det siste året gjennom arbeidet med bacheloroppgaven, som bestod av en teaterforestilling for barn fra ett til fire år, og en refleksjonsdel over egen kunstnerisk prosess og forestillingen som produkt. Forestillingen var så god at Maja og Vibeke har vært på turne i Kristiansand og Søgne og vist forestillingen hele ti ganger! To interesserte, lekne, nysgjerrige og nyskapende studenter som har profilert UiA og barnehagelærerstudiet vårt på en fremragende måte!

Tine Borg, som nå tar fatt på det siste året i grunnskolelærerstudiet 5-10, har gått i bresjen for å bedre kvaliteten i grunnskolelærerstudiene våre og også den faglige og sosiale trivselen blant studentene. Hun er engasjert både i Pedagogstudentene, sitter i styret for lærerutdanningen ved UiA og i STA-styret. Hun har også vært med på å arrangere fagdager med spennende eksterne forelesere, og hun presenterte lærerutdanningene på en utmerket måte da KUF-komiteen var på besøk på UiA våren 2014.

Anders Gamst Mellerud fullførte PPU for allmennfag nå i vår og hadde sin praksis på International School Moshi i Tanzania, ett av våre tre praksissteder i utlandet. Nabolandet Rwanda holdt 20-års-markering for folkemordet under denne praksisperioden, og Anders tilbød seg å være med på å holde et seminar for fagpersoner, lærere og elever i byen Arusha, der FN-tribunalet etter folkemordene har vært holdt. UiA har mottatt egen hilsen fra direktøren for International School Moshi for den faglige fremragende faglige innsatsen langt utover det forventede, som Anders gjorde i sin praksisperiode.

Handelshøyskolen

Handelshøyskolen har utpekt Knut Emil Johannes Lie, som har vært student på det første kullet i rettsvitenskap. Knut Emil har gjennom hele studieløpet utmerket seg som en faglig dyktig, sympatisk og engasjert student. Ved siden av selv å oppnå svært gode karakterer, har han gjort en utmerket jobb som gruppelærer i Ex fac og i Forvaltningsrett 1. Den veiledning han har gitt har vært til god hjelp for yngre studenter. Knut Emil har vært leder av linjeforeningen Justitius. Knut Emil har laget kompendier for flere emner og gjort dem tilgjengelige via hjemmesiden til Justitius. Ellers har han blant annet arbeidet som hospitant hos eksterne arbeidsgivere som linjeforeningen har kontakt med, på en svært god måte. En student som gjør det til en glede å arbeide ved handelshøyskolen, sier fagmiljøet.

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Dina Møll Schoder er nå masterstudent i pedagogikk og har vært studenttillitsvalgt i hele fire år. Hun har stadig talt studentenes sak overfor instituttets ansatte og instituttets ledelse, men fremfor alt har hun jobbet meget aktivt inn mot studentgruppen for å øke det sosiale samholdet og det faglige samarbeidet. Hun er i tillegg en student med gode resultater og et smittende godt humør. Fagmiljøet sier at hun har gitt verdifulle bidrag til utvikling av studiekvalitet i pedagogikkstudiet. Dina har også engasjert seg i UiAs Nettverk for profesjonsforskning og har faktisk tatt selvstendig initiativ til et seminar i denne sammenhengen.

Dina fungerer som et viktig bindeledd mellom de ansattes profesjonsutvikling og studentenes fagmiljø.

Fakultet for kunstfag

Pål Rake har fullført det utøvende masterstudiet på Institutt for Rytmisk musikk. Han holdt sin avsluttende mastereksamen på Kick i regi av instituttets eksamensfestival og hadde det ærefulle oppdraget å avslutte festivalen, med stor suksess. Og det ikke uten grunn. Pål Rake er en glimrende student, en populær artist og et sosial samlingspunkt i det rytmiske miljøet. Han er engasjert i studentlivet ved UiA, han har bla vært redaktør i studentavisa UNIKUM, han er en pliktoppfyllende masterstudent og han bygger egen karriere. Han arbeider for tiden også som lærer ved Vennesla videregående skole.

Pål Rake stiller opp når det trengs. Om det er å holde en liten konsert i forbindelse med Åpen Dag, spille i åpningsuka eller å være med på å rigge til en konsert. Pål er lett å spørre og sier som oftest ja. Han har vært med på rekrutteringskonserter og turneer og gitt intervjuer både i radio, TV og ulike aviser. Han er god reklame for Institutt for Rytmisk Musikk og for UiA.

Fakultet for samfunnsvitenskap

Magnus Talberg har fullført bachelorstudiet i arbeids- og velferdssosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Magnus er faglig sterk, men har også fungert som sosialt lim i miljøet. Han inviterer til faglig samarbeid og sosialt samvær. Medstudentene rapporterer blant annet at Magnus’ faglige entusiasme og sosiale væremåte er en viktig faktor for trivselen på studiet. Han har tatt initiativ til faglunsj for alle bachelorstudentene og er selv ikke redd for å stille faglige spørsmål til foreleserne. Det rapporteres at Magnus er en svært god markedsfører for studiet. Han er ny leder av sosiologforeningen.

Fakultet for teknologi og realfag

 Evert Dean er en av våre godt voksne studenter som har utmerket seg på masterprogrammet i matematikkdidaktikk. Han har mer enn tretti års skoleerfaring, har i mange år deltatt og bidratt aktivt i utviklingsprogrammer i regi av Universitetet i Agder, og har vært lærer, kursholder og også foreleser ved universitetet vårt. Han har flere ganger deltatt med sine klasser i KappAbel og UngeAbel-konkurransene. Med sin sterke bakgrunn som lærer og formidler av matematikk, er Evert en sterk inspirator for sine medstudenter. På masterstudiet har han blant annet utviklet et større prosjekt for ungdomsskoleelever i ett av masteremnene, tilknyttet Returkraft. Vi ønsker Evert lykke til videre med masteroppgaven, som nettopp skal fokusere på hvilken betydning matematikkopplæring i bedrifter kan ha for elevers læringsutbytte!

 

CAMPUS GRIMSTAD: Maren Schelbred Thormodsæter, Ivan Dahlberg, Magnus Duedahl Pedersen og Håvard Frøland omkranser viserektor for undervisning Marit Aamodt Nielsen. Marianne Einbu ble også hedret, men var forhindret fra å møte fram.

CAMPUS GRIMSTAD: Maren Schelbred Thormodsæter, Ivan Dahlberg, Magnus Duedahl Pedersen og Håvard Frøland omkranser viserektor for undervisning Marit Aamodt Nielsen. Marianne Einbu ble også hedret, men var forhindret fra å møte fram.

Campus Grimstad:

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Marianne Einbu har vist stor interesse og engasjement gjennom hele masterstudiet i psykisk helse, men har særlig utmerket seg med en stå-på-innstilling for å få gjennomført en studie som ikke har vært gjort tidligere. Hun intervjuet mennesker som hadde vært aggressive under tvangsinnleggelser i psykisk helsevern om hva de selv mente kunne vært gjort for å unngå det. Utmerkelsen består i at hun selv sto på for å få informanter som ikke alltid er like lett å få tak i. Hun kontaktet brukerorganisasjoner og nettverk på facebook og klarte å få denne gruppen i tale og har derfor fått verdifull informasjon som kan komme helsevesenet til nytte i slike situasjoner hvor livet stormer som verst. Marianne har altså nedlagt et stort arbeid i forbindelse med masteravhandlingen sin.

Fakultet for teknologi og realfag

Maren Schelbred Thormodsæter har med sitt gode humør og vinnende vesen sjarmert samtlige lærere på studieprogrammet i Multimedieteknologi og -design, sier fagmiljøet. I studiene arbeider hun hardt og målbevisst. Dette gjenspeiler seg i gode faglige resultater.

Maren inntok en ledende rolle i planleggingen og gjennomføringen av den årlige studieturen til USA for multimediestudentene, og bidrog vesentlig til at turen ble en stor suksess. Hun har også påtatt seg arbeidet med å administrere og låne ut utstyr fra AV-lageret, et oppdrag som utføres samvittighetsfullt, grundig og med faglig innsikt. Etter søknad har Maren blitt tatt opp i den eksklusive gruppen som har valgt seg navnet Makromedia. Disse fem studentene tar på seg eksterne oppdrag for universitetet i tillegg til studiene. Arbeidet utføres i utgangspunktet gratis fra studentenes side og kommer i tillegg til alle andre aktiviteter. Også her gjør Maren en utmerket jobb og leverer gode produkter innenfor knappe tidsfrister.

Ivan Dahlberg, Magnus Duedahl Pedersen og Håvard Frøland - master fornybar energi. Disse tre studentene er nå ferdige med det første året på master i fornybar energi. De har på egen hånd foreslått og søkt studieledelsen om finansiering av en «profesjonell» promovideo for master i fornybar energi. De har selv skrevet dreiebok og produsert videoen i samarbeid med andre i fagmiljøet og med utvalgte industribedrifter. Videoen er blitt meget god. Dette er et arbeid som har tatt mye tid, noe man vil oppdage når man ser videoen, som vi dessverre ikke har tid til å vise her i dag. Denne gruppen arbeider også meget hardt med studiene, og har satt en ny standard for skriving av prosjektoppgaver i forbindelse med fagene på masterutdanningen. Både studiekoordinator og faglærere er imponerte over innhold, form og språk.

Magnus og Ivan har også vært studentassistenter i flere fag på bachelorutdanningen. Og Ivan ble beste kandidat på bachelor i fornybar energi våren 2013 og vant prisen på 5000 kroner fra Norges Elektrotekniske komite.