0
Hopp til hovedinnhold

Handlingsplan for UiA til høring

Utkast til handlingsplan (tiltaksplan) for UiA for strategiperioden 2016-2020 er nå sendt på høring til fakultetene, Avdeling for lærerutdanning, fellesadministrasjonen, tjenestemannsorganisasjonene og STA. Høringsfristen er 10. oktober.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjonsbilde

UiAs nye strategi formulerer Samskaping av kunnskap som visjon, og peker ut tre satsingsområder for universitetet:

 • Læring og utdanning for fremtiden
 • Globalt mindset
 • Samfunnsengasjement og nyskaping

Hvert av satsingsområdene har 4 – 5 delmål.

Handlingsplanen som universitetsstyret skal vedta 19. oktober skal brukes som grunnlag for de årlige plandokumentene og fakultetenes årlige virksomhetsplaner i strategiperioden. Tiltak som foreslås og prioriteres må derfor stå i et logisk forhold til de strategiske satsingene og delmålene styret har vedtatt, tiltakene bør være tydelig beskrevet og gjennomførbare, også ressursmessig. Tiltak som prioriteres skal kunne

 • knyttes klart til satsingsområdene og delmålene,
 • bidra til å løfte UiAs posisjon blant universiteter og høyskoler nasjonalt og internasjonalt,
 • engasjere og motivere ansatte og studenter,
 • bidra til samskaping internt og eksternt, og
 • være oppnåelig innen strategiperioden (3 år).

På hvert av de tre satsingsområdene har ressursgrupper utformet prioriterte tiltak.

Gruppen for Læring og utdanning for fremtiden har vært ledet av viserektor Astrid Birgitte Eggen, og har ellers hatt disse deltakerne:

 • Kari Lunøe-Nielsen, Handelshøyskolen
 • Torunn S. Olsen, Handelshøyskolen
 • Else Mari R. Ekra, Helse- og idrettsvitenskap
 • Inger Marie Dalehefte, Humaniora og pedagogikk
 • Even Lynne, Kunstfag
 • Leif Skiftenes Flak, Samfunnsvitenskap
 • Morgan Konnestad, Teknologi og realfag
 • Ingvild Ruhaven, Avdeling for lærerutdanning
 •  Gunnar Horn, PULS
 • Greta Hilding, fellesadministrasjonen
 • Kai Steffen Østensen, STA

Hanne Graver Møvig var ressursgruppens sekretær.

Gruppen for Globalt mindset har vært ledet av viserektor Stephen Seiler, og har hatt disse deltakerne:

 • Andreas Wald, Handelshøyskolen
 • Mariann Fossum, Helse- og idrettsvitenskap
 • Roy Tommy Eriksen, Humaniora og pedagogikk
 • Erik Gunvaldsen, Kunstfag
 • Hanne Haaland, Samfunnsvitenskap
 • Andreas Prinz, Teknologi og realfag
 • Marianne Lothe, Avdeling for lærerutdanning
 • Marianne Øhrn Johannessen, fellesadministrasjonen
 • Helene Vedal, STA

Aase Galteland var sekretær for gruppen.

Gruppen for Samfunnsengasjement og nyskaping har vært ledet av fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen, og har hatt disse deltakerne:

 • Bjørn Tore Flåten, Handelshøyskolen
 • Tor Helge Aas, Handelshøyskolen
 • Tone Lunde Brekka, Helse- og idrettsvitenskap
 • Hans Olav Hodøl, Humaniora og pedagogikk
 • Tony Valberg, Kunstfag
 • Irene Trysnes, Samfunnsvitenskap
 • Søren Kragholm, Teknologi og realfag
 • Ottar Michalsen, Avdeling for lærerutdanning
 • Paal Pedersen, fellesadministrasjonen
 • Amna Drace, STA

Helge Simon Møll var sekretær for gruppen.

I samordningen og prioriteringen av satsingstiltakene i handlingsplanen ble flere enkelttiltak samlet i tiltaksområder, slik at de seks prioriterte tiltakene omfavner flere av de foreslåtte enkelttiltakene fra ressursgruppene. 

Høringsdokumentet har også med noen uprioriterte tiltak. Det vil være et mangfold av aktiviteter og tiltak som pågår og utvikles ved UiA, og som også bygger opp om de strategiske målene for universitetet. I de årlige plandokumentene vil mange slike tiltak trekkes fram.