Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Halvparten fikk jobb før de var ferdig med utdanningen

Og innen ett år har 9 av 10 tidligere studenter fått jobb, viser den nye Kandidatundersøkelsen fra UiA.

Illustrasjonsfoto fra Kandidatundersøkelsen
Kandidatundersøkelsen har blitt gjennomført av UiA hvert tredje år siden 2010. Den kartlegger hvorvidt tidligere studenter har fått relevant jobb, får brukt kompetansen sin og er fornøyde med utdanningen sin.

Halvparten av tidligere UiA-studenter melder at de fikk jobb før de var ferdige med studiene – en økning på 4 prosent fra 2019. 77 prosent fikk jobb innen tre måneder etter fullført grad. Innen ett år hadde 9 av 10 fått jobb.

Det viser den nyeste Kandidatundersøkelsen, hvor 8350 tidligere UiA-studenter har svart på spørsmål rundt hvor fornøyde de er med utdanningen sin, om utdanningen oppleves som relevant og situasjonen på arbeidsmarkedet.

- Vi har et viktig samfunnsoppdrag i å utdanne kandidater som møter arbeidslivets kompetansebehov. Det er gledelig å se de positive svarene. Samtidig kan vi kartlegge hvor vi bør gjøre forbedringer, sier Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA.

Fornøyde med utdanningen sin

85 prosent av UiA-kandidatene oppgir at de vil anbefale UiA og studiebyen sin til andre. Omtrent like mange svarer at de er tilfredse med utdanningen sin, og 70 prosent vil anbefale sitt studieprogram til andre. Lignende svar kom også frem i forrige undersøkelse.

Samarbeid mellom studenter og arbeidsliv gjennom studietiden er en viktig satsing for UiA, og de siste årene har særlig samarbeid om studieoppgaver og praksis økt.

82 prosent av de spurte melder at de har hatt kontakt med arbeidslivet gjennom studiene. 1 av 10 fikk jobb som følge av dette.

- De melder om høy nytteverdi av slik kontakt. På sikt håper vi flere vil få jobbmuligheter på denne måten, sier Hannås.

Dette er Kandidatundersøkelsen:

  • Gjennomføres av Universitetet i Agder (UiA) hvert tredje år, rettet mot tidligere studenter
  • Kartlegger hvorvidt studentene har fått relevant jobb, får brukt sin kompetanse og er fornøyde med utdanningen sin
  • Undersøkelsen gir også svar på om behovet for karriereutvikling og ny kompetanse og innspill på hvordan UiA kan bli bedre
  • Årets undersøkelse ble sendt ut høsten 2022, til alle studenter som har tatt bachelor- eller mastergrad fra 2019-2022. En tilleggsundersøkelse ble også sendt til kandidater som avsluttet sin utdanning mellom 2009-2019.
  • Totalt 8350 tidligere studenter har svart på undersøkelsen.

Flere blir boende i regionen – men enda flere kunne tenkte seg å bli

Antall tidligere UiA-studenter som bor og jobber i Agder i dag, sammenlignet med antallet som bodde i regionen før de begynte å studere, har hatt en netto tilvekst på 14 prosent de siste årene - mot 8 prosent i 2019.

Det er ulike grunner til at en del flytter fra Agder etter studiene. Flest oppgir at det var planen allerede før de begynte å studere, og mange vil bo nærmere familie og nettverk.

- Samtidig viser svarene at flere egentlig kunne tenkt seg å bli i Agder, men opplever blant annet jobbmarkedet som dårlig eller at det er bedre karrieremuligheter andre steder. Her har regionen et viktig ansvar for å gjøre det mer attraktivt å bli værende, sier Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UiA.

Blant dem som er åpne for å flytte på seg, svarer nær halvparten at de helst ønsker å jobbe i Agder på sikt.

Utdrag fra Kandidatundersøkelsen 2022.

Utdrag fra Kandidatundersøkelsen 2022.

Større behov for fremtidsrettet kompetanse

Sammenlignet med tidligere undersøkelser, er andelen arbeidsledige (4 prosent) og andelen som jobber ufrivillig deltid (7 prosent) historisk lav. Samtidig melder 76 prosent at de opplever at de har en relevant jobb – mot 87 prosent i 2019.

- I en tid som preges av store omstillinger, må vi kontinuerlig jobbe for å gjøre utdanningene våre relevante for arbeidslivet. Undersøkelsen viser også at flere ønsker fremtidsrettet etter- og videreutdanning, noe vi satser sterkt på og vil fortsette med, sier Hannås.