Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hallen klar til semesterstart – ny bygging til sommeren

Utbyggingene på Campus Kristiansand og Campus Grimstad er i rute.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Benkene er kommet opp i den nye kaffebaren, så vi ser at det blir sittegrupper både midt på og ut mot plenen.

Benkene er kommet opp i den nye kaffebaren, så vi ser at det blir sittegrupper både midt på og ut mot plenen.

Arbeidene i Vilhelm Krags hall på Campus Kristiansand går etter planen, og den nye vrimlehall-gata står klar til bruk fra 8. januar. De nye toppetasjene på Campus Kristiansand og I4-bygget på Campus Grimstad får byggestart til sommeren.

I tillegg til dette blir det store auditoriet på Campus Kristiansand – B1-018 – oppgradert med nytt tak som både gir bedre isolasjon og bedre akustikk.

Amfiet er satt opp slik at de som vagler seg her kan kikke opp i Jegersberg.

Amfiet er satt opp slik at de som vagler seg her kan kikke opp i Jegersberg.

Et treffsted

Vrimlehallen i Kristiansand blir et sosialt møtepunkt og et godt arbeidssted, i stedet for en gjennomfartsåre som i dag – i likhet med Gata i Campus Grimstad. Håpet er at hallen blir levende og tatt i bruk til effektivt gruppearbeid, sosial- og faglig prat som hører med til cand. cantine-graden. Den nye kaffebaren og amfiet er bygd med slike baktanker, og kanskje blir det små konserter og forestillinger i amfiet.

Foreløpig må en mest bruke tankene for å se hvordan "Global lounge" vil bli.

Foreløpig må en mest bruke tankene for å se hvordan "Global lounge" vil bli.

Et annet samlingspunkt blir «Global lounge» - som kommer rett innenfor hovedinngangen. Her blir det samlokalisering av UiAs tjenester for internasjonalisering. Formålet er å skape et treffpunkt for studenter og ansatte.

Se mer om intensjonene med den nye Vilhelm Krags hall

Sentralt i hallen blir det sittegrupper og arbeids-øyer - som nå er under oppsetting.

Sentralt i hallen blir det sittegrupper og arbeids-øyer - som nå er under oppsetting.

Byggestart for toppetasjene i juni

Planleggingen av toppetasjene i Andreas Feragens hus (Bygg F) for Hum-Ped, Kirsten Flagstads hus (Bygg G) for Kunstfag og Niels Henrik Abels hus (for Teknologi- og realfag) går for fullt.

- Byggingen av alle tre toppetasjene vil foregå parallelt. Vi tar sikte på å skrive kontrakt med entreprenør før påske, og byggestart i juni, sier driftsdirektør Aanon Bernt Winge Grimnes.

Men først skal planleggingen fullføres, og det blir gjort med blant annet mange innspill fra de berørte fakultetene.

- Det er noen større arbeider som må gjøres til sommeren, når studenter og ansatte ikke er på campus, sier driftsdirektøren.

Prosjektet blir kjørt fra Statsbyggs byggherreadministrasjon i Oslo, med ukentlige møter med aktørene i Kristiansand.

Toppetasjen på F-bygget (Andreas Feragens hus) tilsvarer de to andre toppetasjene - på Kunstfag i bygg G - Kirsten Flagstads hus, og på Teknologi og realfag i bygg J - Niels Henrik Abels hus. Det er viktig å merke seg at tegningen gir et uttrykk for størrelse - hvordan kontorer og åpne arealer vil bli til slutt er ikke ferdig diskutert ennå, understreker driftsdirektør Aanon BW Grimnes. (Illustrasjon: Rambøll)

Toppetasjen på F-bygget (Andreas Feragens hus) tilsvarer de to andre toppetasjene - på Kunstfag i bygg G - Kirsten Flagstads hus, og på Teknologi og realfag i bygg J - Niels Henrik Abels hus. Det er viktig å merke seg at tegningen gir et uttrykk for størrelse - hvordan kontorer og åpne arealer vil bli til slutt er ikke ferdig diskutert ennå, understreker driftsdirektør Aanon BW Grimnes. (Illustrasjon: Rambøll)

Forsterkninger

De tyngste arbeidene er at byggene må forsterkes for å tåle vekten av de nye etasjene. Det skal bygges nye søyler, bæringer og forsterkninger. Blant annet blir det nye søyler i studentkantina for at F-blokka skal tåle trykket fra den nye etasjen. Det eksisterende bygget blir forsterket i G- og J-blokkene.

- Alt tungarbeidet og det meste av utomhus-arbeidene skal være ferdig til studiestart, sier Grimnes.

Det blir full drift på universitetet parallelt med byggeaktiviteten hele neste høst. I den grove fremdriftsplanen som nå foreligger, er målet at noe av toppetasjene skal være ferdig til årsskiftet 2018-2019.

- Vi setter opp en brakkerigg nedenfor I-bygget (Ketil Moes hus der Helse- og idrettsvitenskap holder til) som ansatte kan flytte ut til i korte perioder, men hvordan dette skal gjøres er ikke endelig planlagt, sier Grimnes.

Det er ikke snakk om at noen skal flytte ut i brakkerigg. Men når tunge konstruksjoner skal inn over kontortaket, eller når andre HMS-forhold tilsier det, så kan folk ta sin bærbare PC og noen gode bøker i sekken og flytte inn i brakkeriggen for noen dager eller uker.

Overgangen mellom bygg F - Andreas Feragens hus - og D - Jacob Aalls hus. (Illustrasjon: Rambøll)

Overgangen mellom bygg F - Andreas Feragens hus - og D - Jacob Aalls hus. (Illustrasjon: Rambøll)

I4Helse ved Campus Grimstad

Kunnskapsdepartementet har akkurat godkjent byggingen av I4Helse, og vi er nå i god gang med prosjekteringen. Det blir tette tidsfrister, men vi har flere gode team som står på med å få alt på plass, sier økonomidirektør Kjetil Hellang, UiAs representant i prosjektledelsen.

Foreløpig er det altså mye som trenger avklaring i forhold til I4Helse-bygget – men byggestarten er planlagt til mars. Da starter Ugland arbeidene med et parkeringshus, som bare i begrenset grad er for UiA.

I juni – når eksamen er over og studenter og ansatte nyter sommeren – starter byggearbeidene på campus. Det hele skal stå klart 30. august 2019.

- Vi jobber for at byggeprosessen får så få konsekvenser for studenter og ansatte som mulig – for forelesinger, forberedelser, eksamen og parkering. Men helt stille går det ikke an å reise et bygg, slår Hellang fast.

«UiA har sammen med andre regionale aktører i lengre tid arbeidet med planer om å etablere både en regional og nasjonal arena for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og omsorg. Målet er å skape et miljø hvor offentlige og private virksomheter, forskere og brukere sammen skaper nye, innovative og fremtidsrettede løsninger, med mål om å oppnå en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt,» het det da Sørlandsrådet fikk planene presentert tidligere i år. EZ 58320

Her er to sider om I4Helse-prosjektet fra byggherre Uglands hjemmeside. Vær obs på at skissene av bygget ikke er klart ennå, det blir arbeidet med den endelige utformingen. Derfor er det ingen skisse som ledsager denne artikkelen i denne omgangen.

JBU: Campus Grimstad Helse:

Nok en storutbygging på Universitetet i Agder 

Slik kan Campus Kristiansand se ut etter ytterligere et utbyggingsprosjekt, siden også bygg H - Eilert Sundts hus - har fått en toppetasje i dette bildet. Det vil ikke komme før senere - men byggene F, G og J samt overgangen mellom F og D er slik de blir etter utbyggingen neste år. (Illustrasjon: Rambøll)

Slik kan Campus Kristiansand se ut etter ytterligere et utbyggingsprosjekt, siden også bygg H - Eilert Sundts hus - har fått en toppetasje i dette bildet. Det vil ikke komme før senere - men byggene F, G og J samt overgangen mellom F og D er slik de blir etter utbyggingen neste år. (Illustrasjon: Rambøll)