Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hårreisende om student-mobbing

Hårreisende. Det er ingen tvil om at vi har en jobb å gjøre mot mobbing i høyere utdanning, sier leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Kai Steffen Østensen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mobbing blant studenter skjer blant annet når studentene arbeider i grupper, viser undersøkelsen som blir presentert 24. april på Campus Kristiansand. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Mobbing blant studenter skjer blant annet når studentene arbeider i grupper, viser undersøkelsen som blir presentert 24. april på Campus Kristiansand. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) ved UiA leder et forskningsprosjekt som har hentet inn forskningsdata fra fem ulike universiteter og høyskoler over hele landet. Resultatene fra forskningen på det psykososiale læringsmiljøet presenterer hun i en konferanse på UiA 24. april. Konferansen arrangeres av UiA, STA og PULS.

Med utgangspunkt i forskningen drøfter konferansen omfanget av mobbing, hvordan mobbingen kommer til uttrykk, konsekvenser og tiltak.

Rykende ferske forskningsresultater

Mobbing i høyere utdanningsinstitusjoner fins det lite forskning om, og problemstillingen blir lite omtalt.

Noen svar i mobbeundersøkelsen er hårreisende, mener STA-leder Kai Steffen Østensen - her arkivbilde fra studieårsstart 2016-2017.

Noen svar i mobbeundersøkelsen er hårreisende, mener STA-leder Kai Steffen Østensen - her arkivbilde fra studieårsstart 2016-2017.

Professor Ingrid Lund har hentet inn data fra studenter gjennom individuelle intervjuer, fokusgrupper og kvantitative undersøkelser ved fem universiteter og høyskoler i Norge. Tallmaterialet blir presentert på konferansen.

- Vi vet at det skjer mobbing i høyere utdanning, problemet har vært at vi ikke har hatt forskningsbasert kunnskap på feltet. Det mangler fokus på mobbing i sektoren, og det mangler også på UiA. Jeg er glad for at vi nå får tallene svart på hvitt. Det betyr at vi må ta problemet på alvor, sier STA-leder Kai Steffen Østensen.

Utsatte studiene

Blant utsagnene som er kommet inn fra studentene er disse:

- Jeg sluttet på universitetet pga mobbingen og måtte ta opp igjen studiet senere når mobberne var gått videre slik at vi ikke var i samme kull. Det var tøft å forholde meg til foreleserne igjen, ingen snakket med meg om det- selv de som hadde hjulpet meg når det stod på. Det var akkurat som om de er redd for å spørre hvordan jeg har det nå.  Akkurat som om jeg er lagd av porselen - og det er jeg ikke!

---

- Medstudenter ser ned på og fryser ut andre studenter med lavere karakterer enn de. Ekstremt mye baksnakking og håning av andre og himling med øynene til hverandre.

----

- Når man leser disse kommentarene som studenter selv har sendt inn i undersøkelsen, er det ikke tvil om at vi har en jobb å gjøre. Dette er hårreisende, sier STA-lederen.

Mobbing

Psykisk mobbing og verbal mobbing som slår mest ut på statistikken. Problemet viser seg på ulike nivåer, som handler om alt fra strukturer til klasseromskultur. Holdningsarbeid, både blant studenter og ansatte, må til for å endre dette. 

- Hvordan arter mobbingen seg? 

- Undersøkelsen viser at mobbing mest skjer i mindre grupper i seminarundervisning mellom studenter. Vi ser også at forelesere henger ut og krenker studenter offentlig i større forelesninger, i følge studentene selv. Med andre ord foregår mobbing i ulike settinger mellom ulike aktører på universiteter og høyskoler.