0
Hopp til hovedinnhold

Grovbrød, eggerøre og faglige innspill

Frokostseminarene på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder har blitt en viktig møteplass mellom det akademiske miljøet og næringslivet.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nær 40 personer møtte opp til onsdagens seminar. De fikk både påfyll til både magen og hodet.

Nær 40 personer møtte opp til onsdagens seminar. De fikk både påfyll til både magen og hodet. 

– Det kommer flere og flere, og listen over dem som vil motta invitasjon blir stadig lengre. Mange kommer igjen, så dette har blitt en hyggelig møteplass, sier professor Ellen Katrine Nyhus.

Onsdag var igjen folk fra UiA, næringsliv og offentlig sektor samlet til felles frokost. I tillegg til sunt grovbrød, eggerøre, pålegg og grønnsaker, startet de fremmøtte dagen med faglig input.

 – Vi synes det er moro å få vist fram staben. De får vise sitt fagfelt til folk i regionen, så får vi høre fra folk utenfra hva de driver med. Det blir en god dialog mellom teori og praksis, sier Nyhus.

Sammen med Anne Wenche Emblem og Stine Rye Bårdsen er hun initiativtaker og med i programkomiteen for frokostseminarene, som startet høsten 2014. På hvert seminar holdes to 20-minutters presentasjoner innen samme tema; én av en ansatt ved handelshøyskolen og én av en person utenfra.

Frokostseminaret arrangeres én gang i måneden og er åpent og gratis for alle. Onsdag var nærmere 40 personer samlet. Antallet varierer fra gang til gang.

Professor Ellen Katrine Nyhus var dagens foreleser fra Handelshøyskolen. Hun er også med i programkomiteen for Frokostseminarene.

Professor Ellen Katrine Nyhus var dagens foreleser fra Handelshøyskolen. Hun er også med i programkomiteen for Frokostseminarene.

Viktig møteplass

En del tid er satt av til frokosten før foredragene begynner, nettopp for at deltakerne får tid til å prate sammen. Handelshøyskolen har knyttet nye bånd gjennom frokostseminarene.

– Her har vi truffet folk som senere har kommet inn som gjesteforelesere eller blitt interessert i samarbeid om masteroppgaver. Vi håper også noen etter hvert vil være interessert i å være med å søke forskningsmidler fra Forskningsrådet eller andre som støtter forskningsprosjekter. Slike søknader forutsetter ofte et samarbeid med næringslivet. Her kan en forsker og en fra næringslivet møtes og tenke at de kan få til noe sammen, sier Nyhus.

Leder for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita Dietrichson, deltok på onsdagens seminar. Hun har møtt opp flere ganger tidligere og synes seminarene har tatt en viktig rolle.

– Akademia og næringslivet må jobbe sammen. At vi kan spille hverandre gode og hente ideer fra hverandre er viktig. Vi er praktikerne og når våre erfaringer kan kombineres med det teoretiske gir det resultater, sier Dietrichson.

Flere av de fremmøtte ble sittende igjen en stund etter seminaret.

– Man treffer folk man ikke ser til vanlig, og noen kan bli sittende igjen lenge etterpå, sier Nyhus.

Frokosten finansieres av samarbeidspartnere i næringslivet og foredragsholderne stiller gratis.

Snakket om påvirkning og «dulting»

Onsdagens tema var «Beslutningstaking og påvirkning – effekter av design og vennlig dulting». Nyhus har atferdsøkonomi som et av sine fagområder, og var Handelshøyskolens foredragsholder. Den andre var seniorrådgiver og partner i First House, Hans Christian Vadseth.

– To vanlige misforståelser er at sentrale politikere er lette å få i tale og at politikken er rasjonell, sa Vadseth under sitt innlegg.

Hans Christian Vadseth fortalte om muligheter for å kunne påvirke politikere.

Hans Christian Vadseth fortalte om muligheter for å kunne påvirke politikere.

Han fremhevet blant annet at for å kunne påvirke er det viktig å forstå politikernes situasjon og forstå politiske prosesser. Han mente også at mulighetene for å påvirke nasjonal politikk er større nå enn under forrige regjering, ettersom den nåværende er en mindretallsregjering avhengig av støtte fra andre.

Nyhus tok for seg den teoretiske bakgrunnen for «dulting» og hvordan det brukes av myndigheter og andre for å påvirke folks valg.

Dulting handler kort fortalt om å legge til rette for at mottaker gjør de valgene du ønsker, uten at valgmulighetene er fjernet.

– Som et alternativ til å regulere eller forby, ser man på hvordan man presenterer valgene, sier Nyhus.

Hun brukte et eksempel hvor det var stor forskjell på hvor mange arbeidstakere som var med i en frivillig pensjonsordning, avhengig av om man aktivt måtte melde seg inn, eller automatisk ble medlem og fritt kunne melde seg ut.

Et annet eksempel er en tegning av en flue i bunnen av et pissoar. Dette reduserte sølet med 80 prosent. Det legges til rette for at andre handler i tråd med det man ønsker.

Fortsetter i 2016

I desember er det ingen Frokostseminar, så onsdagens var siste for i år. Flere datoer og temaer er derimot klare for 2016.

  • 13. januar: Hva er fremtiden for de små bankene på Sørlandet?
  • 10. februar: Korrupsjon
  • 9. mars: Finansielle instrumenter
  • 13. april: Prosjektledelse

Oppdatert informasjon om frokostseminarene finner du her

Samtale rundt frokostbordet mellom tidligere daglig leder i Menko, Ilse van Lingen (i midten), seniorrådgiver på Handelshøyskolen ved UiA, Inger-Lise Myrvold og Hans Olav Homme i Revisjon Sør.

Samtale rundt frokostbordet mellom tidligere daglig leder i Menko, Ilse van Lingen (i midten), seniorrådgiver på Handelshøyskolen ved UiA, Inger-Lise Myrvold og Hans Olav Homme i Revisjon Sør.

Frokostseminarene på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er blitt et fast møtepunkt mellom akademia og næringslivet. Seminarene holdes fra 8.00 til 9.30, og arrangeres andre onsdagen i måneden i kantina i Kunnskapsparken.

Frokostseminarene på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder er blitt et fast møtepunkt mellom akademia og næringslivet. Seminarene holdes fra 8.00 til 9.30, og arrangeres andre onsdagen i måneden i kantina i Kunnskapsparken.