Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Grete Vabo ute med ny bok

Boken «Dokumentasjon i sykepleie» tar for seg viktigheten av god dokumentasjon og arbeidsrutiner for sykepleiere.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forfatteren selv er universitetslektor, underviser i sykepleiefag og har hovedfag i pedagogikk.

Grete Vabo. (Foto: Tore Helleland Næss)

– Jeg fikk ideen om boken etter å ha jobbet med ulike prosjekt ute i praksis og undervist i temaet «Dokumentasjon i sykepleien». Jeg fikk god innsikt i elektronisk pasientjournal (EPJ) og de utfordringer som sykepleierne opplevde i forbindelse med dette verktøyet, forteller forfatter og universitetslektor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Grete Vabo. 

Forfatteren selv er universitetslektor, underviser i sykepleiefag og har hovedfag i pedagogikk. I tillegg er hun hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Universitetet i Agder og er med i styret for faggruppen for e-helse. Hun jobber også med revidering av sykepleierforbundets veileder for dokumentasjon. 

– Alle mine roller har ført til at jeg har fått en bred innsikt i terrenget på grunn av de ulike innfallsvinklene jeg har møtt på. Jeg har også fått et godt overblikk over hva terrenget trenger.

Med «terreng» tenker Grete Vabo på både sykepleiestudentene, de kommunale sykepleierne og sykepleiere i sykehus. 

Tidkrevende

– Det stilles krav til sykepleierne når det gjelder dokumentasjon av behandling og pleie, og hver enkelt pasient har krav på å få innblikk i egen journal om hva som er gjort og hvorfor. Slik det er i dag bruker sykepleierne mye tid på dokumentasjon fordi de elektroniske hjelpemidlene ikke er tilpasset arbeidssituasjonen. Med boken ønsker jeg å forberede studentene slik at de på best mulig måte kan imøtekomme kravene om god dokumentasjon og yte pleie og omsorg, sier Vabo.

Boken «Dokumentasjon i sykepleie» er andre utgave av «Dokumentasjon i sykepleien - En basisbok i faglig og juridisk forsvarlig dokumentasjon». Første utgave kom ut i 2007 og ble skrevet sammen med Else Sandvand.

– Ofte kan man nesten ikke se endringene som er gjort fra utgave til utgave. Denne boken er bygget opp etter samme grunnide, men noen kapitler er helt nye og alle kapitlene har gjennomgått en del endringer.

Boken «Dokumentasjon i sykepleie» tar for seg viktigheten av god dokumentasjon og arbeidsrutiner for sykepleiere.

Grete Vabos nye bok klar til bruk av sykepleierstudentene.

 

Sykepleieprosessen

I boken vil studentene bli introdusert for sykepleieprosessen. I følge Store Medisinske Leksikon er «Sykepleieprosessen en analytisk og systematisk tilnærming for å identifisere og løse pasientens sykepleierelevante helseproblemer». Prosessen tar sikte på fem ulike stadier i møte med og behandling av en pasient.

– Arbeider en sykepleier ut i fra denne prosessen, svarer han/hun på de krav som stilles med målet om å gi pasienten best mulig pleie og praksis, i tillegg til at kravet om dokumentasjon imøtekommes. Dokumentasjon er også viktig fordi dette er den eneste måten en sykepleier kan vise at en pasient har fått best pleie ut i fra situasjon og diagnose. Er det noe som ikke er beskrevet eller dokumentert, så har det på en måte «ikke skjedd».

Ved hjelp av boken og emner ved sykepleiestudiene, ønsker Grete Vabo å gi studentene gode og etablerte rutiner som vil spare tid når de skal ut i den virkelige verden.

– Litt av hemmeligheten er nemlig å lage en god plan for aktuell pleie som beskriver og forklarer diagnose og behandling, med mål, ressurser, tiltak og resultat. Deretter er det kun nødvendig å oppdatere planen om det skulle oppstå endringer og avvik. Det viktige er at den tiltaksplan/behandlingsplan som foreligger er oppdatert, avslutter Grete.