0
Hopp til hovedinnhold

Godt statsbudsjettforslag for UiA

- Ved første øyekast konstaterer vi at UiA har levert gode resultater, og får uttelling for det, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Campus Grimstad
Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen i Vilhelm Krags hall, Campus Kristiansand.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

Forslaget til statsbudsjett som Regjeringen la fram torsdag, viser at UiA får en liten nominell økning i tildelingen over statsbudsjettet, som kommer opp i nesten 1,4 milliarder kroner.

- Det er et stabilt budsjett som gir oss gode arbeidsvilkår for å gjennomføre strategien UiA har vedtatt, sier universitetsdirektøren.

UiA scorer på at universitetet leverer både i form av studenter og forskningsresultater.

Rekrutteringsstillinger forsvinner

Ett skår i gleden er det: Det er ingen nye stipendiatstillinger i årets budsjett. Og signalet som sendes om en rekke midlertidige stipendiatstillingen som ble tildelt i 2016 er at de forsvinner når stipendiatperioden er over. Den varer i tre år.

I praksis betyr dette at UiA mister finansieringen av 13 midlertidige stipendiatstillinger fra 2019.

«Kunnskapsdepartementet tildelte midlar til 338 nye rekrutteringsstillingar til universitet og høgskolar i 2016, som del av oppfølginga av langtidsplanen for forsking og høgre utdanning. 113 av desse er mellombelse stillingar, som blir fasa ut etter ein stipendiatperiode. Stillingane blei fordelte til blant anna realfag, maritime fag, helse- og sosialfag og lærarutdanning,» heter det i forslaget til statsbudsjett side 203. 

- Vi er skuffet over at de midlertidige stipendiatstillingene ikke blir videreført, og håper behandlingen i Stortinget vil endre stipendiattildelingene fra midlertidige til faste, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Studieplasser og effektivisering

I valgkampen ble det lekket at UiA får 40 studieplasser i IKT som en permanent ordning, som nå vil ta opp studenter hvert år.

- Det er godt at studieplassene blir bekreftet og at det ble ryddet opp i denne saken, sier Smith-Tønnessen.

Også i år får universitets- og høyskolesektoren et effektiviseringskrav på 0,5 prosent. I penger betyr dette at UiA må spare inn 6,6 millioner kroner.

Det er femte år på rad at UH-sektoren får dette effektiviseringskravet. I fjor økte Stortinget effektiviseringskravet til 0,8 prosent i budsjettforhandlingene. Kravet om økt effektivitet slår naturligvis hardere ut for de nye universitetene og høyskolene – som har tøffere leveringsbetingelser enn de gamle universitetene gjennom strammere basisbevilgning.

- Dette gjør det vanskeligere for oss å hevde oss på konkurransearenaene, konstaterer universitetsdirektøren.

Naturmuseet

I sommer ble Agder naturmuseum og botaniske hage en del av UiA. Det medfører at UiA får fire millioner kroner i tillegg på budsjettet – men dette er penger som blir overført fra Kulturdepartementets til Kunnskapsdepartementets budsjett.

Det betyr bare at Naturmuseets midler blir flyttet mellom departementene og inn i UiAs tildeling uten at det følger ekstra midler med.

Kommentarer fra andre i UH-sektoren

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: 600 millionar meir til langtidsplanen for forsking og høgre utdanning

Khrono - nettavis med utgangspunkt i Høgskolen for Oslo og Akershus: NSO og Forskningsrådet misfornøyd med budsjett

Universitets- og høgskolerådet: Innfrir mål for langtidsplanen

Universitetet i Stavanger: Statsbudsjett som forventet

Nord Universitet: Ingen midler til kompetanseheving

NTNU: Godt budsjett for kunnskapsutvikling

Universitetet i Oslo: En stor dag for kunnskapsnasjonen Norge

Universitetet i Bergen: Strammere budsjett krever tydeligere prioriteringer

Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet: - Som forventet

Høgskolen i Sørøst-Norge: Et budsjett uten store overraskelser

Høgskulen på Vestlandet: Statsbudsjett som forventa

Forskerforbundet: Kutter i kvaliteten på forskning og undervisning

Send studiet på mail