0
Hopp til hovedinnhold

Gode resultater for europeisk pårørendeprosjekt

Velferdsstaten klarer seg ikke uten pårørende og andre frivillige omsorgsgivere. Men den store innsatsen som de legger ned gjør at presset på denne gruppen er økende.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Eldre og ung mann gir hverandre en klem. Illustrasjonsfoto.
Samarbeidet mellom de ulike landene i prosjektet har gitt partnerne nye perspektiver på uformell omsorg. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Pårørende bruker et dagsverk i uken på å hjelpe og pleie gamle, kunne Aftenposten fortelle tidligere i januar. Artikkelen var basert på en undersøkelse utført av Opinion for Norske kvinners sanitetsforening.

Situasjonen er ikke unik for Norge. I Europa blir 80 prosent av all pleie gitt av uformelle omsorgsgivere, altså mennesker som uten lønn tar seg av noen med en kronisk sykdom, uførhet eller et annet langvarig helseproblem.

FAKTA/In For Care

  • Et innovasjonsprosjekt ledet av Universitetet i Agder fra 2017-2020.
  • De andre partnerne i prosjektet var Abertay University (UK), Region Kristiansand (NO), Sticthing CMO STAMM (NL), Länsstyrelsen Värmland (SE) Landstinget Värmland (SE), University College Syddanmark (DK), Stad Aalst (BE) Stad Turnhout (BE), og Provincie Drenthe (NL).
  • Prosjektet var delvis finansiert gjennom Interregs North Sea Region-program.

Du kan se mer på prosjektets nettside.

De siste tre årene har Universitetet i Agder (UiA) ledet prosjektet In For Care. Med støtte fra Interreg North Sea Region har prosjektet jobbet sammen med ti partnere i seks land for å øke bevisstheten og den offentlige nytenkningen rundt frivillighet og uformell omsorg.

Her kan du se en videooppsummering av hva prosjektet har fått til:

Nye perspektiver

– Prosjektet har uten tvil vært vellykket. Vi har klart å skape mer oppmerksomhet rundt det å være uformell omsorgsgiver blant politikere, og i flere av landene som har deltatt i prosjektet gjøres det nå endringer i hvordan de jobber med denne gruppen.

Det sier Ragni Macqueen Leifson, prosjektleder for In For Care og administrativ leder for Senter for e-helse ved UiA.

Samarbeidet mellom de ulike landene i prosjektet har gitt partnerne nye perspektiver på uformell omsorg.

– Det har vært viktig å møte andre som jobber med de samme tingene. Sammen har vi utviklet metoder og verktøy som virkelig har løftet hele prosjektet, sier Lone Oest på den danske høyskolen UC Syd, som også er partner i prosjektet.

I Danmark har In For Care-prosjektet blant annet ført til utviklingen av et e-læringskurs for helsearbeidere, og et treningsprogram for frivillige.

Group photo of project partners

Deltakerne i In For Care samlet på Campus Grimstad i starten av prosjektet.

Unge omsorgsgivere

Andre land i prosjektet har konsentrert seg om aspekter ved frivillighet og uformell omsorg som er kritiske for dem.

Portrait of Frans Muesen

Et av portrettene som er hengt opp i nabolaget i Turnhout, som del av In For Care-prosjektet.

De nederlandske partnerne har jobbet for å øke oppmerksomheten rundt unge omsorgsgivere, som ofte har pleieoppgaver hjemme som går ut over skolegangen eller det sosiale livet.

I Belgia har fokuset vært på å skape samfunn som er tettere sammenknyttet. Det blir gjort ved å skape møteplasser for omsorgsgivere, men også ved en kampanje hvor innbyggere i en gate blir portrettert og presentert.

– Plakater med bilder og presentasjoner av innbyggerne blir hengt opp i boligvinduer og i lokale butikker. Tanken er at folk skal kunne kjenne hverandre igjen på gaten, og at dette blir en måte å skape et mer sammenknyttet lokalsamfunn på, sier Katrijn Raeymaekers fra prosjektpartneren Stad Turnhout.

Digitale verktøy

På Agder har UiA jobbet mye med å kartlegge behovene til ulike frivilligsentraler, og et digitalt verktøy for å administrere frivillige har blitt testet ut.

– I Vennesla har de sett hvordan det digitale verktøyet letter arbeidet, og de har gått til innkjøp av en lignende løsning som den vi testet. Vi har skapt en større bevissthet om hvilke verktøy som finnes, og har lært av hvordan andre land organiserer frivilligheten, sier Leifson.

Du kan lese mer om Vennesla og In For Care i UiA Magasinet.

Prosjektet har også vært involvert i at Grimstad kommune nå lager en ny plan for frivillig arbeid i kommunen.

Starter nytt prosjekt

Senter for e-helse og UiA tar nå med seg erfaringene fra In For Care inn i et nytt prosjekt som handler om ensomhet.

– Selv om det nye prosjektet dreier seg om ensomhet og inkludering handler det om mange av de samme menneskene som i In For Care. Mange blir ensomme fordi de har så store omsorgsplikter, sier Leifson.

Hun sier at frivillighet og uformell omsorg er et tema som er viktig å jobbe med, og noe UiA vil fortsette å ha fokus på i nye prosjekter.

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid mellom akademia, det offentlige, det private og sluttbrukere. In For Care har vært et fantastisk samskapingsprosjekt, sier Leifson.