Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Glade prisvinnere

Se hvem som vant Utdanningsprisen, Språkprisen og Kulturbyggerprisen på UiA, utdelt på årets personalfest 9. november.  

Bilde av prisvinnerne
Årets språkpris går til førsteamanuensis Reidun Renstrøm (f.v.). Universitetslektor Line Reichelt Føreland mottok UiAs Utdanningspris 2023 på vegne av seg selv og førstelektor Tom Flaten. Driftsleder ved Campus Grimstad, Kristen Leifsen fikk årets Kulturbyggerpris, men var ikke tilstede under utdelingen. (Foto: Maria van Schoor)

Universitetslektor Line Reichelt Føreland og førstelektor Tom Flaten er tildelt UiAs Utdanningspris 2023 for sitt arbeid med å styrke samiske og andre minoritetsspråklige perspektiver i lærerutdanningene.  Årets språkpris går til førsteamanuensis Reidun Renstrøm for sin bok Innføring i fysikk og Kulturbyggerprisen tildeles driftsleder ved Campus Grimstad, Kristen Leifsen.  

Nyskapende  

Utdanningsprisen er på 100.000 kroner og deles ut hvert år til en person eller et miljø som har markert seg positivt for læringsmiljø eller studiekvalitet.  

- Føreland og Flatens arbeid framstår som pedagogisk nyskapende, med både engasjement, dedikasjon og innovasjon, og det er et arbeid som har gjort en forskjell, skriver prisutvalgets i sin vurdering.   

40 000 nedlastinger av dataspillet Minecraft 

Føreland har vært sentral i å utvikle en samisk verden i dataspillet Minecraft.  En verden laget med utgangspunkt i læreplanverket for skolen og som er åpent tilgjengelig for at skolen og lærerutdanningene kan ta den i bruk sammen med sine elever og studenter.  

- Ved å bruke spill som pedagogisk virkemiddel har Føreland klart å alminneliggjøre fagstoffet, og de evner å formidle et komplisert fag på en lettfattelig måte som når ut til mange, sier prisutvalget og trekker fram at prosjektet er et godt eksempel på ikke-kommersiell innovasjon. 

Nasjonal sammenheng 

Prisutvalget løfter fram samfunnsrelevansen av Føreland og Flatens arbeid og at de to har satt UiA på kartet i nasjonal sammenheng, langt utover UiAs egne studieprogram. 

- Sannhets- og forsoningskommisjonens framlagte rapport, Fosen-saken og samiske rettigheter generelt – dette er aktuelle tematikker i dag og grunnlag for ulike samfunnsdiskusjoner.  Et arbeid som bidrar til økt kunnskap om samiske og andre minoritetsspråklige perspektiver anses derfor å ha svært høy grad av relevans og være av betydning for samfunnet generelt, står det i prisutvalgets begrunnelse.  

Føreland og Flaten er ansatt ved Institutt for nordisk og mediefag. Føreland underviser om samiske perspektiver i norsk og pedagogikk for grunnskolelærerstudenter, i PPU og lektorutdanningen, og for lærerstudenter i samfunnsfag. Flaten underviser og formidler også om kvenske perspektiver, er fagkoordinator for norsk i lektorutdanningen og representant for faglærere i Styret for lærerutdanningene. 

- Det er veldig stas å bli satt pris på. Vi er begge opptatt av og fagformidling for å nå fram med budskapet, sier Føreland på vegne av seg selv om medprisvinner Tom Flaten. 

Elegant og tilgjengelig 

Årets språkpris på UiA er tildelt førsteamanuensis Reidun Renstrøm for sin bok Innføring i fysikk (2020). Boka er skrevet i sammen med Therese Renstrøm. Prisen er på 50.000 kroner og tildeles et fagmiljø eller enkeltpersoner ved UiA som har markert seg når det gjelder arbeid med å vedlikeholde og/eller utvikle terminologi og/eller fagspråk på norsk, eller som har markert seg når det gjelder fremragende formidling på norsk.  

- Språkføringen er svært gjennomarbeidet, og er både elegant og tilgjengelig. I denne læreboka får nye studenter en grundig innføring i et stort fagfelt, samtidig som de får tilgang til et fagspråk og en terminologi de selv kan bruke til å formidle faget sitt, står det i prisjuryens begrunnelse.   

- Dette er krevende fagstoff for mange studenter, men teoriene oppleves som mer interessante når vi også greier å formidle historien rundt dem, sier Renstrøm. 

Renstrøm arbeider ved Institutt for naturvitenskapelige fag og underviser i mekanikk og kvantefysikk i årsstudiet i fysikk. Hun forsker på utviklingen av fysikkens teorier, og hennes doktoravhandling handler om utviklingen av kvantefysikken. Renstrøm har skrevet en rekke lærebøker, og fikk i 2015 Universitetsforlagets lærebokpris for fremragende fagformidling.  

Prispengene for årets språkpris skal brukes til tiltak som kan bidra til videre godt arbeid med fagspråk og/eller terminologiarbeid i vid forstand, og prisvinneren skal informere språkpolitisk utvalg om hva pengene blir brukt til. Juryen for årets pris var Språkpolitisk utvalg ved UiA.  

Klippe i avdelingen 

Årets Kulturbyggerpris ved UiA tildeles Kristen Leifsen, driftsleder ved Campus Grimstad. Prisen er opprettet for å være en æresbevisning for å få til samhandling på tvers av fakulteter og institutter ved universitetet og med formål om å stimulere til kontinuerlig utvikling for godt samarbeidsklima på tvers av fakultets- og instituttnivå. 

I juryens begrunnelse kan lese om Leifsen at han får prisen fordi «han har vært en fast klippe i sin avdeling i en årrekke og avdelingen er kjent for å være imøtekommende og velvillig å samarbeide med. Alltid hjelpsom og smidige til å finne best mulig måte å løse utfordringer på, og vil alltid alles beste». 

Som driftsleder er Leifsen sentral i avdelingen, men juryen løfter også fram hele avdelingens betydning:  

- I Grimstad ses driftsavdelingen på som en institusjon og alle kommer ut fra et møte med driftsavdelingen med en team-følelse som oser av trygghet og forutsigbarhet. Innsatsen og humøret til Kristen Leifsen - og resten av avdelingen fremmer godt miljø på tvers av enheter, og det gir kollegaer pågangsmot og engasjement til å gjennomføre alt fra små til store begivenheter. Avdelingen bidrar til et godt omdømme og gjør en fortjenestefull innsats for å styrke samhandlingen og det kulturelle arbeidet.  

Som vinner av Kulturbyggerprisen får Leifsen en vandrepokal og en diplom. Årets jury består av: May Britt Endresen fra Velferdsutvalget, Tom Roar Eikebrokk som representerer de tillitsvalgte og organisasjon- og personaldirektør Helene Braathen og med Gerd Reidun Helmikstøl som sekretær.