Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gjør veiledning gjenkjennelig og tilgjengelig

Dosent Petter Mathisen og professor Rune Høigaard har gitt ut fagbok om veiledningspedagogikk, på bestilling fra Norges Røde Kors.

Bilde av Petter Mathisen

De to har sammen skrevet flere fagbøker om veiledningspedagogikk i høyere utdanning. Røde Kors har brukt bøkene deres i mange år, særlig en de skrev for 18 år siden, i sine kurs i operativ veiledning. Da nye kurs skulle ferdigstilles, ønsket organisasjonen å ha en bok som dekket Røde Kors sine behov, og som samtidig var forankret i akademia.

– Røde Kors kom tilfeldigvis i kontakt med oss og forlaget Cappelen Damm, og spurte om det snart kom en ny bok om veiledning. Da tok vi grep og satte i gang med en egen bok som var tilpasset organisasjonen, sier Mathisen.

Cappelen har strukket seg langt for at alt skal være gjenkjennelig for Røde Kors, både gjennom samarbeid, språk og illustrasjoner til boka.

Røde Kors synes samarbeidet har vært godt og er fornøyd med resultatet. Organisasjonen synes også at det har vært lærerikt for begge parter.

Grunnlag for veiledning

Røde Kors-skolen gir kurs iblant annet førstehjelp, omsorg, ledelse og organisasjon. De har også en pedagogisk avdeling som gir opplæring for hele organisasjonen i Norge. Boka skal være et felles faglig grunnlag for veiledningspraksisen deres.

– Røde Kors er allsidig. Opplæringen kan dreie seg både om spissfindige aktiviteter og støttende gatearbeid. Vi har vært opptatt av å komme tett på organisasjonen og bruke et språk som Røde Kors er fortrolig med, og som er tilpasset deres kultur, sier han. 

Boka skal være gjenkjennelig og tilgjengelig for instruktører, kursholdere og ledere. Organisasjonen bruker veiledning både i operative situasjoner, i opplæring av frivillige og når man skal spesialisere seg på et felt.

– Veiledning er deres måte å jobbe pedagogisk på. Der er det ikke vanlig å sette seg på en kursbenk og bli der i en uke. De jobber praktisk, sier Mathisen.

Viktig anvendelse av forskning

Røde Kors har hatt manuset ute på høring blant ansatte for å undersøke om de kjente seg igjen. Det er en ny erfaring for Mathisen og Høigaard.

– Det var verdifullt, og det gjorde at boka ble godt tilpasset konteksten og et språk som gjorde at de kunne si at: «dette er vår virkelighet», sier Mathisen.

Han synes det har vært interessant og morsomt å jobbe på denne måten.

–  Dette er kanskje noe av det viktigste jeg har skrevet av bøker og artikler. Jeg ser at det er kort avstand mellom mitt forsknings- og fagfelt og bruk i virkelige situasjoner. Det er et meningsfylt arbeid, og kanskje spesielt er det viktig å kunne bidra inn i en hjelpeorganisasjon i den tiden vi lever nå, sier han.

Mathisen synes det har vært krevende at boka skal ha både et enkelt og treffende språk som Røde Kors kan identifisere seg med, og samtidig følge en faglig standard. Det skal forenkles uten å forsimples, og det kan være mer krevende enn å skrive en faglig artikkel.

Utenfor akademia

Veiledning er svært premiss- og kontekstavhengig. Skal man lykkes med kompetanseutvikling i veiledning, må man forstå situasjonen den foregår i.  Mathisen synes det er et krevende fagfelt. Det som kan være smart og klokt i en situasjon, kan være ubrukelig i en annen.

Mathisen er opptatt av utadrettet arbeid, og mener boka viser hvordan fag- og forskningsfelt kan få praktisk betydning helt ut på gata for Norges Røde Kors. Han opplever det som en viktig del av UiAs arbeid.

– Jeg blir glad når faglig arbeid når langt ut og blir samfunnsnyttig. Det er fint å vise at akademisk arbeid ikke bare holder seg i akademiske kretser, sier Petter Mathisen.