0
Hopp til hovedinnhold

Gir innsideperspektiv på amerikansk kultur

Jillian Impastato fra USA bringer førstehåndskunnskap om amerikansk kultur og politikk til Erik Mustads klasserom.

Foto av Jillian Impastato
Fulbrighter og lærerassistent Jillian Impastato blir ved Universitetet i Agder frem til juni 2022.

– Jillian kommer med førstehånds informasjon om amerikansk samfunn, kultur og politikk. Dette er særlig aktuelt i en tid hvor Amerika, og spesielt amerikansk politikk, er i søkelyset. Det er viktig å gi studenter kunnskap om situasjonen i USA, sier Erik Mustad, førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder (UiA).

Jillian Impastato er en lærerassistent, eller Fulbright English Teaching Assistant (ETA), fra USA. Hun kom til UiA dette semesteret gjennom Fulbright Norge

Fulbright-programmet er et internasjonalt stipendprogram finansiert av norske og amerikanske myndigheter. Hvert år mottar utvalgte studenter og forskere fra begge land stipend for å studere, undervise eller drive forskning. Det gis stipend i nesten alle akademiske disipliner. Samarbeidet mellom UiA og Fulbright-programmet startet i 1990-årene. 

Assistentlærer og diskusjonspartner

På UiA tar Impastato del i Mustads forelesninger ved å observere, opptre som assistentlærer og aktivt bidra til diskusjoner med presentasjoner basert på egen faglig bakgrunn og erfaring.

Erik Mustad og Jillian Impastato underviser og diskuterer aktuelle tema i og utenfor klasserommet.

Mustad er også Impastatos faglige veileder. De diskuterer temaer som det flerkulturelle Amerika og kritisk raseteori i og utenfor klasserommet.

Impastato har en bachelorgrad i kunsthistorie og er utdannet ved Tufts University, som ligger like utenfor Boston.

Hun er også mentor ved Skrivestua på UiA hvor hun veileder studenter i å skrive akademiske tekster på engelsk. I tillegg er hun involvert i et prosjekt om å tenke nytt om designtenkning ved UiA CoLAB, et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og sosial innovasjon. 

Nylig var hun også med på skoletimer ved KKG videregående skole i Kristiansand hvor hun underviste i amerikansk kultur og politikk.

Et prestisjeprogram

Impastato sendte en søknad til Fulbright Norge i september 2020, midt under pandemien. Hun måtte gjennom en omfattende og krevende søknadsprosess som inkluderte flere intervjuer og essays, og tre anbefalingsbrev.

– Fulbright Norge er et prestisjetungt program hvor svært få slipper inn. Jeg er veldig takknemlig for å være her, sier Impastato.

Hun hørte om det skandinaviske utdanningssystemet mens hun fremdeles gikk på videregående i USA. 

– Det som tiltalte meg mest med Norge var utdanningssystemet og muligheten for å lære direkte fra et land som gjør så mye riktig, sier Impastato. 

Hun ble også tiltrukket av landets vakre natur og tanken om å drive med friluftsliv, som å gå turer.

Refleksjoner om norsk og amerikansk kultur

Det å bo i Norge og være i daglig kontakt med nordmenn, både på jobb og privat, har gitt Impastato et annet perspektiv på amerikansk kultur. Det har fått henne til å reflektere over de erfaringene hun gjorde seg da hun vokste opp og studerte i USA.

– Å være den eneste amerikaneren har gitt meg et nytt perspektiv når det gjelder å identifisere positive og negative sider ved det å være amerikaner. En ting jeg synes er veldig interessant, er at nordmenn er veldig nysgjerrige på amerikanere og at de kjenner mange sider ved amerikansk kultur, sier Impastato.

Impastato kom til Norge i august 2021 og blir til juni 2022.

– Det har vært en inspirerende og utrolig berikende opplevelse så langt, sier hun.

Muligheter for internasjonalisering hjemme

Mustad mener at samarbeid som Fulbright Norge er svært viktig for universitetets utvikling, og at det har stor betydning for kvaliteten på utdanningen som tilbys ved Universitetet i Agder.

Erik Mustad, førstelektor ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

– Internasjonalisering i seg selv handler ikke bare om å sende folk til utlandet; det handler også om å få folk hit til campus som har en annen bakgrunn og kan dele kunnskap om andre deler av verden, sier Mustad.

Han mener også at internasjonalisering her hjemme er spesielt gunstig for dem som ikke har mulighet til å reise utenlands.

Digital internasjonalisering er på vei 

I tillegg til Fulbright-programmet, lanserer UiA våren 2022 en pilot kalt «det transatlantiske klasserommet», en form for digital internasjonalisering, i samarbeid med Minnesota State University, Moorhead i Minnesota. Dette prosjektet er et resultat av samarbeidet mellom Erik Mustad og tidligere Fulbright-stipendiat Sean Taylor som var ved Universitetet i Agder i 2010.

– Vi håper at denne typen samarbeid kan inspirere andre fakulteter til å åpne opp for mer internasjonalisering her hjemme ved Universitetet i Agder, sier Mustad.