0
Hopp til hovedinnhold

Fullbooket realfagsdag på UiA for elever i videregående skole

Fakultet for teknologi og realfag arrangerer «Realfagsdag i Agder» i samarbeid med Tekna 16. oktober på Campus Grimstad og Campus Kristiansand. Over 350 elever fra videregående skoler i begge fylker kommer for å få informasjon og forhåpentligvis inspirasjon til å velge realfag.

Det er ikke bare elever som ser seg rundt i mulighetene for realfagene gir - her feirer en gruppe samlet i Motion Lab'en på Campus Grimstad at UiA fikk tilslag på søknaden om et Senter for innovasjonsdrevet innovasjon (SFI) i 2014. (Arkivbilde)

Det er ikke bare elever som ser seg rundt i mulighetene for realfagene gir - her feirer en gruppe samlet i Motion Lab'en på Campus Grimstad at UiA fikk tilslag på søknaden om et Senter for innovasjonsdrevet innovasjon (SFI) i 2014. (Arkivbilde)

Arrangementet har lenge vært fullbooket på begge campuser.

– Det er fantastisk at det er så stor interesse for realfag blant elever og lærere ved videregående skoler i Agder. For UiA er det viktig å komme i kontakt med potensielle søkere og øke interessen for realfag, sier Elna Svege, assisterende instituttleder for matematiske fag ved UiA.

Det er Teknisk naturvitenskaplig forening (Tekna) som er pådriver og initiativtaker til «Realfagsdag i Agder», i tett dialog og samarbeid med Fakultet for teknologi og realfag og matematikkdidaktikksenteret MatRIC på UiA. Tekna har gjennomført lignende fagdager ved andre universiteter og høyskoler tidligere, men dette er første gang de arrangerer i Agder, og på to campuser samtidig.

Målet for dagen er at elevene blir bedre kjent med hvilke muligheter studier i realfag gir, og bli inspirert til å velge fordypning i realfag i videregående skole.

Ønsker årlig realfagsdag

Realfagsdagen vil gi innblikk i yrkesmuligheter innen realfag og hvordan det er å jobbe i de forskjellige yrkene. Elevene vil få møte personer med realfagsutdannelse som kan fortelle om hvordan det er å jobbe i de forskjellige yrkene.

Bent Halvard Vale er leder av Tekna Aust-Agder. Han forteller at de ønsker at dette skal bli et årlig arrangement og planen er å søke midler for et tilsvarende arrangement i 2019.  

– Arrangementet ble fulltegnet nesten umiddelbart etter at påmeldingen ble lagt ut i august. Dette viser at det er stor interesse for realfag og informasjon om hvordan elevene skal finne sin yrkesvei. Vi ønsker å få fram mangfoldet av studier innenfor realfag og de spennende arbeidsmulighetene en grad innen matematisk-naturvitenskapelige fag gir, sier Vale.

På UiA er det Elisabeth Rasmussen, førstekonsulent ved Fakultet for teknologi og realfag, som holder i det praktiske rundt arrangementet. Hun forteller at lokalene Østsia og Bluebox kommer til å være helt fulle førstkommende tirsdag.

– Det er påmeldt 154 elever og lærere i Grimstad og 198 i Kristiansand. Det vil bli noe trangt på Østsia, så noen må nok stå. Vi må forsøke å få plass til flest mulig, sier Rasmussen.

Program til inspirasjon

Programmet er fylt med faglige og inspirerende foredrag av kjente, unge realfagsambassadører. De skal fortelle om fremtidsrettede temaer som er relevante for realfagsinteresserte elever.

Hovedforedraget holdes av Magnus Dehli Vigeland, matematiker og sirkusartist. Vigeland er sannsynligvis den eneste i verden med både doktorgrad i matematikk og utdannelse som sirkusartist. Han vil forklare hvordan matematikk kan brukes for å oppdage nye sjongleringstriks. Han vil også forklare hvorfor fysikk-kunnskap gjør det lettere for oss å stå på hendene.

Vale forteller at dagen skal være et er et annerledes tilbud for elever og lærere i videregående skole.

­– Vi håper å rekruttere flere elever til å ta teknisk vitenskapelige fag, til å bli forskere og utviklere innen ny teknologi. Derfor er det så viktig å gjøre en god innsats når elevene forlater grunnskolen. Norge er avhengig av at ungdom blir interessert i ny teknologi. Dette er vår største mulighet til å bygge ny industri og vekst for fremtiden, sier Vale.

Program for Campus Kristiansand

Program for Campus Grimstad

Send studiet på mail