Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fremtidens campus: Spørreundersøkelse kommer på e-post mandag

Hvordan bør campusene ved UiA være for at undervisning, forskning og det sosiale livet på arbeidsplassen til ansatte og studenter skal bli best mulig om 10-20-50 år? Svarene skal inn i CUP – campusutviklingsplanen, som er et stort prosjekt i regi av UiA og Statsbygg.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

- Jeg håper flest mulig av våre ansatte og studenter tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Vi er helt avhengig av at dere som er tettest på hvordan vi bruker campusene i dag gir innspill til utviklingen videre. Innspillene vi får blir svært viktige for arbeidet videre, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Undersøkelsen blir sendt ut mandag 16. september i tre varianter: Til studenter, vitenskapelig ansatte og teknisk-administrativt ansatte. Alle får den på sin e-post-adresse.

OBS: Undersøkelsen fungerer ikke i Internett Explorer. Det anbefales å åpne den i Google Chrome eller tilsvarende. Dersom innstillingene på din pc gjør at undersøkelsen automatisk åpnes i Explorer kan du høyreklikke på linken, trykke ”copy hyperlink” og sette inn linken i en annen nettleser.

Palmesus-billetter til studentene: En ekstra gulrot til studentene er at de som vil kan avslutte undersøkelsen med å sende en e-post med navn og kontaktadresse til en oppgitt e-post. Da er de med i trekningen av fem Palmesus-billetter til strandfesten 2020!

Universitetsdirektøren sender ut undersøkelsen, men campusutviklingsplanen er et fellesprosjekt mellom Statsbygg og UiA. Fra UiA er det eiendomsutvikler Paal Kulien som er prosjektleder.

Det tar 10-12 minutter å gjennomføre undersøkelsen. Besvarelsen er anonym, og kan ikke spores tilbake til avsenderen.

Dine erfaringer og tanker er etterspurt

En viktig del av undersøkelsen er å få en beskrivelse av dagens situasjon, på godt og vondt, av de som bruker campusene til daglig. Gode sider av bygningsmasse og utearealer like viktig å få fram som påpekning av ting som kan bli bedre. Nye utfordringer kommer også, ikke minst at kravet til bærekraftig miljø vil veie tungt framover.

Samtidig er det viktig å få fram tanker om utviklingen framover bygd på erfaringer som dere som brukere har, og utvikling dere ser innen fagfeltet deres, både i undervisnings- og forskningssammenheng.

Campusutviklingsplanen

Campusutviklingsplanen skal behandles av UiA-styret over nyttår.

Hovedmålet med planen er å beskrive hvordan utformingen av campusene kan støtte UiAs til enhver tid vedtatte mål og strategier i fremtiden.

Utviklingen skaper ofte nye behov. For eksempel ble det ettermontert en mengde kontakter i studentkantina på Campus Kristiansand for to-tre år siden, fordi ingen var forberedt på at studentene trengte strøm til bærbare pc-er da campus ble prosjektert på slutten av 1990-tallet.

Ved Campus Grimstad har både MIL og I4Helse skapt nye behov fordi ingen så den utviklingen da campus sto ferdig i 2011. Da var for øvrig campus beregnet romslig – nå er det så mange studenter og ansatte at mange er flyttet ut i Teknologiparken.

Les mer om Campusutviklingsplanen på CUP-siden: Her kan du også komme med innspill til CUP fremover.

Noe om arbeidet med campusutviklingsplanen hittil:

BÆREKRAFTIG MILJØ: Bygninger og aktiviteter skal speile vektleggingen av at et bærekraftig miljø-fotavtrykk gjennomsyrer UiA.

UNIVERSELL UTFORMING: Ligger som er grunnleggende krav.

GODT ARBEIDS- OG STUDIEMILJØ: Begge campusene skal ivareta alle grunnleggende behov for et godt arbeidsmiljø (lys, luft, lyd, rom til fordypning, tilrettelegging til arbeidsoppgaver etc.).

DIGITAL INFRASTRUKTUR: Begge campusene skal tilrettelegge for økt grad av digitalisering i utforming av lærings- studie- og arbeidsarealer.

GODT / SMART BYGGERI: Begge campusene skal ha smarte og fremtidsorienterte løsninger som ivaretar høye krav til ergonomi (lys, luft, lyd m.m).

GOD / SMART DRIFT: Det skal gjennomgående være et høyt kvalitetsnivå på drift, service, rengjøring, reaksjonstider og vedlikehold av løsninger.

HØY FLEKSIBILITET: Det må ivaretas tilpasningsdyktige løsninger, som gjør det lett å endre metoder og praksis, flytte rundt, opp-/nedskalere og å oppdatere til ny teknologi.

BIDRA TIL GOD STEDSUTVIKLING: Campusområdene bør sees på i forhold til stedsutvikling sett opp mot nærområde/omgivelser. Det handler om identitet, steder for opphold for flere/enkeltpersoner, landemerker med mer.

GLOBALT MINDSET: Skal være en integrert del av UiAs kultur, samtidig som UiA skal være bevisste sin egenart som norsk institusjon. Globale problemstillinger skal integreres i utdanningene og i forskningen. Samskaping og samarbeid er en del av kulturen.