0
Hopp til hovedinnhold

Fra to til tre viserektorer ved UiA

Universitetsstyret vedtok onsdag at det skal tilsettes tre viserektorer ved UiA i den neste rektorperioden. Påtroppende rektor Sunniva Whittaker har ønsket seg tre viserektorer, og universitetsdirektørens fremlegg fikk full tilslutning i styret. 

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Påtroppende rektor Sunniva Whittaker får med seg tre viserektorer når hun tiltrer 1. august 2019.

Påtroppende rektor Sunniva Whittaker får med seg tre viserektorer når hun tiltrer 1. august 2019.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen anbefalte i første runde å fortsette med to viserektorer i den neste rektorperioden. I høringsrunden var det bred tilslutning til å følge direktørens anbefaling.

Etter at høringssaken ble lagt frem ble Sunniva Whittaker, dekan ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, valgt til ny rektor ved UiA (tiltrer 1.8.19).

Tre hovedoppgaver

Whittaker ønsker seg tre viserektorer for å gjenspeile UiAs hovedoppgaver og strategiske satsinger. Whittaker understreker videre at det er store forventninger til universitetet fra omgivelsene, og at det er strategisk fornuftig å gjenspeile dette med en viserektor med ansvar for samfunnskontakt. Hun viser også til at flere andre universiteter har mer enn to viserektorer.

Universitetsdirektøren understreker i saksframlegget at det er viserektorenes rolle å utføre oppgaver på vegne av rektor og at det derfor er naturlig at påtroppende rektor har innflytelse på mandat og kompetansebehovet i stillingene. Universitetsdirektøren anbefalte på denne bakgrunn å innføre tre viserektorer, og forslaget fikk full tilslutning i styret.

Styret vedtok følgende hovedansvarsområder for de tre viserektorene:

  • Viserektor for utdanning får oppgaver innenfor strategiområdet læring og utdanning for fremtiden, utviklingsavtalens mål om å lære hele livet, alumni og handlingsplan for etter- og videreutdanning. Viserektor leder utdanningsutvalget.
  • Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger får oppgaver med strategisk utvikling av forskning, oppfølging av tverrfaglige satsinger, oppfølging av arbeidet med FNs bærekraftmål og likestillingsarbeid.
  • Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping får oppgaver innenfor strategiområdet Samfunnsengasjement og nyskaping, utviklingsavtalens mål om å styrke studienes samfunns- og arbeidslivsrelevans, overordnet kontakt med samfunn og arbeidsliv og samfunnsansvar/verdier.

Forslaget om å tilsette tre viserektorer ble i forkant av styrebehandlingen forelagt dekanene og fakultetsdirektørene, og det var bred tilslutning til ønsket fra påtroppende rektor Sunniva Whittaker.

De tre viserektorstillingene vil bli utlyst i nærmeste fremtid.

Universitetsstyret vedtok også at ordningen med tre viserektorer skal evalueres før den neste styreperioden (før 1.8.2023).