0
Hopp til hovedinnhold

- FORTHEM vil løfte UiAs internasjonale profil

- UiA har veldig mye til felles med FORTHEM-alliansen, og det er et stort potensial for samhandling. Avtalen gir oss muligheten til å løfte UiAs internasjonale profil, sier UiA-rektor Whittaker. Denne uka var hun i Mainz i Tyskland for å undertegne en utvidelsesavtale med alliansen.  

Her undertegner UiA-rektor Sunniva Whittaker utvidelsesavtalen med FORTHEM sammen med (f.v.) President Georg Krausch, Johannes Gutenberg University, Vice Rector Carles Padilla Carmona, University of Valencia og Rector Keijo Hämäläinen, University of Jyväskylä.

UiA-rektor Sunniva Whittaker undertegner utvidelsesavtalen med FORTHEM sammen med  (f.v.) president Georg Krausch, Johannes Gutenberg University, viserektor Carles Padilla Carmona, University of Valencia og rektor Keijo Hämäläinen, University of Jyväskylä.

- Vi har sett Universitetet i Agders sterke engasjement for samarbeid med regionen, samfunnet rundt og industrien. Det virker som om UiA er to steg foran oss, og vi tror vi kan lære mye fra dere, sier Stephan Jolie, vice president ved Johannes Gutenberg Universitetet i Mainz, Tyskland og talsperson for FORTHEM-alliansen.

Sju universiteter i alliansen fra før

FORTHEM (For them) står for Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility, og består av sju universiteter fra Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Finland, Latvia og Polen.

FORTHEM er en av 17 allianser som ble etablert i 2019 etter EU-kommisjonens European Universities Initiatiative, som et tiltak under Erasmus+. Målet er samarbeid på tvers av språk, grenser og fagfelt for å adressere Europas sosiale utfordringer.

I 2020 ble 24 nye allianser etablert. UiA hadde også forespørsel fra alliansen University of the Seas om å bli med, men valgte FORTHEM etter en nærmere sammenligning av hva alliansene har oppnådd så langt.

- FORTHEM har en strategi som passer UiA godt, blant annet rundt samskaping, studentaktiv læring, studentdemokrati, arbeidslivsrelevans og regional forankring. Fra før har samarbeidet ført til et tilslag på en forskningssøknad i Horizon Europe-programmet, sier Whittaker.

- Vi har store forventinger til samarbeid om høyere utdanning-didaktikk, kvalitetssystemer og selvfølgelig lærerutdanning. Vi er veldig interessert i UiAs programmer som er undervist på engelsk, og i UiAs digitalisering av læring, sier Jolie.

forTHEM - logo including UiA

Ny utlysning neste år

Universitetsalliansene finansieres gjennom Erasmus+ og Horizon. Hver av alliansene fikk inntil 5 millioner euro hver fra Erasmus+ og 2 millioner euro hver fra Horizon i tidligere utlysninger. Nå skal det nye samarbeidet UiA går inn i sende en søknad til utlysningen i 2022.

- Omfanget av neste utlysninger i 2022 er fremdeles uklart siden den enda ikke er publisert, men det er antydet at den utlysningen vil være betydelig større og med varighet av 4 + 2 år, skriver universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen i styrepapirene til UiA-styremøtet som vedtok å slutte seg til alliansen.

Fire store satsinger

FORTHEM har fire store satsinger i tiden framover.

 • Et digitalt akademi

Det er en online plattform for virtuell mobilitet og emner levert digitalt på engelsk og i flere nasjonale språk for partnerne, samt opplæring av ansatte i digital kompetanse.

 • Mobilitet

Alliansen arbeider for en økt student- og ansattmobilitet, innovative former for mobilitet, fjerne barrierer og harmonisere strukturer. Sentralt ligger ønsket om å gi studentene såkalte 21st century skills, som problemløsing, kritisk tenking, kreativitet, fleksibilitet og kommunikasjon.

 • Sosial involvering

Involveringen tenkes som en toveis samhandling og dialog med regionale aktører som skoler, privat og offentlig sektor og frivillige organisasjoner, inkludert internships på tvers av nettverket.

 • Laboratoriefasiliteter

Alliansen utvikler samskapingsarenaer innenfor følgende temaer:

 • Mangfold og migrasjon
 • Flerspråklighet i skoler og høyere utdanning
 • Mat og ernæring
 • Digital transformasjon
 • Klima og ressurser
 • Å oppleve Europa
 • Motstandsdyktighet, kvalitet og demografi.

- Spennende

- Det var flott å se så mange forskere til stede som var involvert i og hadde tydelig eierskap til alliansen, spesielt gjennom labbene, som er spennende for mange fagmiljøer på UiA, sier Whittaker.

Viserektor Gøril Hannås og internasjonal rådgiver Clare Jortveit var også med på besøket i Mainz.

- Det er mange synergier mellom alle universitetene og gode bilaterale muligheter på flere områder. Det er et stort fokus på samarbeid med næringslivet, spesielt handelskammere, om å bruke universitetene i arbeidslivet, for eksempel med praksisplasseringer og studentoppgaver. Her er det mange muligheter for å jobbe på tvers av sektorene. Samskaping står sentralt i nettverket, sier Hannås.

Alliansen har i dag sju medlemsuniversiteter med til sammen 200.000 studenter, 17.000 vitenskapelige ansatte, 18 campuser og 127 forskningsenheter.

 • Johannes Gutenberg-University Mainz, Tyskland
 • University of Jyväskylä, Finland
 • University of Latvia, Riga, Latvia
 • University of Opolski, Opole, Polen
 • University of Bourgogne, Dijon Frankrike
 • University of Palermo, Italia
 • University of Valencia, Spania

Sammen med UiA er også Lucian Blaga universitetet fra Sibui, Romania på vei inn i FORTHEM.