Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Forteller EU-byråkratene om EU

Professor Jarle Trondal ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag står bak en ny og omfattende håndbok om EU-systemet – beregnet på blant andre EU-byråkratene i Brüssel.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jarle Tronstad

FORFATTEREN: I 20 år har Jarle Tronstad forsker på EU. Nå har han redigert boken som EU-byråkratene lesere for å forstå jobben sin.

Boken - The Palgrave Handbook of the European Administrative System består av bidrag fra nærmere 40 av Europas fremste EU-forskere. Trondal er redaktør sammen med den tyske professoren Michael W. Bauer fra det tyske eliteuniversitetet Speyer.

- Jeg er utrolig imponert over Trondals arbeid her, sier instituttleder Dag Ingvar Jacobsen.

- Å være redaktør for en slik bok betyr at man er i den definitive verdensklasse på feltet. Bøker av denne typen er referanse for alle de som arbeider, forsker og studerer på området. Den plasserer dermed Universitetet i Agder solid på verdenskartet innen dette feltet, sier han.

EU i endring

Cover-foto av boken The Palgrave Handbook of the European Administrative System.

The Palgrave Handbook of the European Administrative System består av bidrag fra nærmere 40 av Europas fremste EU-forskere.

I boken settes søkelyset på det byråkratiske rammeverket som underbygger den europeiske union. Gjennom en serie kapitler belyses utviklingen av et sammensatt politisk-administrativt styresett hvor EU som føderalt system former Europas offentlig politikk. Sentralt i boken står EUs voksende byråkrati og de prinsipielle konsekvensene av et fremvoksende nytt europeisk administrative system – som pågår akkurat nå. 

Unge stemmer

Også redaktøren selv er fornøyd med boken han er medredaktør til.

- Boken er et resultat av et langsiktig arbeid, der Michel W. Bauer og jeg har invitert en rekke unge og glimrende EU-forskere fra en rekke land til å bidra inn i håndboken. Ikke en av dem sa nei, alle så hensikten med å få inn unge stemmer i beskrivelsen av EU-systemet slik det vokser fram i dag, sier Jarle Trondal.

Boken er utgitt på det britisk-amerikanske (og tyske-eide) forlaget Palgrave-Mcmillan.

- Det at dette kjente forlaget ville utgi boken er i seg selv et kvalitetsstempel, sier han.

Turbulente tider

For Trondal personlig markerer boken også et foreløpig høydepunkt i hans hittil nå 20 år lange karriere som EU-forsker. Den er imidlertid ikke det eneste bokprosjektet som han arbeider på.

- Nei, akkurat nå er så vidt innspurten begynt på en statsvitenskapelig bok om samstyring i turbulente tider – enten det er i form av eksterne krefter som for eksempel terrorisme, eller intern uro, som for eksempel økonomiske kriser. Boken er en oppfølging av et særdeles interessant seminar UiA arrangerte sammen med det amerikanske Berkeley-universitetet i California for halvannet år siden, gjennom det norsk-amerikanske Pader Sather-senteret, sier Jarle Trondal. 

Tekst og foto: Jan Arve Olsen