Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forsvarsmateriell videreutdannes av UiA

Rundt 100 endringsagenter, ledere og annet nøkkelpersonell i Forsvarsmateriell skal videreutdannes i Kontinuerlig forbedring og Lean. Tjenestene leveres som et samarbeid mellom Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen ved UiA.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Geir Grasmo, Magne Aasheim Knudsen, Bo Terje Kalsaas, Gøril Hannås, Rune Hauge, Hilde Vik, Per Morten Brunborg, Ingvild Hopland og Kari Elin Bratteland, foto
Bak (fra venstre): Geir Grasmo (instituttleder, Ingeniørvitenskap, UiA), Magne Aasheim Knudsen (fakultetsdirektør, Teknologi og realfag, UiA). Midten: Bo Terje Kalsaas (professor og faglig koordinator, Ingeniørvitenskap, UiA), Gøril Hannås (instituttleder, Arbeidsliv og innovasjon, UiA), Rune Hauge (innleid konsulent, FMA), Hilde Vik (EVU, Handelshøyskolen, UiA). Foran: Per Morten Brunborg (rådgiver anskaffelser, FMA), Ingvild Hopland (seniorrådgiver, FMA) og Kari Elin Bratteland (prosjektleder EVU, Teknologi og realfag, UiA).

– Vi ønsker å ta et krafttak på vår kompetanse innen kontinuerlig forbedring, og har stor tro på at akademia kan gi oss det vi trenger for å bli en bedre og mer effektiv etat, sier seniorrådgiver Ingvild Hopland i Forsvarsmateriell (FMA).

Fra sjø til luft

Etaten har ansvar for å utruste Forsvaret med tidsriktig og relevant materiell, og leverer alt fra soldatenes klær til ubåter, kampfly og teknologiske løsninger. Det er rundt 1400 ansatte i Forsvarsmateriell, med leveranseavdelinger innen maritime kapasiteter, landkapasiteter, IKT-kapasiteter, felleskapasiteter og luftkapasiteter. Undervisningen skal foregå ved Forsvarsmateriells lokaler i Oslo.

– Vi starter i februar, og ansatte fra hele Norge vil delta på kursene. Rundt 100 endringsagenter, ledere og annet nøkkelpersonell skal kurses, og vi har høye forventninger til UiA, sier Hopland.

Modulbasert tilbud

Kurstilbudet består av 8 ulike moduler fordelt på to emner, med fire moduler om våren og fire om høsten. Tilbudet vektlegger hvordan virksomheten kan benytte ulike teorier og praktiske anvendelser for å utvikle sin rolle som lærende organisasjon. Avtalen har en ramme på to år, med opsjon på ytterlige to år.

Bo Terje Kalsaas og Gøril Hannås har det faglige ansvaret for emnene.

Dybdeintervju

– Før undervisningen starter foretar vi dybdeintervju med utvalgte endringsagenter som representerer variasjon i oppgaver og posisjon. Dette gjør vi for å tilpasse modulene vi skal undervise, og også for å legge til rette for følgeforskning, sier faglig koordinator Bo Terje Kalsaas.

EVU-teamet ved Fakultet for teknologi og realfag og Handelshøyskolen ved UiA har det administrative ansvaret for gjennomføringen. Sammen med fagansvarlige ser de frem til endelig oppstart i februar.