Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskere og IT-bransjen forener krefter for å sikre bærekraftig digitalisering

Norge mangler 40.000 teknologer innen 2030 og må utdanne folk med kompetanse både i bærekraft og digitalisering. UiA-forskere står i bresjen for viktig samlingspunkt i juni.

Bilde av ansatte på Institutt for informasjonssystemer
Seniorrådgiver Amna Drace, professor Leif Skiftenes Flak og instituttleder Carl Erik Moe er klare til å ta imot 800 forskere og praktikere fra fjern og nær, 11. - 16. juni. Professor Margunn Aanestad er også med i komiteen for konferansen. (Foto: Damares Stenbakk)

­– Digitale teknologier kan skape problemer, for eksempel knyttet til datasikkerhet, personvern, demokrati, utenforskap og økte forskjeller. Men mange blir nok også overrasket over alt digitalisering faktisk kan gjøre for å bidra til positiv samfunnsutvikling og bærekraftig omstilling, sier Leif Skiftenes Flak, professor i informasjonssystemer ved UiA.

Dette blir tema for årets European Conference on Information Systems (ECIS) 11. – 16. juni, hvor UiAs Institutt for informasjonssystemer er vertskap for rundt 800 deltagere. Konferansen arrangeres for 31. gang, og er en anerkjent arena for forskere innen feltet over hele verden.

Forskerne møter praktikerne

Dersom digitalisering skal bidra til å løse samfunnsutfordringer, blir man nødt til å jobbe annerledes i IT-bransjen, påpeker UiA-arrangørene.

­– Det skjer en rivende utvikling på dette feltet. Både FN og EU fremholder at det er viktig se digitalisering og bærekraft i sammenheng. Vi trenger å etablere felles problemforståelse, og vi trenger arenaer for å møtes, sier Flak.

Bilde av Leif Skiftenes Flak

Leif Skiftenes Flak, professor i informasjonssystemer ved UiA. (Foto: Damares Stenbakk)

Han har selv forsket mye på digitalisering i offentlige virksomheter og i IT-bransjen og er en aktiv pådriver i det nasjonale norske GoForIT-samarbeidet. Det ble til midt i pandemien, som et svar på den ekstreme kompetanseutfordringen de ulike aktørene så.

I dag består nettverket av rundt 40 IT-bedrifter og 13 akademiske institusjoner og har fått mye oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Bruk av kunstig intelligens for å forstå komplekse miljøsammenhenger, karbonfangst og lagring, overgang til sirkulær økonomi og bedre utnyttelse av energi er blant temaene de har på agendaen.

­– Siden digitalisering er delvis uregulert og samfunnskonsekvensene kan være store, engasjerer vi oss også i utvikling og spredning at etiske prinsipper for ansvarlig digitalisering, sier Flak.

Norge mangler 40.000 teknologer

GoForIT-samarbeidet blir en sentral del under konferansens Industry Innovation Forum 13. juni. Konferansen samler både forskere og praktikere innen feltet. Her vil det bli presentert flere eksempler på forholdet mellom digitalisering og bærekraftig utvikling.

Mali Hole Skogen er teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge og leder GoForIT-samarbeidet. IKT Norge melder blant annet at Norge innen 2030 vil mangle 40.000 teknologer.

Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge. (Foto: IKT Norge)

­– UiA har spilt en uvurderlig rolle i utviklingen av GoForIT. Nå er det viktig at de nye teknologene vi utdanner, har kunnskap om bærekaft. Det blir ikke noe grønt skifte uten denne kompetansen i Norge, sier hun.

Skogen understreker at behovet for flere teknologer med bærekraftskompetanse er å stor at flere må gå sammen for at vi skal lykkes.

­– Det er særlig skrikende behov i offentlig sektor, og vi har nå fått med flere aktører herfra i samarbeidet, sier hun.

Hun håper konferansen vil bringe frem flere konkrete prosjekter og at flere melder seg til samarbeidet.

­– Konferansen i seg selv er ekstremt viktig. Det finnes ingen andre steder i Europa hvor spesialister samles om dette temaet.

En egen verktøykasse for IT-praktikere

GoforIT-samarbeidet utvikler nå en egen verktøykasse for bærekraftig digitalisering, som skal lanseres senere i år. Verktøyene gir trening i tematikken ut fra hvilken rolle man har i jobbhverdagen og dekker alle områder innen teknologi og IT.

­– Skal vi gjøre bransjen så grønn som mulig, må vi ha et sted å gå til for å få kunnskap om denne koblingen, sier Hole Skogen.

Verktøykassa er utviklet av både forskere og dem som normalt konkurrerer mot hverandre. Professor Skiftenes Flak er overbevisst over at vi trenger mer av dette:

­– Samarbeid reduserer avstanden mellom aktørene: Akademia vet hvilken kompetanse næringslivet ønsker seg, og næringslivet får tilgang på oppdatert kunnskap fra forskningsfronten på relevante områder. Jeg mener dette øker omstillingsevnen og -takten i begge sektorer. Dette trenger vi, sier Skiftenes Flak.

Her kan du lese mer om konferansen.