Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forsker på talestyrt skriving i ungdomsskolen

Kan diktering redde skrivegleden til ungdomsskoleelever? Et prosjekt med støtte fra Forskningsrådet skal forske på effekten av å slippe tastaturet.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Hjelpemidler som tale til tekst kan hjelpe studenter å mestre flere fag i skolen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Hjelpemidler som tale til tekst kan hjelpe studenter å mestre flere fag i skolen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Talestyrt skriving er en metode for å diktere hva datamaskinen skal skrive. Ved å bruke stemmen i stedet for tastaturet kan man omgå mange vanskeligheter knyttet til skriving. I skolen har dette tidligere vært forbeholdt elever med dokumenterte lese- og skrivevansker. Nå er det åpnet for at alle kan bruke det.

– For noen elever kan skriving være en skikkelig bøyg. De bruker så mye tid på å få til rettskrivingen at tekstene blir veldig korte, og det er liten glede knyttet til skrivingen. Om teknologien tar seg av rettskrivingen, kan de konsentrere seg om innholdet, sier Marianne Engen Matre.

Hun er stipendiat ved Institutt for pedagogikk på UiA. I et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd skal hun se på hvordan lærerne gir opplæring i å bruke talestyrt skriving, og i hvilke situasjoner det er nyttig å bruke.

FAKTA/Forskning på talestyrt skriving

  • Prosjektets fulle navn er «A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement»
  • Gjennomføres i 8., 9. og 10. trinn på to skoler i Agder, med Statped som partner.
  • Prosjektet har fått 1,9 millioner kroner fra Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet.
  • Til sammen 56 millioner kroner ble delt ut i denne runden til forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og grunnskole.

Påvirker hele skolegangen

– Tradisjonell undervisning fungerer godt for noen. Men at lærere tør å ta i bruk dette kan være helt avgjørende for at noen elever skal få mulighet til å skrive, sier Matre.

Oppgaven til forskerne slik hun ser det, er å undersøke om det fungerer, informere lærerne om hvordan det fungerer, og så gjennom Statped å gi lærerne opplæring i verktøyet.

Marianne Engen Matre, stipendiat på Institutt for pedagogikk.

– Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter som er viktige for læringen i alle fag. Det er viktig for elevenes selvfølelse, og det påvirker til og med frafallet i skolen. Elever som er lite motiverte har ofte ikke fått mulighet til å utvikle ferdighetene sine, sier Matre.

Forsker på effekten

I pilotstudien skal elevene følges gjennom observasjoner, spørreundersøkelser og intervjuer. Matre er spesielt interessert i å se på om elevene skriver lenger, får uttrykt seg bedre eller skriver mer komplekse tekster ved hjelp av talestyrt skriving.

Hun vil også måle om elevene blir mer utholdende i skrivingen når de bruker denne teknologien, og om tekstene endrer seg dersom elevene bruker mer komplekse ord.

– Studier har vist at elevene opplever talestyrt skriving som veldig nyttig. Men vi vil også se på hva som gjør at verktøyet ikke blir brukt. Noen elever opplever det som utleverende å sitte og snakke høyt i klasserommet, og synes det er lettere å bruke teknologien hjemme, sier hun.

Etter pilotprosjektet er målet å gå videre til en større studie som omfatter flere elever.