Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forsker advarer mot å stole for mye på smartklokker

Stadig flere pulsklokker, aktivitetsarmbånd og smartklokker kommer på markedet. Men kan du stole på det de forteller deg?

Bildet viser en person med smartklokke på ved siden av noen vekter.
– Klokken kan si noe om innsatsen din den dagen, men vi vet ikke hvordan den regner dette ut, sier Benedikte Western. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Dagens digitale treningsgadgets skal kunne fortelle deg alt mulig, fra kvaliteten på søvnen din til hvor høy puls du har. Men dette er ikke måleapparater som forskere benytter seg av for å måle aktivitetsnivå. Grunnen? De holder ikke høy nok standard.

– Instrumentene vi bruker i forskning er grundig testet for å kunne være sikre på at de måler det de skal. Dette er testing som sensorene i treningsklokker og lignende ikke gjennomgår, og derfor kan du ikke være sikker på at du får korrekte målinger, sier forsker Benedikte Western.

Usikkert grunnlag

Hun er stipendiat ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving på Universitetet i Agder og bruker aktivitetsmålere i forskningen sin. 

Bildet viser stipendiat Benedikte Western.

Stipendiat Benedikte Western har lagt merke til at mange er veldig opptatte av hva smartklokkene deres sier. Foto: UiA

Hun har lagt merke til at mange er litt for opptatt av hva tallene sier om deres treningsprogresjon.

– Klokken kan gjerne gi deg en score som skal si noe om innsatsen din den dagen, søvnen din, kaloriforbrenning eller lignende. Men vi vet ikke hvordan klokkene regner dette ut, sier Western.

Er det puls over en viss prosent av maks. over tid? Antall skritt? Eller kanskje et regnestykke av flere slike faktorer?

– Vi vet ikke og da blir det problematisk å skulle stole på at du får korrekt informasjon.

Lover mer enn de kan levere

Det å finne den beste måten å måle aktivitet på er et stort forskningsfelt. Det er ikke sikkert at forskerne selv har funnet den beste måten å gjøre dette på enda.

Men det de bruker, er det beste de har til nå, og de er åpne på at de ikke sitter på alle svarene.

Markedsføringen av flere treningsklokker viser noe helt annet. Det reklameres for eksempel i noen tilfeller med at en treningsklokke kan gi deg konkret innsikt i når på døgnet du er i optimal stand til å levere best mulig.

Når forskere bruker aktivitetsmålere, er de først og fremst interessert i rådataene. Deretter kan de selv analysere resultatene.

Dette er en jobb som treningsklokkene gjør av seg selv.

– Noen klokker har aktivitetsmål, som kan fortelle deg at du for eksempel har gjort 60 prosent av dagens minsteinnsats. Men basert på hva? Kjønn, alder, vekt, høyde og kroppssammensetning er noen av faktorene du må regne med, sier Western.

Best for motivasjon

Hun har selv brukt aktivitetsmålere i forskningen sin, også helt vanlige som du får kjøpt på butikken.

Men da er hensikten ganske annerledes enn å se på dataene klokken gir.

– Jeg har jobbet en del med å finne ut av hva som motiverer folk til å trene, og der har aktivitetsmålere en tydelig effekt hos de fleste.

Hun sier at det er viktig å vite at den beste effekten vi vet om ved bruk av treningsklokker, er at de gjør deg mer aktiv.

– Går du i dybden på tallene den gir derimot, er det langt fra sikkert at du kan stole på målingene, sier Benedikte Western.

 

I september 22 kom også innslag på NRK som du kan se her.