0
Hopp til hovedinnhold

Forbereder undervisningen høsten 2020

Flest mulig vil få undervisning med fysisk oppmøte, men det vil også bli en del digital undervisning for UiA-studentene i høst.

Det er slike situasjoner med stinn brakke som må unngås i høstsemesteret. Smittevernreglene med én meters avstand gjør at kapasiteten blir kraftig redusert. (Arkivbilde)

Det er slike situasjoner med stinn brakke som må unngås i høstsemesteret. Smittevernreglene med én meters avstand gjør at kapasiteten blir kraftig redusert. (Arkivbilde)

Det pågår et intensivt og svært krevende arbeid med å kartlegge muligheter for undervisning med oppmøte på campus for alle studenter i høstsemesteret. Samtidig vil en god del undervisning foregå digitalt, slik at færre har undervisning på campus samtidig.

- Våre to hovedutfordringer er å legge til rette for kollisjonsfrie forelesninger og å sikre at alle studenter får fysisk tilstedeværelse på campus, sier rektor Sunniva Whittaker.

Kollisjonsfrie betyr i denne sammenhengen både at timeplanene skal være kollisjonsfrie for studentene og at det blir tid til å rengjøre mellom forelesningene for å sikre godt smittevern – og at ikke mange kommer ut i Gata eller Vilhelm Krags hall (vrimlehallen) samtidig.

Kapasiteten i rommene blir vesentlig redusert på grunn av én-meters-regelen om avstand. I tillegg til én-meters-regelen skal øvrige smittevernregler overholdes – se UiAs smittevernveileder

Et eksempel på redusert kapasitet er Henrik Ibsens auditorium (B1 018) på Campus Kristiansand – som har 418 plasser, nå får plass til 110.

Tett samarbeid

Kriseledelsen jobber sammen med dekaner, administrative ledere, STA og de tillitsvalgte for å finne gode løsninger. Ikke alt er klart enda, men her er en foreløpig status:

 • Målet for høstsemesteret er at alle studenter skal få tilbud om oppmøtebasert opplæringsaktivitet i sine studieprogrammer, for eksempel forelesning eller gruppearbeid
 • I de fleste emner må det planlegges for en kombinasjon av oppmøtebasert og heldigital undervisning, for eksempel at man har forelesninger på campus, men digitalt gruppearbeid eller motsatt
 • Det jobbes med å skaffe eksterne lokaler i våre universitetsbyer som kan muliggjøre mer oppmøtebasert undervisning i større grupper enn vi får til på egne campus.
 • I de største emnene legges det opp til fysiske forelesninger med opp til 200 studenter og mulighet for streaming og/eller opptak for studenter som ikke får eller ønsker plass i salene.
 • Det tas sikte på at forelesninger i de minste emnene med under 30 studenter kan gjennomføres fysisk, i hovedsak på campus, forutsatt at romkapasiteten tillater dette. I disse emnene kan man ikke regne med streamingmuligheter.
 • UiA legger ikke opp til dublering av forelesninger, altså at man holder samme forelesningen flere ganger i samme emne.
 • Det er studenter med særlige behov for å være på campus i undervisningen og førsteårsstudenter på bachelor og master som blir prioritert, om vi må velge hvilke emner som skal gjennomføres med oppmøte
 • Studieprogramlederne vil bli involvert i planleggingen for å ivareta helheten innen det enkelte studieprogram.
 • Det planlegges timer fram til klokken 17 for å utnytte kapasiteten best mulig. Det vil i denne situasjonen være mindre rom for å ta hensyn til individuelle ønsker fra forelesere.
 • Planleggingen av en annerledes studiestart er i full gang. Sammen med våre universitetsbyer og samarbeidspartnere skal vi tydelig kommunisere at studentene vil bli tatt godt imot hos oss etter sommeren.

Mer info kommer

- Vi må leve med koronarestriksjoner lenge. Nå må vi legge rammebetingelsene til rette så vi får til et godt tilbud for studentene, og for at alle dere som skal undervise kan planlegge høsten, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Mer informasjon om retningslinjer for planlegging av høstens undervisning kommer så fort som mulig i kommende uke. Det vil være dialog mellom fakultetene og studieavdelingen i det videre arbeidet, innenfor de overordnede rammene som legges av kriseledelsen.

Vi må også være forberedt på at vi plutselig må bli mer eller mindre hel-digitale igjen dersom smittesituasjonen utvikler seg slik at vi må begrense kontakt eller i ytterste konsekvens stenge campus igjen. Teoriene om når neste smittetopp vil komme er mange.

Vi må sørge for å være så godt forberedt som mulig.

UiA har to hovedprioriteringer i alle forberedelser:

 • Liv og helse
 • Studentenes progresjon