0
Hopp til hovedinnhold

Forbered deg på morgendagens arbeidsliv

Covid-19 har skapt en utfordrende arbeidssituasjon for mange. For deg som ser etter nye muligheter, kan arbeidet med å kartlegge egen kompetanse gi noen svar på hvor veien kan gå videre.

Bilder av studenter i Vrimlehallen
På grunn av arbeidsmarkedssituasjonen er det åpnet midlertidig for å ta utdanning mens man mottar dagpenger. Velger du å studere, kan du skaffe deg ny kompetanse som gjør at du kan utvikle deg der du er i dag, eller komme i posisjon til andre typer jobber.

Denne kronikken ble først publisert i Fædrelandsvennen 7. desember. 

Som karriereveiledere ved Universitetet i Agder, møter vi ofte studenter i omstilling. Overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet kan være krevende for mange. Denne høsten tror vi flere enn studentene opplever usikkerhet knyttet til fremtidens arbeidsmarked.

Inntrykket vårt er at de fleste kan så mye mer enn de selv er klar over. For deg som opplever å måtte ta nye karrierevalg, er det naturlig å ta utgangspunkt i egne erfaringer fra arbeidsliv og utdanning. For å bli bevisst hva du kan og hvilke muligheter du har, kan en god start være å grundig kartlegge egen kompetanse.

Din kompetanse består av både kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper.

Fagkunnskaper er primært av det vi har fått gjennom utdanning. Kursbevis og vitnemål viser kvalifikasjonskravet til visse typer jobber. Ser du rundt deg, vil du imidlertid oppdage at folk med samme jobb ofte har ulik faglig bakgrunn. I mange jobber verdsettes tverrfaglig kompetanse, samt læring fra tidligere arbeidserfaring. Dette gir muligheter for deg som må tenke nytt.

I tillegg til fagkunnskapene er ferdigheter en viktig del av din kompetanse. Ferdigheter handler blant annet om hvordan du løser ulike typer oppgaver og hvordan du bruker kunnskapene dine.

Ferdigheter lærer du gjennom ulike livserfaringer, utdanning, jobberfaring, frivillig arbeid og hobbyer. I våre veiledningsmøter opplever vi at mange blir overrasket over å finne ut at de har lært masse av erfaringer som de ikke tenker på som relevant. For eksempel kan en periode med sykdom eller ufrivillige endringer i arbeidsforholdet gi verdifulle ferdigheter i stressmestring og problemløsning. Det gjelder å identifisere hvilke ferdigheter som er overførbare til bransjer og arbeidsoppgaver man er interessert i.

Personlige egenskaper handler om deg som menneske, dine verdier og holdninger. I arbeidslivet betyr hvem du er som person ofte vel så mye som eksamenspapirene. Din personlige væremåte skiller deg fra andre med tilsvarende kunnskap og erfaring. Det vil derfor være positivt at du har selvinnsikt og kan reflektere rundt dine egenskaper på en troverdig måte. Et eksempel er hvordan du forholder deg til endringer, i en tid hvor vi blir tvunget til å omstille oss.

Endringstakten i arbeidslivet er høy og noen av endringene vil være varige. Selv om enkelte bransjer rammes hardt, så vil samtidig behovet for arbeidskraft øke på andre områder. I tillegg til økt etterspørsel etter fagarbeidere, har vi all grunn til å tro at behovet for digital kompetanse vil forsterkes ytterligere i tiden fremover. Andre eksempler på fremtidsrettet kompetanse er forståelse for helseteknologi, miljø og bærekraft, digitale kommunikasjonsferdigheter, innovasjonskompetanse og gode samarbeidsevner.

Når du kartlegger kompetansen og dine muligheter for videreutvikling, vil du trolig oppdage hva som motiverer deg og gir deg arbeidslyst, både personlig og faglig. Handler det om måter å jobbe på, faglige oppgaver, arbeidsmiljø eller gjøre noe nyttig for samfunnet? Er vi motiverte for arbeidsoppgavene og får brukt vår kompetanse på en meningsfull måte, vil vi lettere oppleve trivsel og mestring i jobben. Det kan være tungt å ikke vite hva morgendagen bringer, men måten vi håndterer usikkerheten på vil kunne gi verdifulle erfaringer som vi tar med oss videre.

Våren 2020 kom en ny stortingsmelding, «Meld. St 14 Kompetansereformen – Lære hele livet». Meldingen inneholder flere tiltak som skal hjelpe arbeidstakere å holde seg faglig oppdatert. For deg som ser behovet for påfyll av ny kunnskap, er det nå en rekke tilbud om fleksible videreutdanninger med eller uten studiepoeng. På grunn av arbeidsmarkedssituasjonen er det åpnet midlertidig for å ta utdanning mens man mottar dagpenger. Velger du å studere, kan du skaffe deg ny kompetanse som gjør at du kan utvikle deg der du er i dag, eller komme i posisjon til andre typer jobber.

Det kan være utfordrende å gjøre en kompetansekartlegging av seg selv. For å få innspill i prosessen kan du få hjelp på karriereveiledning.no eller ta en prat med en karriereveileder, familie, venner eller kollegaer. Det kan også være nyttig å snakke med noen som opplever den samme usikkerheten som deg selv. I samtale med andre kan nye muligheter oppdages og ved å dele erfaringer hjelper man hverandre.

Pandemien rammer arbeidslivet, bransjer og enkeltmennesker ulikt. Situasjonen vi står i oppleves krevende for mange og utfordrer vår evne til å omstille oss. Bruker vi tiden framover til å utforske vår kompetanse og hva som motiverer oss, kan det hjelpe oss til å treffe gode beslutninger for vår karriere i tiden som kommer.