0
Hopp til hovedinnhold

Folkehelse styrkes gjennom åpne anlegg

Ny allaktivitetspark ble åpnet på Campus Kristiansand av rektor Sunniva Whittaker 10. oktober. Alle er hjertelig velkommen til å bruke anleggene.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av rektor Sunniva Whittaker og leder for Studentorganisasjonen i Agder, Benedicte Nordlie.
Rektor Sunniva Whittaker (t.v.) og leder for Studentorganisasjonen i Agder, Benedicte Nordlie, sto for åpningen av aktivitetsparken.

Tekst og foto: Kristina Hoel, Arne Martin Larsen, Magnus Nødland Skogedal.

I skogs- og parkområdet mellom Gimlebanen, Naturmuseet og universitetsbygningene på Campus Kristiansand er det nå bygget en allaktivitetspark, kalt UiA-parken. Her er det joggeløype, baner for streetbasket- og volleyball, hinderløype, styrketreningsanlegg, samlingsplass for uteundervisning og rekreasjonsområder.

– Dette området var tidligere lite brukt, og dårlig tilgjengelig på grunn av krattskog og stengsler. Nå har det blitt ryddet buskas og felt trær, åpnet opp, og laget gangsti ned mot Gimle gård og naturmuseet. Vi har her fått kombinert mangeårige ønsker og drømmer fra idrettsmiljøet med målsetninger for Universitetsbyen Kristiansand. Det er lagt til rette for trivsel, folkehelse og fine stunder, sa rektor Whittaker under åpningen. 

UiA-parken skal bidra til å øke aktiviteten i området og redusere den opplevde avstanden mellom universitetet og byen. Aktivitetsområdet er ikke bare beregnet for studenter, men skal også bidra til at byens befolkning aktiviseres og trekkes nærmere universitetet.

– Forskning viser at aktiviteten øker når slike områder tilrettelegges og gjøres tilgjengelig for bruk. Parken gir UiA et bredere tilbud og sannsynligvis mer aktivt liv her på campus, sier Sveinung Berntsen Stølevik, professor og leder for Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved UiA.

– Vi vet at aktivitet øker potensialet for læring, så det vil kunne bety noe for mer enn bare våre idrettsstudenter. Vi kan også bruke området til observasjonspraksis og studentoppgaver for idretts- og lærerstudenter, sier Berntsen Stølevik.

Bootcamp-følelse

Kristin Kjøde og Johan Thorsen i aktivitetsparken, foto

Kristin Kjøde og Johan Thorsen har nettopp kommet seg gjennom hinderløypa.

Parken åpnet offisielt den 10. oktober, men har vært tilgjengelig for alle de siste månedene. Kristin Kjøde (23) er lærerstudent på UiA og hadde med seg Johan Thorsen (22) gjennom hinderløypa.

– Dette er første gang vi har prøvd hinderløypa. Vi kom forbi med en tilfeldighet og tenkte det hadde vært gøy å prøve seg, sier Kjøde.

– Det minner litt om en film og en får litt bootcamp-følelse når man kryper under tauene og hjelper hverandre over de høye hindrene. Jeg synes det var sykt fett. Løypa passer også godt som en treningsøkt. Den er fysisk krevende og veldig artig. Man kan jo ta en ekstra runde på treningsapparatene ved siden av om man vil ha en skikkelig god økt, sier Thorsen.

Et løft for området

Elever fra KKG i friluftsanlegget, foto

Elever fra KKG har friluftsliv og båletenning i kroppsøvingstimen i UiA-Parken.

Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) er nærmeste nabo til allaktivitetsparken. Ved samlingsplassen for uteundervisning finner vi to KKG-klasser som bruker kroppsøvingstimene til å lære om friluftsliv og tenning av bål. Idrettslektorene Øystein Sylta og Alf Egil Svela viser fram bålbygging før de setter i gang konkurransen om hvem som først får fyr på sitt bål.

– Tilrettelegging av denne parken er veldig positivt og har blitt et løft også for oss på KKG. Vi bruker den både til vanlige kroppsøvingstimer og for elever som tar toppidrett og breddeidrett som programfag, sier Sylta.

Han understreker betydningen av at parken er bygget kompakt med ei joggeløype som snor seg mellom anleggene.

– Som lærer kan jeg jobbe med elevgrupper i flere anlegg samtidig. Èn gruppe kan være i styrketreningsapparatene og en annen i hinderbanen.  Fordi joggeløypa er så oversiktlig kan jeg også ha elever der med ulike ferdighetsnivå, sier Sylta.

Samarbeid

Basket- og volleyballbane ved UiA, foto

Streetbasket- og sandvolleyballbane er også en del av anlegget.

Prosjektet har bestått av representanter fra UiA, Kristiansand kommune, Studentsamskipnaden, Statsbygg og Vest-Agder fylkeskommune. Gjennom dette samarbeidet har de involverte bidratt på ulikt vis.

Kristiansand kommune har for eksempel bidratt med planarbeid, detaljprosjektering og terrengopparbeidelse, Statsbygg har tilrettelagt og utviklet stier og parkområder og UiA har blant annet finansiert arbeidet i terrenget og stått for planlegging og innkjøp av utstyr og apparater. Lysmaster med solcellepanel lyser opp anlegget på kvelds- og nattestid.

Lampe, foto

Anlegget lyses opp av lamper drevet av solceller.

– Her har vi fått god uttelling for godt samarbeid. UiA-parken er et godt eksempel på hva man kan få til når alle bidrar fra hvert sitt ståsted, sier Eli Skaranger, UiAs koordinator for Universitetsbyen Kristiansand.

Se reportasje fra åpningen i Fvn KRSby: UiA-parken ble åpnet: