0
Hopp til hovedinnhold

Fokus på studentvalg og demokratiets tilstand i Europa

Mandag 3. mai og ut neste uke løfter UiA-studentene frem demokrati og valg.  Europarådet kommer også, for å rapportere om tilstanden for demokratiet i Europa i koronaåret 2020.

Illustrasjon, valguke
Olea Norset, foto

Olea Norset

– Demokrati er viktig, og det er også studentdemokratiet. For mange studenter er studentvalgene en av de første gangene de avlegger en stemme i et demokratisk valg. Vi håper derfor at Demokrati- og valguka kan bidra til økt oppslutning i studentvalget og de andre valgene på UiA, i tillegg til å belyse flere sider ved demokratiet som kanskje ikke kommer så godt frem til daglig, sier Olea Norset, leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA). 

Se fullt program her!

Studentene står bak

Det er linjeforeninger, STA og fagmiljøer på UiA som sammen med rektor arrangerer Demokrati- og valguka, der et hovedmål er å øke oppslutningen i studentvalget. 

Det er også første gang holdes de årlige vår-valgene ved UiA på samme tid. 3. - 10. mai kan alle studenter stemme på 80 faste representanter og vararepresentanter til Studentparlamentet, fakultetsstyrene og avdelingsstyret, mens nær 300 midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger velger nye representanter til universitetsstyret. 

Se mer om vårens valg her!

Får innblikk i demokratiets tilstand i Europa før alle andre

Parallelt med studentutvalget inviterer studentene, fagmiljøene på UiA og Kristiansand kommune til en rekke aktiviteter hele uka, der fellesnevneren er demokrati og menneskerettigheter. I alt går hele 15 arrangementer av stabelen fra mandag 3. til og med fredag 7. mai.

Matjaž Gruden, foto

Matjaž Gruden

En bærebjelke i denne første Demokrati- og valguka på UiA er søkelyset på demokrati og menneskerettigheter i Europa og verden i vår tid. Dette skjerpes tirsdag 4. mai. Da kommer Europarådets direktør for demokratisk deltakelse, Matjaž Gruden, digitalt til UiA for å oppsummere rådets årlige rapport om tilstanden for demokrati og menneskerettigheter.

– Et scoop av studentene

Rapporten om tilstanden for demokrati og menneskerettigheter skal endelig behandles i Europaparlamentet senere i år, men det er allerede nå knyttet stor spenning til hva Europaråd-rapporten, som formelt legges frem 6. mai, vil inneholde. Det sees derfor på som et scoop at studentene ved UiA blir blant de første i verden som får innblikk i den viktige rapporten.

Fjorårets rapport slo blant annet fast at demokrati og menneskerettigheter er i tilbakegang i flere land i verden, og også under press i deler av Europa. Det er ventet at årets rapport vil utdype dette med nye data. Videre er mange spente på hva rapporten vil si om covid-19-påvirkning på menneskerettighetene. En rekke restriksjoner er innført i alle land, og en rekke steder vurderes det nå hva disse kan ha gjort med nettopp demokratiske rettigheter og menneskerettigheter også i Europa.

Møtet er åpent for alle, men krever registrering. Se mer her.

Se fullt program her.

Fortsetter med europakonferanse i Kristiansand

Europarådets rapport om tilstanden for demokrati og menneskerettigheter danner dagen etter, onsdag 5. mai, bakteppet for den årlige Europakonferansen i Kristiansand, som er et samarbeid mellom Kristiansand, kommune og Europarådet, samt UiA og studentene, Cultiva, Kilden teater og konserthus, Arkivet freds- og menneskerettighetssenter og Sørlandets Kunstmuseum.

Konferansens hovedtaler er president i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, Robert Spano. Blant øvrige deltakere er også generalsekretær Christophe Deloire fra Reportere uten grenser i Paris. 

Sunniva Whittaker, foto

Sunniva Whittaker

Hovedfokuset i konferansen er også her på utfordringene covid-19-pandemien har ført til demokrati og menneskerettigheter, og grunnleggende spørsmålene knyttet til dette i Europa. Tema som demokratisk deltakelse og et inkluderende offentlig ordskifte står sentralt. Ytringsfrihet, som har vært det mest omdiskuterte spørsmålet om menneskerettigheter de siste årene, står også sentralt i årets konferanse.

Også Europakonferansen er åpen for alle, men krever registrering. Se mer her.
Se fullt program her.

– Stolte av studentene

– Vi er stolte over at Europarådet ønsker å lansere sin årlige rapport om demokrati, menneskerettigheter og rettsstat på UiA, sier rektor Sunniva Whittaker.

– Vi er også stolte av studentene, som har satt temaet demokrati og valg på dagsorden ved å samordne aktivitetene lokalt og regionalt til det imponerende ukeprogrammet som foreligger. Jeg minner også om at arrangementene ikke bare er for studenter og ansatte på UiA, men for alle interesserte, sier Whittaker.