Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Fokus på nyskapning og økonomisk vekst

Hva kan vi kan lære av historien og hvordan vi kan legge grunnlag for vekst? Spørsmålet står sentralt når Handelshøyskolen ved UiA tar i mot 80 deltakere til årets Regnskapstreff i sør torsdag og fredag denne uka.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

AKTUELL: - Også i år kan vi tilby det vi mener er et svært spennende og variert program på Regnskapstreff i sør. Jeg ser virkelig framt il å delta, sier universitetslektor Geir Haaland, som er en av arrangørene av den toårlige konferansen som i år arrangeres for 7. gang.

AKTUELL: - Også i år kan vi tilby det vi mener er et svært spennende og variert program på Regnskapstreff i sør. Jeg ser virkelig framt il å delta, sier universitetslektor Geir Haaland, som er en av arrangørene av den toårlige konferansen som i år arrangeres for 7. gang. 

- Jeg gleder meg! Det skal bli veldig moro å møte kolleger og bransjefolk fra hele landet og fokusere på et tema som er høyst aktuelt, sier universitetslektor Geir Haaland, som sammen med førstelektorene André Tofteland og Trygve Bjerkaas er primus motorer bak årets Regnskapstreff Sør.  

SE HELE PROGRAMMET HER!

Haaland forteller at deltakerne i hovedsak kommer fra to leirer. Omtrent halvparten er kolleger ved andre universiteter og høgskoler i Norge. Den andre halvparten er personer fra næringslivet og offentlig sektor som hovedsakelig har sitt arbeid knyttet til regnskap, revisjon, finans og juss.

- Vi fra undervisnings- og forskningsinstitusjonene vil behandle regnskaps, tilsyns- og revisjonsmessige utfordringer og bidrag til vekst ut fra ulike perspektiver. Og næringsliv, forvaltning og kapitalmarked vil omtale konferansens tema fra sine ståsteder. Slikt blir det en god, felles blanding av, sier Haaland.

Aktuelle foredragsholdere

Av foredragsholderne som kommer nevner Haaland spesielt tidligere doktorgradsstipendiat ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Steinar Sars Kvifte fra Lillesand. Kvifte er i dag partner i EY (tidl. Ernst & Young), og holder foredraget «Nyskapning og vekst – regnskapsmessige utfordringer» torsdag 5. juni.

Universitetslektor Geir Haaland

Universitetslektor Geir Haaland

- Jeg synes det er særdeles moro at Kvifte kommer tilbake til oss og øser av sine kunnskaper. Jeg gleder meg til å høre hva han har å si, sier Haaland.

Andre store navn på konferansen er Tom Staavi, økonomikommentator VG, John G. Bernander, daglig leder i Viking Heat Engines, Erik E. Tønnesen, Managing Partner i Skagerak Venture Capital, Per Hanstad, adm. direktør i DnR, Anne Merethe Bellamy, avd. direktør i Finanstilsynet, Dag Aarnes, avdelingsdirektør næring og skatt i NHO, Svein Flåtten (H), stortingets finanskomite, førsteamanuensis Arngrim Hunnes ved Handelshøyskolen ved UiA og Kristiansands ordførerArvid Grundekjøn, som åpner konferansen.      

Historisk og fremtidsrettet

Geir Haaland sier også at nyskapning og økonomisk vekst er uslitelige gjengangere både i fagmiljøene, og i media. Det er også slik at vekst og nyskaping skaper nye utfordringer for revisorer og regnskapsførere.

- På konferansen vil vi nettopp derfor ta for oss temaene både i et historisk og fremtidsrettet perspektiv, og så vel faglig som journalistisk - både med hensyn til hva vi kan lære av historien, hvordan vi kan legge grunnlag for vekst fremover, og hvordan vi som er opptatt av regnskap og beslektede temaer kan bidra til at dette skjer på en god måte.

Utspring i finanskrisen

Haaland sier også at årets tema er en konsekvens av temaet på forrige Regnskapstreff i sør-konferanse.  Den gang var temaet finanskrisen, med bakgrunn særlig i den finansielle situasjonen i Europa og USA.

- I dag er nok situasjonen noe bedre enn for to år siden. Vi ser tegn til bedring i flere land og i flere sektorer. Og da er det naturlig at vi følger opp dette på nettopp vårt seminar.

Båttur og sosialt samvær blir det også tid til. Det skjer i hovedsak torsdag ettermiddag og kveld. Og til å hjelpe seg med å få alt til å gli så godt som mulig, har arrangementskomiteen alliert seg med førstekonsulent Unni Sundberg Holbrook og førstesekretær Diana Trydal, som tar seg av det praktiske.

Av Jan Arve Olsen