Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Første Nærings-ph.d: Disputerer på datakvalitet i store konstruksjonsprosjekter

Soffi Westin disputerer for ph.d-graden i informasjonssystemer 28. mars. 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Soffi Westin (Foto: Privat)

Soffi Westin er den første nærings-phd-kandidaten som disputerer ved UiA. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Aker Solutions og Forskningsrådet.

Nærings-ph.d. er en ordinær doktorgradsutdannelse som gjennomføres mens kandidaten er ansatt i en bedrift. Forskningen har klar relevans for bedriften, heter det på Forskningsrådets nettsted. Nærings-ph.d-studiet er finansiert av Aker Solutions og Forskningsrådet gjennom nærings-PhD-ordningen.

I avhandlingen har Soffi Westin utarbeidet et dataverktøy som hjelper verkstedindustrien med å identifisere lav kvalitet i datagrunnlaget som tegninger og konstruksjoner bygger på.

Årsaken til at datagrunnlaget er for svakt, er at mange detaljer ikke foreligger når arbeidet starter, slik at det legges inn foreløpige anslag som datagrunnlag. Disse anslagene baserer alle konstruktøravdelingene seg på i sitt arbeid. Svakt datagrunnlag er identifisert som den viktigste faktoren for forsinkelser og kostnadsoverskridelser i verkstedindustrien.

Når bedriftene får god oversikt – gjennom det nye dataverktøyet - over hvilke elementer i datagrunnlaget som er anslag, blir det enklere å redusere konsekvensene av at dataene ikke er eksakte på det tidspunktet de blir lagt inn.

Soffi Westin har fulgt doktorgradsprogrammet ved UiAs Fakultet for samfunnsvitenskap, med spesialisering i informasjonssystemer.

Les mer om Soffi Westin og hennes nærings-ph.d-prosjekt i UiAs forskningsmagasin TEFT 1/2011 – side 20 – 24:

Slik beskriver kandidaten selv essensen i avhandlingen:

Datakvalitet i store konstruksjonsprosjekter

Summary of dissertation project:

We know that poor data quality in data registers lead to huge extra costs for businesses in general.

This is also the case for construction engineering projects around the globe, where poor data quality has resulted in delays and cost overruns. Actually, for the construction engineering industry, poor data quality in data registers and drawings has been identified as the most important factor causing delays and cost overruns.

To avoid delays and cost overruns it is hence important to provide as good data quality as possible in data sources and drawings.

In my work I found that existing data quality assessment frameworks and tools were built on the assumption that the correct data values to insert into a data record were known by the time of insertion.

This assumption is unfortunately not valid in construction engineering projects. Several engineering disciplines are involved in each large project, and they all depend on each other for information. But, because of tight time schedules, they all start working at the same time. This means that the engineers sometimes have to use “straw values” (which could be any preliminary value or blank value). The use of straw values allows them to proceed with their work. The intention is to insert the correct value as soon as the correct value is known.

However, manual searches for straw values are very time consuming due to the huge amount of records involved. In addition, it is almost impossible to manually detect these “errors” across several information systems.

Therefore, we decided to develop a data quality assessment tool specifically aiming at identifying and reporting data errors in such a manner that the project would flow according to time schedule, but still would reach a sufficient level of data quality before extraction of drawings.

This thesis reports on the design, development and implementation of such a tool, including the design principles used to mitigate the consequences of not knowing the correct data values to insert by the time of insertion to a record.

Disputasfakta:

Kandidaten: Soffi Westin (født 1960) tok mastergrad i informasjonssystemer ved UiA i 2009. Hun har arbeidet som nærings-PhD-kandidat ved Institutt for Informasjonssystemer, og har vært ansatt som Information Manager ved Aker Solutions siden 2006.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B1-006, Campus Kristiansand, Universitetet i Agder.

Dekan Sigbjørn Sødal leder disputasen.

Tid for prøveforelesning: 28. mars 2014 kl 10:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Improving Data Quality through Enterprise Information Architecture”

Tid for disputas: 28. mars 2014 kl 12:15

Tittel på avhandling: “Managing Data and Information Quality in Construction Engineering: a System Design Approach”. Les avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Sandeep Purao, College of Information Sciences and Technology, Penn State University, USA

Annenopponent: Professor Virpi Kristiina Tuunainen, Department of Information and Service Economy, Aalto University School of Economics, Finland

Bedømmelseskomitéen har vært ledet av professor Bjørn Erik Munkvold, Department of Information Systems, University of Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Tero Päivärinta og professor Maung K. Sein, Universitetet i Agder og Kristin Wallevik (PhD) i bedriften.