Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Første meritterte underviser ved Universitetet i Agder

Morten Brekke ved Institutt for ingeniørvitenskap har fått utmerkelsen merittert underviser.

 

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bilde av Morten Brekke, merittert underviser
Morten Brekke ved Institutt for ingeniørvitenskap er første ansatt ved UiA som får utmerkelsen merittert underviser (Foto: Sissel Eikeland).

Meritteringsordningen er utviklet som en del av UiAs strategiprosjekt Læring og utdanning for framtiden (LUF). Målet med ordningen er å øke undervisningskvaliteten og høyne utdanningens verdi for studentene.

Mange år med utvikling og utprøving av undervisning

– Tittelen som merittert underviser gir mer tyngde for oss som ønsker å drive med utvikling og utprøving av ulike undervisningsmetoder, i tillegg til etterfulgte publiseringer, sier Morten Brekke, førstelektor ved Institutt for ingeniørvitenskap.

Han er tilknyttet det internasjonale matematikkdidaktikksenteret MatRIC ved UiA som er et senter for fremragende undervisning. MatRIC har siden 2010 jobbet for å heve kvaliteten på matematikkundervisningen.

– Utmerkelsen er en anerkjennelse for arbeidet jeg har lagt ned i mange år. Den gir også MatRIC mer tyngde og løfter opp viktigheten av god kvalitet i undervisning, sier Brekke.

Oppfyller alle kriterier

Bilde av Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning og styringsgruppeleder for LUF

Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning og styringsgruppeleder for LUF, håper at meritteringsordningen blir en permanent ordning på hele UiA (Foto: UiA).

Det er universitetsstyret ved UiA som vedtok utmerkelsen under styremøtet onsdag 12. september. I begrunnelsen for utmerkelsen heter det at Morten Brekke oppfyller på en god måte alle de fire kriteriene i sitt pedagogiske mappearbeid. Intervjuet med Brekke forsterket dette inntrykket og kandidaten kunne delta i gode og balanserte diskusjoner om sine prosjekter, med fokus på fordeler, ulemper og gjenstående utfordringer.

– Jeg gratulerer Morten Brekke med tildelingen merittert underviser. Med meritteringsordningen vil vi anerkjenne og belønne undervisere som systematisk og over tid har arbeidet med å utvikle sin undervisning. Vi vil løfte dem som har dokumentert sine aktiviteter og har gjort sine erfaringer tilgjengelig for andre, sier Astrid Birgitte Eggen, viserektor for utdanning og styringsgruppeleder for LUF.

Pilotprosjekt på et fakultet

Meritteringsordningen ved UiA er opprettet som et pilotprosjekt og gjennomført studieåret 2017-2018. Prosjektet er utviklet og gjennomført i tett samarbeid med Institutt for ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi og realfag. Alle vitenskapelig ansatte ved instituttet kunne søke, men med krav om at de hadde UNIPED-kurset eller tilsvarende pedagogisk basiskompetanse.

Søknader om å bli med i prosjektet ble behandlet av en komité. Det var også workshoper og veiledning for kandidatene våren 2018. Søkerne leverte så en grundig dokumentasjon av motivasjon, erfaringer og refleksjoner over egen praksis og kompetanse.

– Utvalget av eksempler skulle begrunnes, og de skulle belyse og utdype tema og forhold som framstod som viktige ut fra et pedagogisk grunnsyn, sier Lisa Marie Whitehead, prosjektleder i LUF.

Bilde av Lisa Marie Whitehead, prosjektleder i LUF

– Søknadsprosessen er omfattende arbeid, sier Lisa Marie Whitehead, prosjektleder i LUF (Foto: UiA).

Sluttsøknaden måtte redegjøre for pedagogiske valg i undervisningen, vise til bruk av digitale læremidler, arbeid med læringsmiljøet og ha uttalelser fra nærmeste leder, studenter, kolleger eller andre med innsyn i søkers undervisnings- og veiledningsarbeid.

Omfattende prosess

Gjennom en opptaksprosedyre med 13 søkere ble fire funnet kvalifisert til å gjennomføre meritteringsordningen i pilotprosjektet. De endelige søknadene ble bedømt av en bedømmelses- og vurderingskomité bestående av interne og eksterne medlemmer.

Morten Brekke var eneste søker som ble anbefalt status som merittert underviser.

– Tittelen som merittert underviser skal henge høyt. Derfor har bare en av søkerne fått utmerkelsen. Vi har gitt gode tilbakemeldinger til de andre som har vært med i prosessen og håper at de har fått nyttig erfaring gjennom arbeidet. Det er også gjennomført følgeforskning av dette pilotprosjektet, sier Eggen.

Veien videre

Universitetsstyret ved UiA skal i sitt oktobermøte vedta om meritteringsordningen skal etableres permanent.

– Vi er glade for å ha fått testet ut erfaringer og håper at det blir en fast ordning på hele UiA, sier Eggen.

Institutt for ingeniørvitenskap markerer Brekkes utnevnelse fredag 5. oktober.