0
Hopp til hovedinnhold

Første engelskspråklige bachelor ved UiA

Bachelorutdanningen i utviklingsstudier på UiA skal fra neste år foregå helt og holdent på engelsk. Håpet er å tiltrekke seg flere internasjonale studenter.

Instituttleder Hanne Haaland ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging og dekan Anne Halvorsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap arbeider med omleggingen til fullt engelskspråklig studium av UiAs bachelor i utviklingsstudier.

Instituttleder Hanne Haaland ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging og dekan Anne Halvorsen ved Fakultet for samfunnsvitenskap arbeider med omleggingen til fullt engelskspråklig studium av UiAs bachelor i utviklingsstudier.

– Vi er på jakt etter nysgjerrige, engasjerte, kritiske studenter med internasjonalt engasjement og åpenhet for ulike måter å forstå verden og global utvikling, sier Hanne Haaland, leder for Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved Fakultet for samfunnsvitenskap.

UiA har lang tradisjon for utviklingsstudier. Oppstarten var i 1981 da ADH-studenter for første gang kunne ta en halvt-års modul som inneholdt en studiereise til Sri Lanka. Den nåværende bacheloren gir studentene kunnskap og erfaring med internasjonale forhold, blant annet gjennom et fire ukers feltkurs i et utviklingsland i andre semester og et tre måneders feltarbeid i siste semester. Det skjer i samarbeid med UiAs partneruniversiteter i Uganda, Indonesia eller Sri Lanka.

– Vårt utviklingsstudium er godt kjent nasjonalt. Nå håper vi selvsagt at studiet skal bli anerkjent internasjonalt og bidra til UiAs synlighet, sier Haaland.

I pakt med strategien

Assisterende studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen er prosjektleder innenfor strategiområdet Globalt mindset.

Assisterende studiedirektør Marianne Øhrn Johannessen er prosjektleder innenfor strategiområdet Globalt mindset.

Et globalt mindset (GM) er et av tre satsningsområder i UiAs strategi, og et av strategiens mål er å gjøre flere utdanninger engelskspråklige.

– Omleggingen av bacheloren innen utviklingsstudier går rett inn i UiAs strategi og forsterker arbeidet vårt med å tiltrekke flere internasjonale utvekslingsstudenter, sier Marianne Øhrn Johannessen, assisterende studiedirektør og prosjektleder i GM. 

– Utviklingsstudier er internasjonalt orientert i sin natur. Vi har en internasjonal stab og bred erfaring med internasjonale studenter på masternivå. Vi vet fra vårt masterprogram at en mangfoldig studentgruppe beriker undervisningen og skaper en interessant dynamikk i forelesningsrommet, sier Haaland.

Internasjonal rekruttering

Instituttet ønsker både norske og internasjonale studenter som søkere til studiet.

– I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. Vi tror det er nyttig og viktig for norske studenter å ta studier på engelsk og å studere sammen med medstudenter fra hele verden.  Internasjonale utvekslingsstudenter beriker utdanningene på UiA og styrker vår rolle som dannelsesinstitusjon. Møter mellom mennesker og kulturer over landegrenser stimulerer til dialog og gjensidig utvikling, sier Øhrn Johannessen. 

Samtidig er det mer krevende prosess å hente inn studenter fra andre land.

– Vi har god erfaring med å rekruttere internasjonalt på masternivå, men å rekruttere på lavere grads nivå er en ny øvelse for oss – og for UiA. Selve opptaket kan også bli krevende. Vi er heldigvis et team hvor opptak, markedsføring, administrasjon og fagsansatte jobber tett sammen – så jeg tenker vi skal kunne håndtere utfordringer underveis, sier Haaland.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging arbeider nå med omleggingen og studiet tilbys på engelsk fra høsten 2019.

Send studiet på mail