0
Hopp til hovedinnhold

Flere studenter slipper inn på campus

Mellom 600 og 700 studenter vil kunne slippe inn på begrensede områder av campus fra mandag 18. mai. Også flere ansatte kan etter hvert komme tilbake til kontorene.

Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Campus åpner for utvalgte studenter. (Illustrasjonsbilde)

Biblioteket på Campus Kristiansand blir åpnet for avgangs-masterstudenter, på Campus Grimstad vil studentene sitte i Gata. (Illustrasjonsbilde)

– Hensikten er at studentene skal få gode lesemuligheter før eksamen, sier rektor Sunniva Whittaker.

Studentene som slipper inn på campus fra mandag 18. mai er:

  • Mastergradsstudenter (toårige og femårige løp) som avslutter sin mastergrad i løpet av våren (600-700 studenter)
  • Internasjonale gradsstudenter (rundt 40 studenter)

Studentene som er aktuelle for å slippe inn, får melding på e-post.

Disse kommer i tillegg til studentene som alt har fått tilgang til campus fordi de trenger utstyr for å fullføre studiene. Ansatte og studenter i risikogrupper eller med husstandsmedlemmer i risikogrupper kan ikke slippe inn på campus.

Smittevern og adgangskontroll

Dørene på campus vil fortsatt være låst. Studentene må registreres så UiA til enhver tid har kontroll på hvem som er i bygningen i tilfelle noen må følges opp smittevernmessig. Det blir satt opp et system for døråpning og rask registrering med studentkortet.

Innslippstid blir fra 09 til 12 ved hovedinngangen til hver campus.

Campus Grimstad vil studentene få tilgang til Gata – det åpne fellesarealet som går tvers gjennom hovedbygningen. Her er det plass nok til at mange får fred til å lese.

Campus Kristiansand vil lesesalsplassene i Universitetsbiblioteket bli åpnet. Om de blir fylt opp, er det plasser i vrimlehallen – Vilhelm Krags hall – som kan tas i bruk.

Smittevern-kurs

Alle som får tilgang til campus må gjennom et digitalt smittevernkurs, som ved andre universiteter.

Studentene vil ta smittevernkurset i Canvas, og dette blir tilgjengelig i løpet av uka. UiA arbeider med å få på plass en ordning for at ansatte skal kunne ta kurset.

– Det er en forutsetning at de generelle smittevernreglene blir fulgt av de som kommer inn på campus, både studenter og ansatte. Er du syk, må du holde deg hjemme. På campus er én meters avstand til andre, hostehygiene og hyppig håndvask viktig for å redusere smittefaren, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

For de ansatte er smittevern-veiledere i ferd med å bli utarbeidet. Her vil det for eksempel komme regler for hvordan møtelederne skal klargjøre lokalet etter møter, hvordan folk skal sprite printere og kaffemaskiner og en rekke andre praktiske forhold på arbeidsplassen.

Ansatte inn på campus

For UiA gjelder de samme smittevernsregler som for arbeidslivet for øvrig. Det betyr at ansatte med gode grunner, etter tillatelse fra fakultetsdirektør/avdelingsdirektør, kan komme tilbake til campus. Stipendiater og postdoc vil bli prioritert. Dette gjelder fra mandag 18. mai.

– Vi regner med at én-meters-regelen vil vare ut 2020. Det betyr at selv de største auditoriene bare ta en brøkdel av kapasiteten. For UiA blir det likevel viktig med fysisk tilstedeværelse på campus. Det kommer mer informasjon om høsten i neste uke, sier rektor Whittaker.

Frykten for at UiA plutselig står uten fagkompetanse på enkeltområder fordi hele staben ligger hjemme med Korona covid-19, er årsaken til at hjemmekontor og digitale møter fortsatt vil være hovedmelodien for ansatte framover.

Inn- og utvekslingsstudenter

Internasjonale innvekslingsstudenter vil få tilbud om sosiale samlinger utendørs før de reiser hjem. De har selv slått fast at de ikke trenger lesesalsplasser.

UiA har besluttet å ikke sende studenter på utveksling til partnerinstitusjoner utenfor Europa neste semester.

Universitetene og høyskolene følger her anbefalingen fra Universitets- og høyskolerådet (UHR). Om UiA vil tillate utveksling til Europa blir klart senere, etter nasjonale møter og etter at Utenriksdepartementets nye reiseråd kommer fredag 15. mai.