0
Hopp til hovedinnhold

Flere i isolasjon og karantene ved Campus Grimstad

Oppdatert 22. mai: Ytterlige to studenter fra Fakultet for teknologi og realfag ved Campus Grimstad er satt i karantene med bekreftet covid-19-smitte. Dermed er vi oppe i fem smittede studenter fra samme studentgruppe med uoversiktilig smittevei, De har beveget seg i bibliotek- og kantineområdet 18., 19. og 20. mai. Studenter og ansatte som har vært i disse områdene på Campus Grimstad de aktuelle dagene må være spesielt oppmerksomme på korona-symptomer.

Korona-viruset-2871--cdc-alissa-eckert-ms_modifisert-970

Det er kommunehelsetjenesten i Grimstad som har satt de fem studentene i isolasjon, to av disse ble altså satt i isolasjon lørdag, de tre første ble satt i isolasjon fra fredag. De tilhører samme studium. En bor på SiA-hybel, og er flyttet til egen boenhet i isolasjonsperioden.

Symptomer og forholdsregler ved mistanke om at du er smittet av koronavirus (FHI):

HMS-lederne ved UiAs bibliotek og ved Fakultet for realfag er informert og varsler sine ansatte om at de må være ekstra oppmerksomme på korona-symptomer. SiAs kantine-personell blir varslet om det samme.

Ekstra renhold er iverksatt. Smitteutbruddet får ingen konsekvenser for undervisningen, siden den er over og eksamensperioden er begynt.

Påvist smitte på datalab ved Campus Grimstad

En student ved Fakultet for teknologi og realfag, som var i datalab Rom A3-021/22 på Campus Grimstad onsdag 19. mai (rettet fra tirsdag 19. til onsdag 19. mai) mellom klokka 11 og 12, har fått påvist covid-19-smitte.

Det var ikke undervisning, men fem studenter som forberedte eksamen. Kommunehelsetjenesten i Grimstad har kontroll, og har isolert den smittede studenten og satt de øvrige i ventekarantene. Denne saken har ikke sammenheng med de fem studentene med påvist smitte som innleder denne oversikten.

En av studentene hadde for øvrig sjekket inn med QR-kode. I de nye gjenåpningsreglene som Regjeringen iverksetter fra 27. mai, er det lagt inn en anbefaling om at i høyere utdanning skal institusjonene «Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smittesporing."

UiA har allerede innført dette på oppfordring av kommunehelsetjenestene i både Grimstad og Kristiansand, men oppslutningen har ikke vært god nok foreløpig. Hensikten med registreringen er at det gjør smittesporingen enklere for kommunehelsetjenesten, og at medstudenter unngår unødvendig karantene om de er registrert i tilstrekkelig avstand til den som er smittet. Personvernhensyn er godt ivaretatt i registreringen.

Karantene ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

En ansatt ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er satt i karantene av kommunehelsetjenesten i Kristiansand, fordi den ansatte er nærkontakt med en person med påvist smitte.

Den ansatte har fått første vaksinasjonsdose for flere uker siden. Studenter og ansatte som kan være aktuelle har fått informasjon og er bedt om å teste seg ved symptomer og være ekstra påpasselige med avstand og tiltak de første dagene. Situasjonen er under kontroll.

Husk – og følg - smittevernreglene

Ved UiA har vi alle vært flinke og heldige, og har unngått hel nedstengning dette studieåret. Nå gjelder det at vi holder ut, slik at vi klarer å fullføre semesteret uten stengte dører.

1. Hold deg hjemme hvis du er syk eller kjenner selv svært små symptomer på luftveisinfeksjon

2. Vask hendene eller sprit dem ofte

3. Sosial distanse er viktig - ikke skrump smittevern-meteren, men la den heller vokse til to meter. Husk det også når du er i kantina og på fellesområder.

4. Begrens nærkontaktene så godt du kan, og ha oversikt over de du har hatt kontakt med i mer enn 15 minutter på mindre enn to meters hold

Vi legger til at:

5. Bruk QR-kodene når du er i rom som er merket og

6. Last ned Smittestopp-appen fra FHI..

Alle slike små bidrag gjør at vi alle stiller bedre rustet i kampen for å unngå nedstengning.