0
Hopp til hovedinnhold

Fikk studentpris for forskning og nettverksbygging

Ph.d.-stipendiat Lorenzo Riva ved UiAs forskerutdanning i fornybar energi fikk Elkems forskningsfonds studentpris for 2019 for sitt fremragende arbeid for å gjøre verdens silisiumproduksjon CO2-nøytral.

Rolf Arild Sørbø og Lorenzo Riva, foto
PRISVINNER: Elkems forsknings- og utviklingsdirektør Rolf Arild Sørbø (t.h.) overrakte Elkems forskningsfonds studentpris 2019 til UiA-stipendiat Lorenzo Riva på en markeringstilstelning rett før jul. (Foto: privat).

Selve prisen, som består av 10 000 kroner og et diplom, ble utdelt av forskning- og utviklingdirektør Rolf Arild Sørbø ved Elkem AS Technology rett før jul.

– Det var selvølgelig veldig gledelig og kom også veldig overraskende på meg. De var en stor opplevelse og en virkelig inspirasjon til videre arbeid, sier Lorenzo Riva.

Fra fossilt kull til koks av trevirke

Teknologistipendiaten i Grimstad, som etter planen leverer sin avhandling til sommeren i år, er tilknyttet prosjektet Pelletization and Pyrolysis of Metallurgical Biochar ved UiAs forskerutdanning i fornybar energi, ved Institutt for ingeniørvitenskap.

Prosjektet ser på en rekke muligheter knyttet til hvordan finkornet biokarbon, biologisk koks og kull fra blant annet trær i skogene i Agder, kan brukes som et miljøvennlig reduksjonsmiddel i fremstilling av silisium.

Fra fossilt koks til kull av trevirke

Bilde av prisen

I dag bruker verdens silisium-produsenter hovedsakelig fossilt kull og koks når de reduserer kvarts med karbon for å lage halvledermaterialet silisium, som brukes for å lage stål, solceller og en rekke andre industriprodukter.

Dette innebærer store CO2-utslipp. Elkem har selv et uttalt mål om å kutte de fossile utslippene fra den norske virksomheten med 40 prosent innen 2030, noe som tilsvarer én prosent av Norges utslipp.

Belyser bruk av pellets

UiA-prosjektet innebærer hovedsakelig et studium av fremstilling av biokarbon-materiale som har de rette egenskapene til silisiumfremstilling, og som kan erstatte bruken av fossilt karbon.

Som en del av dette arbeidet belyser Lorenzo Rivas ph.d.-arbeid særlig hvordan biokarbon-finstoff i form av pellets kan bli et brukbart produkt i smelteprosesser, og også hvordan pyrolyseolje (tjæreolje) kan bidra til øket biokarbonutbytte og -kvalitet når trevirke omdannes til koks.

– Dette arbeidet er viktig, som ett av mange tiltak, for at denne industrien kan bli CO2-nøytral, heter det i begrunnelsen for at Riva fikk prisen.

Flink til å knytte sammen mennesker

Men ikke bare det: Stipendiaten har også gjennom sitt arbeid og virke spesielt vært opptatt av å binde sammen kunnskapen fra flere forskningsmiljøer som jobber innen dette feltet, og har knyttet kontakter både i inn- og utland.

– Hans bidrag til å flette sammen personer og kontakter og forskjellige miljøer med UiA, som Elkem, NTNU, SINTEF og andre, er beundringsverdig og ut over det som er vanlig. Dette er også noe som Elkem har lagt vekt på når de har vurdert kandidater til prisen, noe som selvfølgelig også er gledelig, sier stipendiatens veileder, professor Henrik Kofoed Nielsen ved Fakultet for teknologi og realfag – som også gratulerer Lorenzo Riva med den gjeve prisen.

– Det var veldig moro at han fikk prisen. Og vel fortjent, sier Kofoed Nielsen

Mer? Se også: Erstatter forurensende koks med fornybart lokalt trekull