0
Hopp til hovedinnhold

Fikk spade og museum

Rektor Frank Reichert fikk en flunkende ny spade med på kjøpet da han overtok nøkkelen til Agder naturmuseum og botaniske hage torsdag. Museet blir nå en egen avdeling ved UiA.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre og fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman, overlever en spade og en nøkkel til rektor Frank Reichert i forbindelse med UiAs overtakelse av Agder Naturmuseum.

FIKK SPADE: Ordfører i Kristiansand, Harald Furre og fylkesordfører i Vest-Agder Terje Damman, overlever en spade og en nøkkel til rektor Frank Reichert i forbindelse med UiAs overtakelse av Agder naturmuseum. (Foto: Kjell Inge Søreide, Mediepartner).

– Nøkkel gir oss tilgang og styring. En spade er symbol for videre arbeid. Når vi nå overtar museet og hagen vil vi være med og ta et tak og utvikle dette vakre og spennende stedet videre, sier rektor ved UiA, Frank Reichert.

Det var torsdag denne uka at overrekkelsen av Agder naturmuseum og botaniske hage ble markert. Begivenheten inn gikk som en del av universitetets årlige sommerfest for eksterne gjester.

Se flere bilder fra sommerfesten:

Rektor forteller at det allerede i februar i år ble klart at Kulturdepartementet tillot at museet ble flyttet inn under Kunnskapsdepartementets virksomhetsområde, og at grunnen da var redet for at UiA kunne overta og innlemme museet i sin virksomhet. Formelt skjer overtakelsen 1. juli, men selve markeringen ble altså lagt til torsdagens sommerfest.

Rektor Frank Reichert

FORNØYD: - Dette gir nye muligheter for flere av våre utdanninger, kanskje spesielt for vårt naturvitenskapelige miljø og lærerutdanningen. Vi får nye medarbeidere med spennende kompetanse. Så dette er en gledens dag, sier rektor Frank Reichert.

— Tidligere rektor Torunn Lauvdal og tidligere universitetsdirektør Tor Aagedal og mange andre har jobbet hardt for dette. Faktisk helt siden 2010, så vi er fornøyde med å være i mål med en lang prosess, sier han.

 — Jeg vil også benytte anledningen til å takke Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Deres positive innstilling og gode arbeid har gjort overføringen mulig. Det betyr mye for oss at Agder Naturmuseum nå blir en del av Universitetet i Agder, sier Frank Reichert.

Se museets egne nettsider

Agder naturmuseum og botaniske hage

OVERTAR: Universitetet i Agder overtar Agder naturmuseum og botaniske hage fra og med 1. juli i år.

Forblir folkets museum på Gimle

Det er Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune som eier og driver Agder naturmuseum og botaniske hage, med statstilskudd fra Kulturdepartementet. Fra 1. juli står Universitetet i Agder som eier. Kommunen og fylkeskommunen skal videreføre driftsstøtten i årene som kommer, og staten vil fortsette med sitt tilskudd, men nå via Kunnskapsdepartementet.

Bilde av rose

SØRLANDSROSE: Den botaniske hagen står i disse dager i full blomst. Her en nydelig gallicahybrid med opprinnelse fra Sunde gård i Farsund, i avdelingen for gamle sørlandsroser.

Alle de ca. 12 stillingene ved museet overføres til UiA, og de ansatte fortsetter i sine jobber.

Det ligger også i overføringsavtalen at UiA skal videreføre driften av museets samlinger og samlingsvirksomhet, med publikums- og utstillingsvirksomheten og den botaniske hagen som medfører. Det populære museet og den flotte botaniske hagen vil derfor fortsette omtrent som før, sett med publikums øyne. Det samme vil museets forpliktelser overfor Ljosland fjellhage, skoletjenesten og Den kulturelle skolesekken.

Lærerutdanning, kunstfag og idrett

Allerede nå har flere fagmiljøer ved UiA begynt å planlegge aktiviteter og samarbeid med museet og museets ansatte, med virkning kanskje allerede fra høsten av. Det er lagt opp til at lærerutdanningene skal samarbeide tettere med museet og museets samlinger. Det samme gjelder for naturviterne og botanikerne ved universitetet. De ønsker å bruke den botaniske hagen mer innen både undervisning og forskning.

Også idrettsvitenskapsmiljøet ved UiA ønsker å benytte seg av mulighetene som oppstår når de nær 20 mål store naturområdet fra museet, over Spicheren og inn til dagens campusområde. Det samme gjør kunstfagstudentene. Det er videre ventet at andre vil komme til etterhvert. All fagmiljøene ved UiA er invitert til å styrke kontakten med museet innen undervisning, forskning og formidling.

UTSTILLINGER: Fra naturmuseets mange utstillingsmontre.

UTSTILLINGER: Fra naturmuseets mange utstillingsmontre.

Ny direktør

Organisasjonsmessig plasseres museet inn som en egen avdeling ved UiA som rapporterer direkte til universitetsdirektøren. Navnet på museet vil etter 1. juli være Naturmuseum og botanisk hage, Universitetet i Agder. Samtidig utlyses også stillingen som direktør for den nye UiA-avdelingen. Det skjer etter at stillingen som museumsdirektør har stått vakant en tid nå, bl.a. i påvente av nettopp overføringen.

Se styresak om overtakelsen her!

10 år som universitet

Selve sommerfesten for eksterne gjester startet i universitetets akademiske storstue; Henrik Ibsens auditorium på Campus Kristiansand. Festens hovedtaler var professor Nils Christian Stenseth, som fokuserte på temaet «UiA 10 år – kunnskap trumfer alt!» Etter han ble fem fremragende unge forskere, som har gjort seg bemerket i året som har gått, løftet frem, før selskapet forflyttet seg til Agder naturmuseum og botaniske hage der festen fortsatte utover kvelden.

Send studiet på mail