Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Fikk 20 millioner til banebrytende offshore-relatert forskning

IKT-miljøet ved Universitetet i Agder blir sentral i arbeidet med å øke utvinningsgraden og redusere klimagassutslippene fra oljeplattformene i Nordsjøen.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Plattform i Nordsjøen (Ill.foto: Wikipedia)

Det er klart etter at UiA gjennom Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og Fakultet for teknologi og realfag nylig fikk 19,96 millioner kroner til forskning på intelligente datasystemer og sensorteknologi som kan gi nye muligheter for bedre overvåking og vedlikehold av både produksjonsprosesser og maskineri på offshore oljeplattformer.

Tilskuddet er et av de største direkte forskningstilskuddene i universitetets historie, og sees på som en klar bekreftelse på at IKT-miljøet ved UiA er blant de ledende i landet.

- Målet er at vi etter hvert kan utvikle løsninger som blant annet kan forbedre vedlikeholdet på plattformene gjennom økt smidighet og reaksjonsevne, økt operativ tilgjengelighet, redusere livsløpstotale eierkostnader og også øke sikkerheten om bord, sier professor og prosjektkoordinator Baltasar Beferull Lozano ved Institutt for IKT, som leder arbeidet på UiA.

Petromaks 2

Tildelingen til UiA kommer fra Norges forskningsråd og storprogrammet Petromaks 2. Dette er ett av Norges og Forskningsrådets sju store forskningsprogram, der hensikten er å bygge langsiktig kunnskap for å stimulere til innovasjon og økt verdiskaping og å medvirke til å løse prioriterte samfunnsutfordringer.

Professor Baltasar Beferull Lozano skal lede forskningsarbeidet som har fått støtte fra Petromaks 2-programmet.

For Petromaks 2 sin del er målet å utøve et helhetlig ansvar for forskning som fører til en best mulig forvaltning av de norske petroleumsressursene og en framtidsrettet næringsutvikling i denne sektoren.

I alt fordelte styret i Petromaks 2 hele 250 millioner kroner til forskningsmiljøene og den oljerelaterte industrien i Norge på sitt siste styremøte 18. desember i fjor. Tildelingene går til 13 prosjekter på universitetene og forskningsinstituttene og 9 prosjekter hos bedriftene i Norge.

Les mer om prosjektet i utvidet nyhetssak på uia.no/forskning

Tekst og foto: Jan Arve Olsen