0
Hopp til hovedinnhold

Fellesprosjektet HiTUiA

Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder har gått sammen om et 3-årig arbeid som skal utvikle og realisere flere konkrete faglige og administrative fellestiltak mellom de to institusjonene.

Samarbeidsprosjektet skal utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid mellom HiT og UiA. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene og understøtte begge institusjonenes konkurransekraft.

Vi har tidligere skrevet om prosjektet i følgende artikler:

Rapport fra utredningsgruppen for UiA-HiT
-Prosjektstyret for HiT/UiA-samarbeidet fikk tirsdag rapporten fra Smith-Tønnessenutvalget, som blant annet har sett på hvordan et fusjonert universitet av UiA og HiT kan organiseres. Her er også rapportene fra de fire mulighetsgruppene i HiTUiA-prosjektet.

 

Framdriftsplan for UiA-HiT-prosessen
-Universitetsstyret har vedtatt framdriftsplanen for UiA-HiT-prosjektet fram til styrene tar sine beslutninger i midten av juni.

Send studiet på mail