Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Feiret ferske forskere

I løpet av året vil UiA trolig runde 250 avlagte doktorgrader på egne programmer. Antallet akselererer, og 4. juni ble det siste halvannet års produksjon på nærmere 60 doktorer feiret.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ferske doktorer med diplom og blomster, flankert av rektor Frank Reichert (til venstre) og forskningsrektor Stephen Seiler (bak til høyre).

Ferske doktorer med diplom og blomster, flankert av rektor Frank Reichert (til venstre) og forskningsrektor Stephen Seiler (bak til høyre).

Kalenderåret 2018 var et rekordår med 37 avlagte doktorgrader ved UiA. Veksten ser ut til å fortsette - i 2019 var det allerede avlagt 20 doktorgrader ved utgangen av mai, og det blir etter alt å dømme 23 i alt i første halvår.

Samtlige seks fakulteter ved UiA har doktorgradsprogrammer, og samtlige har hatt disputaser hittil i år. I juni er det tre disputaser ved UiA – en fra Teknologi og realfag, en fra Helse- og idrettsvitenskap og en fra Humaniora og pedagogikk.

Totalt hadde UiA 250 registrerte doktorgradsprosjekter i 2017 og 290 våren 2018.

Avlagte doktorgrader

Her er en oversikt over årets avlagte doktorgrader (20), med tallet på doktorgrader i perioden desember 2017 – mai 2019 i parentes (57).

 • Humaniora og pedagogikk: 4 (17)
 • Handelshøyskolen ved UiA: 4 (17)
 • Samfunnsvitenskap: 2 (2)
 • Teknologi og realfag: 8 (17)
 • Kunstfag: 1 (2)
 • Helse- og idrettsvitenskap: 1 (3)

Forskerutdannelsen sentralt for universitetet

Viserektor for forskning Stephen Seiler

Viserektor for forskning Stephen Seiler

- Tallene viser at vi er i ferd med å nå et godt nivå disputaser på antall avlagte doktorgrader sett i forhold til antallet doktorgradsprosjekter for hele UiA. Det er viktig å få med seg at disputastallene varierer fra semester til semester og fra år til år for alle fakultetene, slo viserektor for forskning Stephen Seiler fa

st da han viste oversikten fra det siste halvannet året.

- Dere er viktige for universitetet, både når dere arbeider her og bygger opp det akademiske nettverket deres, og når dere forlater oss og blir en del av universitetets nettverk, sa Seiler blant annet.Forskerutdanning gjennom doktorgrader er svært viktig for et universitet, for å videreføre kunnskapsgrunnlaget gjennom å bygge og utvikle ny kunnskap gjennom erfaringsutveksling og faglig debatt.

Takk

- Takk for at dere kom til UiA og ble med i våre forsknings-anstrengelser, sa rektor Frank Reichert.

- Forskerkolleger, dere har fått beviset for at dere har bestått den høyeste utdanningen vi tilbyr. Det er en solid prestasjon, sa rektor – og listet opp:

 • Endeløse vurderinger
 • Å få stipendiatposisjonen
 • Å bli publisert
 • Å bli godkjent for å levere
 • Bli evaluert
 • Å forsvare avhandlingen
Rektor Frank Reichert

Rektor Frank Reichert

- Men nå er dere her. Og dere har vist at dere har analytiske evner, at dere har kapasitet til forskning, at dere har kapasitet til å bidra og at dere har bidratt til å flytte grensene for menneskelig kunnskap.

Kunnskapsreservoarer og ambassadører

- Nå som dere er doktorer, har dere også fått en ny rolle. Før var dere stipendiater som forsket, nå er dere doktorer som skal kunne svare på alle spørsmål, konstaterte rektor Frank Reichert – med et sedvanlig glimt i øyet.

Med doktortittelen følger også et ansvar.

- Folk ser på dere for å få svar. Dere har kunnskap – nå skal dere bidra, for dere vet svaret. Det blir ventet at dere svarer mer enn ja og nei. Folk venter troverdige svar, de venter objektivitet og de venter å få råd. Samtidig vet dere at dette er svært vanskelig, for desto mer du vet, desto bedre forstår du hvor lite du egentlig vet, fordi verden er vanskelig og mange utfordringer har ikke enkle svar, sa rektor.

Før han minnet dem om at de nå også er representanter for forsker- og akademikersamfunnet – og for utdanningsinstitusjonen.

- Dere er nå ambassadører for UiA – og jeg er trygg på at dere vil gi gode svar som vil styrke vårt omdømme, avsluttet rektor Frank Reichert.

Fløytetrioen Marte Heiland (fra venstre), Kristine Antun og Sol Bendiksen fra fakultet for kunstfag satte stemningen under doktorgradspromosjonen.

Fløytetrioen Marte Heiland (fra venstre), Kristine Antun og Sol Bendiksen fra fakultet for kunstfag satte stemningen under doktorgradspromosjonen.