Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Feiret ferdige toppetasjer

Ingen skader og ferdig på tiden. Det er fasit for utbyggingen av et nytt mellombygg og tre nye toppetasjer på Campus Kristiansand til en pris av 100 millioner kroner. Mandag ble nybyggene på til sammen 3000 m2 behørig feiret.

Artikkelen er mer enn to år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Seunn Smith-Tønnessen, Sunniva Whittaker og Mingyang You, foto
FEIRET: Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen (t.v.), rektor Sunniva Whittaker og UiAs prosjektleder for utbyggingene, Mingyang You, feiret sammen med nærmere 70 gjester at utbyggingene på Campus Kristiansand nå er ferdige – for denne gang.

– Det siste året har jeg innledet mange taler med at vi bor på en byggeplass. Nå er det ferdig. Lokalene vi har fått er både flotte og funksjonelle, og lover godt for både studenter og ansatte som skal bruke dem. Så dette er bare veldig bra, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Campus Kristiansand sett fra plenen, foto

NYE ETASJER: Fakultetsbyggene G, F og J har fått hver sin nye toppetasje. Til neste år er det kanskje bygg H (t.v.) og bygg I (t.h.) sin tur.

Mandag denne uka var universitetsdirektøren vert for nærmere 70 personer fra UIA, Statsbygg, hovedentreprenør Kruse Smith AS og underleverandører, som samlet seg på Campus Kristiansand for å markere at utbyggingene på campus nå var ferdige. Utbyggingene består av tre nye toppetasjer på fakultetsbyggene G, F og J og et mellombygg med sitteplasser som binder sammen vrimlehallen og bygg F. Påbyggene skal huse 150 ansatte mens Mellombygget får 120 nye sitte- og kafé-plasser til studentene. 

– På mange måter kan en si at dagens utvidelser er fortsettelser av campusutbyggingen fra 2001. Utformingen med flate tak har gjort det mulig å bygge nye etasjer på fakultetsbyggene, som nå er gjort på tre av de fem fakultetsbyggene vi har, sier Seunn Smith-Tønnesen.

Seunn Smith-Tønnessen som klipper snoren, foto

SNORKLIPPER: Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen erklærte nybyggene på Campus Kristiansand for å være ferdige mandag denne uka. T.v. prosjektleder Mingyang You ved UiA, rektor Sunniva Whittaker og sikkerhetssjef Jan Egil Heinecke.

Innebygde miljøløsninger

På bygningssiden peker universitetsdirektøren særlig på løsningene som er innebygget i nybyggene. Ordinære kontorer finnes, men de nye fakultetsetasjene er også preget av å legge til rette for mer kreative samarbeidsformer, både for forskere, forelesere og studenter. Byggene har også i seg miljøvennlige løsninger som solcellepaneler og optimalisert oppvarming.

– Moro her er det at vi hadde besøk av statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet for bare noen dager siden. Han likte det han så av tiltak som er innebygget i nybyggene, sier hun.

Per Aksel Larsen presenterer resultatet, foto

–FLINKE FOLK: Prosjektleder Per Aksel Larsen i Statsbygg skrøt av arbeidet som er gjort på nybyggene.

– Har vært en fornøyelse å få være med

På lunsjen etter den formelle åpningsmarkeringen fortalte prosjektleder Per Aksel Larsen i Statsbygg om arbeidet med nybyggene sett fra Statsbyggs ståsted.

– Det har vært en fornøyelse å arbeide med de nå ferdige utbyggingene. Det har ikke vært skader, og byggene er ferdige på tiden og kvaliteten er som bestilt. I alle ledd har det vært mange flinke folk. Så her er det mange som skal ha takk for godt utført arbeid, og som også har vært helt avgjørende for de endelige resultatet, sier han.

Prosjektlederen fortalte at man i prosjektet hadde hatt god kontakt med arkitekt Ivar Lunde i arkitektfirmaet Lunde & Løvseth i Oslo, som var utøvende arkitekter da campusbyggene på Gimlemoen ble reist i perioden 1999 – 2001. Det har bidratt til at dagens påbygg er blitt best mulig tilpasset det originale campusprosjektet.

Arne Reidar Bronebakk og Aanon Grimnes, foto

HVILEBENK: Driftsleder Arne Reidar Bronebakk i Kruse Smith (t.v.) overrakte tegningene av en hvilebenk til driftsdirektør Aanon Grimnes som en markering av ferdig utført jobb.

Ingen skader og mange lærlinger

Også driftsleder Arne Reidar Bronebakk i Kruse Smith pekte i sin tale på det gode samarbeidet som har preget arbeidet fra første dag.

– I tillegg til å takke for oppdraget vil jeg særlig også peke Statsbyggs krav til at prosjektet skulle inneholde mange lærlinger. Jeg har regnet på det: Av ca. 70 000 arbeidstimer har lærlinger stått for ca. 10 000. Det er veldig bra, særlig med tanke på fremtiden. Så vi er glade for at vi har fått være med på dette, sier han.

Arne Reidar Bronebakk hadde også med seg en gave til UiA: En splitter ny trebenk som vil bli satt opp utenfor Mellombygget så fort som mulig – til glede for både studenter og ansatte.

– Også jeg kommer nok til å sette meg ned på denne av og til og se på hva som nå er gjort. Det er ikke lite som har skjedd bygningsmessig på campus det siste året, sier driftsdirektør Aanon Grimnes, som tok imot benken på vegne av UiA.

Kunsten i bygg J, foto

NY KUNST: Ett av Vigdis Fjellheims veggmalerier i nybygget J3.

Ny samtidskunst på veggene

De nye toppetasjene i fakultetsbyggene blir alle utsmykket med ny, norsk samtidskunst.

– Til bygg G er vi er stolte over at vi har kjøpt inn to verk av Anna Marie Sigmond Gudmundsdottir. Hun er kjent for å arbeide med uttrykk som minner om spor og linjer i landskap. Verkene er montert i nybygget, og er tilgjengelig for alle som vil oppleve dem, sier seniorrådgiver Mette Line Pedersen ved Fakultet for kunstfag, som arbeidet med kunstsamlinga til UiA.

I tredje etasje i bygg J består den nye kunsten av veggmalerier av Vigdis Fjellheim. Gjennom tre veggmalerier fokuserer hun på tema knyttet til natur og miljø. Og i bygg J kommer det om litt opp fotografiske arbeider av Kirsti van Hoegee. Hennes fokus er blant annet på verdensrommet.

Kunsten er valgt ut av UiAs estetiske komite, som foruten Mette Line Pedersen består av førstelektor Tor Jarle Wergeland og universitetslektor Anita Skogen, begge ved Institutt for visuelle og sceniske fag.

Flere nye toppetasjer kommer

Selv om dagens utvidelser på Campus Kristiansand nå er ferdige, er det fremdeles ønskelig å utvide arealene ytterligere. Det vil etter alt å dømme skje ved at de to siste fakultetsbyggene på campus, bygg H og I, også får hver sin nye toppetasje om ikke altfor lenge.

– Foreløpig er det tidlig å si noe sikkert. Men hvis alt går som vi håper, kan det bli aktuelt å konkretiser slike utbyggingsplaner allerede neste år, sier universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.